AccueilNederlandVrij verkeer: de...

Vrij verkeer: de Schengenhervorming om grenscontroles alleen als laatste redmiddel te garanderen

Europarlementariërs in de Commissie Burgerlijke Vrijheden steunden voorstellen dat grenscontroles binnen de Schengenruimte voor vrij verkeer alleen opnieuw kunnen worden ingevoerd als dit absoluut noodzakelijk is.

Woensdag keurden de EP-leden een ontwerprapport over de hervorming van de Schengengrenscode goed met 39 stemmen voor, 13 tegen en 12 onthoudingen, en gaven zij toestemming voor het starten van de onderhandelingen met de Raad met 49 stemmen voor, 14 tegen en 0 onthoudingen. . Als antwoord op steeds permanentere problemen grenscontroles binnen het SchengengebiedHet voorstel heeft tot doel de regels te verduidelijken, het vrije verkeer binnen de EU te versterken en gerichte oplossingen voor reële bedreigingen te introduceren.

De Europarlementariërs willen zorgen voor een samenhangend EU-antwoord in het geval van een grootschalige grensoverschrijdende noodsituatie op het gebied van de gezondheidszorg, door tijdelijke beperkingen toe te staan ​​op de toegang tot het Schengengebied, maar EU-burgers, langdurig ingezetenen en asielzoekers vrij te stellen.

Als alternatief voor grenscontroles zouden de nieuwe regels de politiesamenwerking in grensregio’s bevorderen. Wanneer tijdens gezamenlijke patrouilles illegale onderdanen van derde landen worden aangehouden en er aanwijzingen zijn dat zij rechtstreeks uit een ander EU-land zijn aangekomen, kunnen deze personen naar dat land worden overgebracht als het land aan gezamenlijke patrouilles deelneemt. De Europarlementariërs willen verschillende categorieën van deze aangiften uitsluiten, waaronder niet-begeleide minderjarigen.


Grenscontroles zijn gerechtvaardigd en beperkt in de tijd, indien nodig voor een maximale duur van twee jaar

In de tekst stellen de leden van het Europees Parlement duidelijke criteria voor voor het opleggen van grenscontroles als reactie op ernstige bedreigingen die de werking van het Schengengebied in gevaar brengen. Er zou een gerechtvaardigde reden moeten zijn, zoals een “geïdentificeerde en onmiddellijke” terroristische dreiging, met strengere tijdslimieten voor grenscontroles als reactie op voorzienbare dreigingen, tot een maximum van achttien maanden. Als de dreiging aanhoudt, kunnen bij besluit van de Raad meer grenscontroles worden toegestaan.

De voorstellen zouden het ook mogelijk maken dat grenscontroles in verschillende landen opnieuw worden ingevoerd wanneer de Commissie meldingen ontvangt van een bijzonder ernstige dreiging die tegelijkertijd een meerderheid van landen treft, voor een periode van maximaal twee jaar.

Tegelijkertijd stellen de EP-leden voor om bepaalde concepten die verband houden met migratie uit het voorstel te schrappen. Zij zijn van mening dat bepalingen met betrekking tot de instrumentalisering van migranten (wanneer derde landen migranten faciliteren of aanmoedigen om het grondgebied van de EU te betreden met als doel landen te destabiliseren) hieronder moeten vallen. middels een afzonderlijk en specifiek voorstelwaarover Europese wetgevers momenteel ook discussiëren.


Citaat

Na de stemming de rapporteur Sylvie Guillaume (S&D, Frankrijk) zei: “Het beschermen van de Schengenruimte voor vrij verkeer en wat deze vertegenwoordigt voor 450 miljoen Europeanen vormt de kern van dit rapport. De onderhandelingen waren moeilijk, maar ik ben blij dat we erin zijn geslaagd de essentie van een van de overeenkomsten te behouden Europese de grootste verwezenlijkingen van de Unie.


Achtergrond

Het Parlement heeft riep op tot een hervorming van de Schengengrenscode “het wederzijds vertrouwen en de solidariteit versterken, en de integriteit en het volledige herstel van het Schengengebied waarborgen”. omvat momenteel 27 landen.

In een vonnis in april In 2023 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat grenscontroles die opnieuw zijn ingesteld vanwege ernstige bedreigingen niet langer dan zes maanden mogen duren en alleen kunnen worden verlengd wanneer zich een nieuwe dreiging voordoet, behalve in uitzonderlijke omstandigheden die de algehele werking van het Schengengebied in gevaar brengen. risicogebied.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Europese Commissie onderzoekt Delivery Hero en Glovo op mogelijke concurrentiebeperkende praktijken -europeantimes.news- europahoy.news

In een gedurfde stap om de concurrentie op de bloeiende online markt voor voedselbezorging veilig te stellen, is de Europese Commissie een formeel antitrustonderzoek gestart naar twee van Europa's grootste voedselbezorgbedrijven, Delivery Hero en Glovo. Dit onderzoek zou...

La Commission européenne enquête sur Delivery Hero et Glovo pour d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles -europeantis.news-

Dans une démarche audacieuse visant à sauvegarder la concurrence sur le marché en plein essor de la livraison de nourriture en ligne, la Commission européenne a lancé une enquête antitrust formelle sur deux des plus grandes sociétés de livraison...

Bossen lopen een steeds groter risico op bosbranden en ongedierte als gevolg van de klimaatverandering europahoy.new

“Bossen en bomen zijn essentiële componenten van agrofoodsystemen. “Het verwijderen van bosbedekking, vooral in de tropen, verhoogt de lokale temperaturen en verandert de regenpatronen op manieren die de lokale effecten van de mondiale klimaatverandering verergeren, met mogelijk ernstige...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.