AccueilNederlandVN-expert dringt aan...

VN-expert dringt aan op internationale steun voor de Bahama’s te midden van de klimaatcrisis europahoy.new

“De Bahama’s hebben financiële langetermijnplanning nodig om de kwetsbaarheid voor het klimaat en de economische afhankelijkheid van het toerisme aan te pakken”, zegt Attiya Waris, onafhankelijk VN-expert op het gebied van buitenlandse schulden, internationale financiële verplichtingen en mensenrechten, in eenstellingaan het einde van een tiendaags bezoek aan het land.

Uitdagingen op het gebied van financiële hulp

Mevrouw Waris merkte op dat de status van de Bahama’s als land met een hoog inkomen het land belemmert in het verkrijgen van leningen van internationale financiële instellingen en het verkrijgen van ontwikkelingshulp.

“De realiteit is dat ze de steun moeten hebben van de internationale gemeenschap, inclusief internationale financiële instellingen en ontwikkelingsbanken”, zei hij.

De heer Waris riep zowel de Bahama’s als de wereldgemeenschap op om een ​​alternatieve vergelijkende indicator te hanteren in plaats van uitsluitend te vertrouwen op het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking.

Deze aanbeveling komt voort uit de erkenning dat het land met onderscheidende uitdagingen wordt geconfronteerd, zoals hoge kosten van levensonderhoud en voortdurende kwetsbaarheid voor catastrofale klimaatgerelateerde rampen, die een grotere toewijzing van middelen vereisen dan veel andere staten.

Kosten van toerisme en rampen

Hij benadrukte de grote afhankelijkheid van de Bahama’s van toerisme als hoeksteen van de economie.

De afgelopen tien jaar heeft het land vijf grote orkanen meegemaakt, waarvan orkaan Dorian in 2019 de meest recente was. Deze verwoestende gebeurtenis resulteerde in maar liefst 3,4 miljard dollar aan schade, wat overeenkomt met bijna een kwart van het bbp van het land.

“De impact van orkaan Dorian, COVID-19 en de daling van het toerisme waren verwoestend voor zowel de bevolking als de economie van het land”, aldus de deskundige.

“Het land betaalt nog steeds de schulden die zijn aangegaan voor de wederopbouw en zal dat nog vele jaren blijven doen.”

Er is economische diversiteit nodig

Hij moedigde de regering aan om prioriteit te geven aan een alomvattende economische planning voor de lange termijn, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering.

Daarnaast stelde hij voor om opties te onderzoeken om de sterke afhankelijkheid van het land van toerisme te verminderen, de voedselzekerheid te verbeteren en lokale innovatie te benutten als middel om de economie te diversifiëren.

Deze suggesties zullen in maart 2024 aan de VN-Mensenrechtenraad worden gepresenteerd.

“De collectieve verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap in het licht van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan mag niet worden vergeten”, aldus mevrouw Waris.

De Mensenrechtenraad benoemt onafhankelijke VN-experts om specifieke landensituaties of thematische kwesties te monitoren.

Zij vervullen een individuele functie, zijn geen personeel van de Verenigde Naties en ontvangen geen salaris voor hun werk.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De ‘irrationele, door het Westen geleide structuur’ van de Veiligheidsraad moet hervormd worden, zegt Noord-Korea tegen de VN europahoy.news

Om dit te bereiken moet de vertegenwoordiging van de ontwikkelingslanden, die de absolute meerderheid vormen bij de Verenigde Naties, worden uitgebreid en versterkt, zegt Kim Song, ambassadeur en permanente vertegenwoordiger van Noord-Korea bij de VN. “De kwestie die in de...

Le HCR est de plus en plus préoccupé par le sort des réfugiés fuyant la région du Karabakh

Quelque 19 000 réfugiés auraient quitté la région économique du Karabakh de la République d'Azerbaïdjan, dont de nombreuses personnes âgées, femmes et enfants. HCR La porte-parole Shabia Mantoo a appelé toutes les parties à protéger les civils et...

De crisis verdiept zich voor de kinderen van Mali, updates over de mensenrechten uit Brazilië en Montenegro europahoy.new

UNICEF De vertegenwoordiger in Mali, Pierre Ngom, vertelde verslaggevers in Genève dat alleen al deze maand tientallen kinderen zijn vermoord door niet-statelijke gewapende groepen in het noorden en midden van het land. Op 7 september eiste een aanval op...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.