AccueilNederlandVN-expert dringt aan...

VN-expert dringt aan op internationale steun voor de Bahama’s te midden van de klimaatcrisis europahoy.new

“De Bahama’s hebben financiële langetermijnplanning nodig om de kwetsbaarheid voor het klimaat en de economische afhankelijkheid van het toerisme aan te pakken”, zegt Attiya Waris, onafhankelijk VN-expert op het gebied van buitenlandse schulden, internationale financiële verplichtingen en mensenrechten, in eenstellingaan het einde van een tiendaags bezoek aan het land.

Uitdagingen op het gebied van financiële hulp

Mevrouw Waris merkte op dat de status van de Bahama’s als land met een hoog inkomen het land belemmert in het verkrijgen van leningen van internationale financiële instellingen en het verkrijgen van ontwikkelingshulp.

“De realiteit is dat ze de steun moeten hebben van de internationale gemeenschap, inclusief internationale financiële instellingen en ontwikkelingsbanken”, zei hij.

De heer Waris riep zowel de Bahama’s als de wereldgemeenschap op om een ​​alternatieve vergelijkende indicator te hanteren in plaats van uitsluitend te vertrouwen op het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking.

Deze aanbeveling komt voort uit de erkenning dat het land met onderscheidende uitdagingen wordt geconfronteerd, zoals hoge kosten van levensonderhoud en voortdurende kwetsbaarheid voor catastrofale klimaatgerelateerde rampen, die een grotere toewijzing van middelen vereisen dan veel andere staten.

Kosten van toerisme en rampen

Hij benadrukte de grote afhankelijkheid van de Bahama’s van toerisme als hoeksteen van de economie.

De afgelopen tien jaar heeft het land vijf grote orkanen meegemaakt, waarvan orkaan Dorian in 2019 de meest recente was. Deze verwoestende gebeurtenis resulteerde in maar liefst 3,4 miljard dollar aan schade, wat overeenkomt met bijna een kwart van het bbp van het land.

“De impact van orkaan Dorian, COVID-19 en de daling van het toerisme waren verwoestend voor zowel de bevolking als de economie van het land”, aldus de deskundige.

“Het land betaalt nog steeds de schulden die zijn aangegaan voor de wederopbouw en zal dat nog vele jaren blijven doen.”

Er is economische diversiteit nodig

Hij moedigde de regering aan om prioriteit te geven aan een alomvattende economische planning voor de lange termijn, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering.

Daarnaast stelde hij voor om opties te onderzoeken om de sterke afhankelijkheid van het land van toerisme te verminderen, de voedselzekerheid te verbeteren en lokale innovatie te benutten als middel om de economie te diversifiëren.

Deze suggesties zullen in maart 2024 aan de VN-Mensenrechtenraad worden gepresenteerd.

“De collectieve verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap in het licht van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan mag niet worden vergeten”, aldus mevrouw Waris.

De Mensenrechtenraad benoemt onafhankelijke VN-experts om specifieke landensituaties of thematische kwesties te monitoren.

Zij vervullen een individuele functie, zijn geen personeel van de Verenigde Naties en ontvangen geen salaris voor hun werk.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Vrede voor Azië roept op tot belangrijke conferentie over minderheidsrechten in Zuid-Azië -europeantimes.news- europahoy.new

Genève, 12 juli 2024 – Peace for Asia was gastheer van een cruciaal evenement met de titel “Minority Rights in South Asia” in Genève, waarbij de aandacht werd gevestigd op de urgente problemen waarmee etnische en sektarische gemeenschappen in...

Peace for Asia organise une conférence clé sur les droits des minorités en Asie du Sud -europeantimes.news-

Genève, le 12 juillet 2024 – Peace for Asia a organisé à Genève un événement crucial intitulé « Droits des minorités en Asie du Sud », attirant l'attention sur les problèmes urgents auxquels sont confrontées les communautés ethniques et...

Dwangarbeid is geïnstitutionaliseerd en gevaarlijk, waarschuwt VN-mensenrechtenbureau europahoy.new

In een rapport gebaseerd op 183 interviews met slachtoffers en getuigen van dwangarbeid die erin slaagden de DVK te ontvluchten en nu in het buitenland wonen, OHCHR citeerde de getuigenis van één persoon dat als een dagelijks werkquotum niet...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.