AccueilNederlandVN-expert dringt aan...

VN-expert dringt aan op internationale steun voor de Bahama’s te midden van de klimaatcrisis europahoy.new

“De Bahama’s hebben financiële langetermijnplanning nodig om de kwetsbaarheid voor het klimaat en de economische afhankelijkheid van het toerisme aan te pakken”, zegt Attiya Waris, onafhankelijk VN-expert op het gebied van buitenlandse schulden, internationale financiële verplichtingen en mensenrechten, in eenstellingaan het einde van een tiendaags bezoek aan het land.

Uitdagingen op het gebied van financiële hulp

Mevrouw Waris merkte op dat de status van de Bahama’s als land met een hoog inkomen het land belemmert in het verkrijgen van leningen van internationale financiële instellingen en het verkrijgen van ontwikkelingshulp.

“De realiteit is dat ze de steun moeten hebben van de internationale gemeenschap, inclusief internationale financiële instellingen en ontwikkelingsbanken”, zei hij.

De heer Waris riep zowel de Bahama’s als de wereldgemeenschap op om een ​​alternatieve vergelijkende indicator te hanteren in plaats van uitsluitend te vertrouwen op het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking.

Deze aanbeveling komt voort uit de erkenning dat het land met onderscheidende uitdagingen wordt geconfronteerd, zoals hoge kosten van levensonderhoud en voortdurende kwetsbaarheid voor catastrofale klimaatgerelateerde rampen, die een grotere toewijzing van middelen vereisen dan veel andere staten.

Kosten van toerisme en rampen

Hij benadrukte de grote afhankelijkheid van de Bahama’s van toerisme als hoeksteen van de economie.

De afgelopen tien jaar heeft het land vijf grote orkanen meegemaakt, waarvan orkaan Dorian in 2019 de meest recente was. Deze verwoestende gebeurtenis resulteerde in maar liefst 3,4 miljard dollar aan schade, wat overeenkomt met bijna een kwart van het bbp van het land.

“De impact van orkaan Dorian, COVID-19 en de daling van het toerisme waren verwoestend voor zowel de bevolking als de economie van het land”, aldus de deskundige.

“Het land betaalt nog steeds de schulden die zijn aangegaan voor de wederopbouw en zal dat nog vele jaren blijven doen.”

Er is economische diversiteit nodig

Hij moedigde de regering aan om prioriteit te geven aan een alomvattende economische planning voor de lange termijn, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering.

Daarnaast stelde hij voor om opties te onderzoeken om de sterke afhankelijkheid van het land van toerisme te verminderen, de voedselzekerheid te verbeteren en lokale innovatie te benutten als middel om de economie te diversifiëren.

Deze suggesties zullen in maart 2024 aan de VN-Mensenrechtenraad worden gepresenteerd.

“De collectieve verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap in het licht van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan mag niet worden vergeten”, aldus mevrouw Waris.

De Mensenrechtenraad benoemt onafhankelijke VN-experts om specifieke landensituaties of thematische kwesties te monitoren.

Zij vervullen een individuele functie, zijn geen personeel van de Verenigde Naties en ontvangen geen salaris voor hun werk.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Het gratis filmfestival richting het jubileum begint in Rome europahoy.news

Het initiatief, getiteld "Faces and counter-faces of Hope", wordt geleid door de eerste afdeling van het Dicasterie voor Evangelisatie en stelt veertien vertoningen voor, van gisteren tot 21 april, met klassieke films en recentere werken, met deelname van regisseurs...

Appel de 414 millions de dollars pour les réfugiés palestiniens en Syrie, au Liban et en Jordanie

UNRWA a lancé mercredi un Appel de 414,4 millions de dollars pour les réfugiés palestiniens en Syrie et pour ceux qui ont fui le pays vers le Liban et la Jordanie voisins en raison du conflit. Continuer le soutien Le...

Het Parlement keurt de hervorming van de elektriciteitsmarkt van de EU goed

De maatregelen, bestaande uit een verordening en een richtlijn waarover al overeenstemming was bereikt met de Raad, werden aangenomen met respectievelijk 433 stemmen voor, 140 tegen en 15 onthoudingen, en 473 stemmen tegen, 80 en 27 onthoudingen. De wet zal...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.