AccueilNederlandWeigering om afstand...

Weigering om afstand te doen van IE-rechten voor COVID-19-vaccins is in strijd met de mensenrechten: experts

Het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD) heeft een besluit aangenomen op grond van zijn “vroegtijdige waarschuwing en dringende actie‘-procedures, waarin wordt gesteld dat de ontwikkelde landen ‘aanhoudende weigering’ hebben om hiervan af te zien COVID 19 vaccin-IP-rechten – zoals patenten en handelsmerken – waren in strijd met de non-discriminatiegaranties onder de internationale mensenrechtenwetgeving.

CERD is een van de VN-verdragsorganen voor de mensenrechten. Het houdt toezicht op de implementatie van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie door de 182 staten die partij zijn en bestaat uit 18 onafhankelijke deskundigen die op persoonlijke titel werkzaam zijn.

De ontwikkelingslanden zijn achtergebleven

Het Comité zei dat het zich met name richtte tot landen als Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die allemaal staten zijn die partij zijn bij het verdrag en door intellectuele eigendom beschermde COVID-19-vaccins, behandelingen en gezondheidszorgtechnologieën hebben ontwikkeld.

Onder verwijzing naar de laatste gegevens van de VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wees het Comité erop dat hoewel ongeveer 32 procent van de wereldbevolking ten minste één COVID-19-booster heeft gekregen, dit aandeel in ontwikkelingslanden als Gabon, Papoea-Nieuw-Guinea, Burundi en Madagaskar minder dan één procent bedraagt. .

‘Onevenredige gevolgen’

Het Comité benadrukte dat COVID-19 een ernstig volksgezondheidsprobleem blijft met verwoestende negatieve gevolgen die “onevenredig” treffen voor individuen en groepen die kwetsbaar zijn voor rassendiscriminatie – in het bijzonder mensen van Afrikaanse of Aziatische afkomst, etnische minderheden, Roma-gemeenschappen en inheemse volkeren.

In een interview met UN News onderstreepte CERD-voorzitter Verene Shepherd de “hoge morbiditeit en mortaliteit” waarmee deze groepen te kampen hebben. “We kunnen niet toestaan ​​dat dit onbeheerd blijft”, zei ze.

Schort IE-rechten op bij gezondheidscrises

De deskundigen van het Comité drongen er bij staten op aan om in het ontwerp een mechanisme op te nemen dat regeringen ertoe verplicht intellectuele-eigendomsrechten op te schorten in geval van een gezondheidscrisis. verdrag ter voorbereiding op een pandemie momenteel in onderhandeling bij de WHO.

Ze riepen de Staten die partij zijn in het mondiale Noorden op om de gezondheidszorgcapaciteit van armere landen te ondersteunen met middelen en ervoor te zorgen dat vaccins, relevante medicijnen en andere noodzakelijke apparatuur en benodigdheden “voor iedereen beschikbaar zijn”.

Het recht op gezondheid

De commissie is ook bezig met het voorbereiden van nieuwe richtlijnen, in de vorm van een “algemene aanbeveling”, over rassendiscriminatie en het genot van het recht op gezondheid.

Mevrouw Shepherd zei dat de COVID-19-pandemie een directe aanleiding was voor dit project. Ze benadrukte dat er een verband moest worden gelegd tussen de historische onrechtvaardigheden van slavernij en kolonialisme, waar “tegenwoordig nog steeds grotendeels geen rekening mee wordt gehouden” en het lage niveau van aandacht dat wordt besteed aan de gezondheid van mensen van Afrikaanse afkomst, inheemse volkeren en etnische minderheden.

De kwestie was een dringend actiepunt voor de commissie, zei ze, en het eerste ontwerp dat in april werd aangenomen, bouwde voort op het “op bewijs gebaseerde verband tussen rassendiscriminatie als structurele sociale determinant – zoals erkend door de WHO – en het recht op gezondheid”.

De commissie verzamelde bijdragen van een grote verscheidenheid aan belanghebbenden om een ​​definitieve versie van de richtlijn voor te bereiden, zei ze.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

FOD Justitie publiceert jaarverslag 2023 : Met mensgerichtheid maken we het verschil 

Met mensgerichtheid maken we het verschil De federale overheidsdienst Justitie brengt zijn jaarverslag 2023 uit. Dat belicht een aantal opvallende projecten van het afgelopen jaar binnen ons departement, het proces van de aanslagen van Brussel en workshops rond agressie in...

De Heer legt in ons de zaden van zijn Woord europahoy.news

Samen met de pelgrims op het Sint-Pietersplein dacht paus Franciscus na over het beeld van het zaaien en het zaad dat het Evangelie voorstelt. En hij uitte ook zijn bezorgdheid over de ‘in odium fidei’-moorden in de Democratische...

Officiële reis van ZM de Koning naar Estland, Litouwen en Letland europahoy.news

De reis begint in Tallinn, waar Zijne Majesteit een bilaterale ontmoeting zal houden met de president van de Republiek Estland, Alar Karis, waarna hij het parlement (Riigikogu) zal bezoeken. Hij zal de reis naar Estland voltooien met een...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.