AccueilNederlandVermindering van de...

Vermindering van de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater van de EU

Het Parlement heeft zijn standpunt aangenomen over het terugdringen van de verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en het verbeteren van de waterkwaliteitsnormen van de EU.

De Europarlementariërs willen dat de EU-watchlists – die stoffen bevatten die een aanzienlijk risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu – regelmatig worden bijgewerkt om gelijke tred te houden met nieuw wetenschappelijk bewijs en nieuwe chemicaliën. Ze willen ook een subset van specifieke PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen, ook wel ‘forever chemicaliën’ genoemd) en het PFAS-totaal (parameter die het geheel van PFAS met een maximale concentratie omvat) dat moet worden toegevoegd aan de lijsten voor zowel grondwater- als oppervlaktewaterverontreinigende stoffen. Verschillende andere stoffen, waaronder microplastics en antimicrobieel resistente micro-organismen, moeten ook aan deze lijsten worden toegevoegd zodra geschikte monitoringmethoden zijn geïdentificeerd.

Het aangenomen rapport bevat voor een aantal ook strengere normen pesticiden (inclusief glyfosaat en atrazine) en farmaceutische producten.

Producenten die producten verkopen die vervuilende chemische stoffen bevatten, moeten de monitoringkosten helpen financieren, een activiteit die momenteel alleen door de lidstaten wordt gefinancierd.

De EP-leden keurden het rapport goed met 495 stemmen voor, 12 tegen en 124 onthoudingen.

Citaat

Na de stemming, rapporteur Milaan Brglez (S&D, SI) zei: “De herziening van de EU-waterwetgeving, inclusief de Kaderrichtlijn Water en de twee dochterrichtlijnen ervan, is een van de belangrijkste beleidsinstrumenten om onze verplichtingen in het kader van het Actieplan tegen vervuiling ten uitvoer te leggen. Een betere bescherming van de EU-wateren is uiterst belangrijk, vooral in de context van de steeds urgenter wordende gevolgen van de klimaatverandering – in combinatie met industriële en agrarische vervuiling – op onze zoetwatervoorraden.”

Volgende stappen

De leden van het Europees Parlement zijn klaar om de gesprekken over de definitieve vorm van de wetgeving te starten, zodra de Raad het eens is over zijn standpunt.

Achtergrond

In lijn met de Europese Green Deal‘s nulvervuilingsambitie, die de Commissie in oktober 2022 heeft ingediend voorstel om de lijsten te herzien van oppervlaktewater- en grondwaterverontreinigende stoffen die moeten worden gemonitord en gecontroleerd om de zoetwaterlichamen van de EU te beschermen. De nieuwe wetgeving actualiseert de Kaderrichtlijn Waterde Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn milieukwaliteitsnormen (richtlijn oppervlaktewater).

Door dit verslag aan te nemen, reageert het Parlement op de verwachtingen van burgers om ecosystemen te beschermen en te herstellen en vervuiling uit te bannen, zoals verwoord in voorstellen 2(4) en 2(7) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Europese Commissie onderzoekt Delivery Hero en Glovo op mogelijke concurrentiebeperkende praktijken -europeantimes.news- europahoy.news

In een gedurfde stap om de concurrentie op de bloeiende online markt voor voedselbezorging veilig te stellen, is de Europese Commissie een formeel antitrustonderzoek gestart naar twee van Europa's grootste voedselbezorgbedrijven, Delivery Hero en Glovo. Dit onderzoek zou...

La Commission européenne enquête sur Delivery Hero et Glovo pour d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles -europeantis.news-

Dans une démarche audacieuse visant à sauvegarder la concurrence sur le marché en plein essor de la livraison de nourriture en ligne, la Commission européenne a lancé une enquête antitrust formelle sur deux des plus grandes sociétés de livraison...

Bossen lopen een steeds groter risico op bosbranden en ongedierte als gevolg van de klimaatverandering europahoy.new

“Bossen en bomen zijn essentiële componenten van agrofoodsystemen. “Het verwijderen van bosbedekking, vooral in de tropen, verhoogt de lokale temperaturen en verandert de regenpatronen op manieren die de lokale effecten van de mondiale klimaatverandering verergeren, met mogelijk ernstige...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.