AccueilNederlandVN-mensenrechtenchef europahoy.news

VN-mensenrechtenchef europahoy.news

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Volker Türk, gestresst de urgentie om deze uitdagingen aan te pakken als het land vooruitgang wil boeken, herinnerend aan de anti-regeringsprotesten van 2022 die een rechtvaardiger en inclusievere samenleving eisten.

« Maar het potentieel voor een historische transformatie die al lang bestaande uitdagingen zou aanpakken, is nog lang niet gerealiseerd. »

De boodschap van de VN-mensenrechtenchef valt samen met de lancering van een nieuw rapport Documenteer de mensenrechtensituatie in het land. Beschrijft de uitdagingen en kansen om deze aan te pakken in de nasleep van de economische crisis van 2022.

Gezinnen zoeken de waarheid

Hoewel de brutale, decennialange burgeroorlog ruim veertien jaar geleden eindigde, zijn tienduizenden slachtoffers en hun families in Sri Lanka nog steeds op zoek naar waarheid en gerechtigheid.

Hoewel de regering een nieuw mechanisme voor het zoeken naar de waarheid heeft voorgesteld, is zinvol en transparant overleg met de slachtoffers en het maatschappelijk middenveld essentieel voor het succes van elk proces van overgangsjustitie. OHCHR gezegde.

Dit omvat onder meer het beëindigen van alle vormen van intimidatie en onrechtmatig toezicht, en het ondersteunen van initiatieven om de ervaringen van slachtoffers te erkennen en te herdenken.

“De zoektocht naar de waarheid alleen zal niet genoeg zijn. Het moet ook gepaard gaan met een duidelijk engagement voor verantwoordelijkheid en de politieke wil om verreikende veranderingen door te voeren”, aldus Türk.

Zorgen over voorgestelde wetten

Het rapport geeft aanleiding tot bezorgdheid over voorgestelde nieuwe wetten, zoals de anti-terrorismewet die bij het parlement ligt en wetgeving om de omroep te reguleren.

Het benadrukt ook de noodzaak van alomvattende hervormingen van de veiligheidssector, inclusief een verlaging van de militaire uitgaven en een besparing op militair personeel in gebieden die getroffen zijn door gewapende conflicten.

Het rapport roept de autoriteiten ook op om het onderzoek en de vervolging van emblematische gevallen van mensenrechtenschendingen te bespoedigen, evenals de aanslagen op Paaszondag 2019, waarbij 269 mensen om het leven kwamen en meer dan 500 gewond raakten.

In juli 2022 wachten autoriksja's in een lange rij bij een benzinestation in Sri Lanka, midden in een ernstige economische crisis.

In juli 2022 wachten autoriksja’s in een lange rij bij een benzinestation in Sri Lanka, midden in een ernstige economische crisis.

Economische crisis

Het rapport vat de impact van de economische crisis van 2022 op de mensenrechten en het welzijn van Sri Lankanen samen.

De crisis veroorzaakte ernstige tekorten aan brandstof, elektriciteit, voedsel, medicijnen en andere essentiële zaken. Hoewel er in 2023 enige stabilisatie plaatsvond, ondervonden velen een scherpe daling van de levensstandaard en kampt het land nog steeds met een zware schuldenlast.

De armoede is volgens schattingen van de Wereldbank bijna verdubbeld, van 13 procent in 2021 naar 25 procent in 2022, en zal naar verwachting blijven stijgen tot 27,4 procent dit jaar en de komende jaren boven de 25 procent blijven.

Vrouwen hebben na de crisis een “duidelijke impact” gehad, aangezien velen voornamelijk in de informele sectoren van de economie werken en beperkte toegang hebben tot sociale bescherming, aldus het OHCHR.

Voedsel en onderwijs

Ook de voedselonzekerheid en de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs blijven grote zorgen.

In het hele land had ongeveer 37 procent van de huishoudens in november 2022 te maken met acute voedselonzekerheid, waardoor een aanzienlijk aantal gezinnen goedkoper en minder voedzaam voedsel ging kopen en soms maaltijden oversloeg, waardoor de angst voor toegenomen ondervoeding onder kinderen toenam.

Ook de geestelijke gezondheid wordt aangetast, omdat mensen met meerdere spanningen worden geconfronteerd als gevolg van stijgende prijzen, tekorten en inkomensverlies.

De toegang tot onderwijs is ook in gevaar, als gevolg van het stijgende schoolverzuim als gevolg van concurrerende economische behoeften en hogere transport- en voedselkosten.

Kinderen uit kansarme sociaal-economische achtergronden en meisjes zijn bijzonder kwetsbaar, aldus OHCHR.

aanbevelingen

Het rapport schetst een aantal aanbevelingen, waaronder een oproep aan de regering om de economische en sociale rechten van mensen te garanderen, corruptie te bestrijden en een gunstig klimaat te creëren voor een succesvol en duurzaam overgangsjustitieproces.

Het roept ook op tot een grotere deelname van vrouwen aan het politieke leven en de besluitvorming, en tot het garanderen van vrije en eerlijke verkiezingen op alle bestuursniveaus.

Het rapport roept de internationale gemeenschap ook op om effectieve en betekenisvolle processen van overgangsjustitie te ondersteunen, in overeenstemming met internationale normen, en gerichte sancties tegen degenen waarvan geloofwaardig wordt beweerd dat ze ernstige mensenrechtenschendingen hebben begaan.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Voorzitter Metsola van EUCO: De interne markt is de grootste economische motor van Europa

In haar toespraak voor de buitengewone Europese Raad die vandaag in Brussel werd gehouden, benadrukte de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, bijvoorbeeld de volgende kwesties: Verkiezingen voor het Europees Parlement “Binnen vijftig dagen zullen honderden miljoenen Europeanen naar de...

Un rapport de l’ONU détaille le « climat de peur » dans les zones occupées par la Russie en Ukraine

S'appuyant sur plus de 2 300 témoignages de victimes et de témoins, le rapport détaille les mesures prises par la Russie pour imposer la langue, la citoyenneté, les lois, le système judiciaire et les programmes éducatifs russes dans les...

Faith and Freedom Summit III, « Faire de celui-là un monde meilleur »

La coalition d'ONG du Faith and Freedom Summit III a conclu ses conférences en montrant l'impact et les défis des organisations confessionnelles au service de la communauté européenne. Dans un environnement accueillant et prometteur, dans les murs du Parlement européen, une...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.