AccueilNederlandVrij verkeer: Schengenhervorming...

Vrij verkeer: Schengenhervorming om grenscontroles alleen als laatste redmiddel te garanderen

De leden van de Commissie Burgerlijke Vrijheden steunden voorstellen die zouden betekenen dat grenscontroles binnen het Schengengebied met vrij verkeer alleen opnieuw kunnen worden ingevoerd als dat absoluut noodzakelijk is.

Woensdag keurden de EP-leden een ontwerprapport over de hervorming van de Schengengrenscode goed met 39 stemmen voor, 13 tegen en 12 onthoudingen, en gaven zij toestemming voor het starten van de onderhandelingen met de Raad met 49 stemmen voor, 14 tegen en 0 onthoudingen. . Als reactie op steeds permanenter worden grenscontroles binnen het Schengengebiedbeoogt het voorstel de regels te verduidelijken, het vrije verkeer binnen de EU te versterken en gerichte oplossingen voor echte bedreigingen te introduceren.

De leden van het Europees Parlement willen zorgen voor een samenhangend EU-antwoord in gevallen van grootschalige grensoverschrijdende volksgezondheidscrises, waarbij tijdelijke beperkingen op de toegang tot het Schengengebied worden toegestaan, maar EU-burgers, langdurig ingezetenen en asielzoekers daarvan worden vrijgesteld.

Als alternatief voor grenscontroles zouden de nieuwe regels de politiesamenwerking in grensregio’s bevorderen. Wanneer onderdanen van derde landen met een irreguliere status worden aangehouden tijdens gezamenlijke patrouilles en er aanwijzingen zijn dat zij rechtstreeks uit een ander EU-land zijn aangekomen, kunnen deze mensen naar dat land worden overgebracht als het land aan gezamenlijke patrouilles deelneemt. De Europarlementariërs willen verschillende categorieën, waaronder niet-begeleide minderjarigen, uitsluiten van dergelijke terugkeeracties.


Gerechtvaardigde en in de tijd beperkte grenscontroles, gedurende maximaal twee jaar, indien nodig

In de tekst stellen de leden van het Europees Parlement duidelijke criteria voor voor het opleggen van grenscontroles als reactie op ernstige bedreigingen die de werking van het Schengengebied in gevaar brengen. Er zou een gerechtvaardigde reden nodig moeten zijn, zoals een “geïdentificeerde en onmiddellijke” dreiging van terrorisme, met strengere tijdslimieten voor grenscontroles als reactie op voorzienbare dreigingen, tot een maximum van achttien maanden. Als de dreiging aanhoudt, kunnen bij besluit van de Raad meer grenscontroles worden toegestaan.

De voorstellen zouden ook de herinvoering van grenscontroles in verschillende landen mogelijk maken wanneer de Commissie gedurende een periode van maximaal twee jaar meldingen ontvangt over een bijzonder ernstige dreiging die een meerderheid van landen tegelijkertijd treft.

Tegelijkertijd stellen de EP-leden voor om bepaalde migratiegerelateerde concepten uit het voorstel te schrappen. Zij betogen dat de bepalingen over de instrumentalisering van migranten (waarbij derde landen migranten faciliteren of aanmoedigen om het EU-grondgebied binnen te komen met als doel landen te destabiliseren) onder de richtlijn moeten vallen. middels een afzonderlijk, specifiek voorstelwaarover de EU-wetgevers momenteel ook discussiëren.


Citaat

Na de stemming, rapporteur Sylvie Guillaume (S&D, Frankrijk) zei: “Het beschermen van de Schengenruimte voor vrij verkeer en wat deze vertegenwoordigt voor 450 miljoen Europeanen vormt de kern van dit rapport. De onderhandelingen zijn moeilijk geweest, maar ik ben blij dat we erin zijn geslaagd de essentie van een van de zaken veilig te stellen Europese De grootste prestaties van Union.”


Achtergrond

Het Parlement heeft dat gedaan riep op tot een hervorming van de Schengengrenscode “om het wederzijds vertrouwen en de solidariteit te versterken, en om de integriteit en het volledige herstel van het Schengengebied te vrijwaren”. omvat momenteel 27 landen.

In een vonnis in april In 2023 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat grenscontroles die opnieuw worden ingesteld vanwege ernstige bedreigingen niet langer dan zes maanden mogen duren, en alleen kunnen worden verlengd wanneer zich een nieuwe dreiging voordoet, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn die de algehele werking van het Schengengebied in gevaar brengen. gebied in gevaar.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Regie der Gebouwen onthult eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Brusselse Justitiepaleis en het standbeeld Minerva

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel wordt gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Hiervoor werden al testrestauraties uitgevoerd.   Een aantal van de ruiten wordt voorzien van  nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas (hoogbeveiligde ruimtes) ofwel...

De samenwerkingsreis van de Koningin naar Guatemala europahoy.news

Hare Majesteit de Koningin maakt van 4 tot en met 6 juni een samenwerkingsreis naar Guatemala. ​Doña Letizia zal kunnen leren over het werk dat de Spaanse Samenwerking in Guatemala ontwikkelt via projecten ter ondersteuning van kinderen, jongeren en gender,...

‘Schokkende’ aanslagen in Kharkiv, oproep om hulp aan burgers van Myanmar, maritieme rechtbank dringt aan op klimaatactie en bescherming van burgers europahoy.news

Denise Brown zei dat alle partijen de levens van burgers moeten beschermen tijdens het conflict, maar in Kharkiv zijn ze de afgelopen dagen in plaats daarvan in hun huizen aangevallen, waarbij bedrijven en transportverbindingen beschadigd en aangevallen zijn. “Mijn gedachten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.