AccueilNederlandVermijd het pad...

Vermijd het pad van confrontatie en werk samen voor de SDGs, dringt er bij de leider van Bangladesh, europahoy.new, op aan

Sjeik Hasina zei dat de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in de ontwikkelingslanden sterk wordt belemmerd door de aanhoudende gevolgen van de pandemie, de gevolgen van een existentiële klimaatcrisis en de brede gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die gevolgen hebben voor voedsel en financiën. en de wereldeconomie. Energiewaarden hebben de.

Vooruitkijkend naar de Future Summit van volgend jaar om het mondiale momentum te herstellen om de SDGs te verwezenlijken, zei hij: “We moeten alles in het werk stellen om gezamenlijk de gemeenschappelijke uitdagingen van de mensheid aan te pakken om een ​​vreedzame, welvarende en duurzame toekomst voor iedereen te garanderen.”

De ontwikkeling van Bangladesh

Tijdens het jaarlijkse debat van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zei de premier verder dat Bangladesh is getransformeerd van een land met een lager middeninkomen naar een land met een middeninkomen, en merkte op dat het armoedecijfer van het land is gedaald van 41,5 procent in 2006 naar 18,7 procent in 2022.

Hij beschreef de inspanningen die zijn regering heeft geleverd om de dekking van het sociale vangnet uit te breiden om de sociale en financiële zekerheid van behoeftige vrouwen, weduwen, ouderen, personen met een handicap, personen van het derde geslacht en andere gemarginaliseerde segmenten van de samenleving te waarborgen.

Hij merkte op dat “in het huidige fiscale jaar in totaal 12 miljard dollar is toegewezen aan sociale vangnetprogramma’s.”

Hij benadrukte de inzet van Bangladesh om de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid binnen een bepaald tijdsbestek te garanderen en zei: “We hebben speciale aandacht besteed aan algemeen onderwijs, inclusief alfabetisering van vrouwen… Van basis- tot hoger onderwijs ontvangen ongeveer 23 miljoen studenten een toelage, studiebeurs en een -tijd subsidie. Meer dan de helft van deze ontvangers is vrouw.”

Klimaat actie

Wat de klimaatverandering betreft, merkte mevrouw Hasina op dat Bangladesh, ondanks dat het minder dan 0,47 procent van de mondiale uitstoot voor zijn rekening neemt, een van de meest klimatologisch kwetsbare landen ter wereld is. Hij voegde eraan toe dat de negatieve gevolgen van het klimaat een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid en economische welvaart van het land.

Hij riep grote uitstoters op om ambitieuze NDC’s te introduceren en te implementeren en zei: “Ontwikkelde economieën moeten hun verplichtingen van 100 miljard dollar nakomen… We eisen ook een dringende operationalisering van verlies- en schadefondsen, zoals overeengekomen op COP27”.

Hij benadrukte de inzet van de regering voor deze zaak en merkte op dat « we in 2009 het ‘Bangladesh Climate Change Trust Fund’ hebben opgericht om de aanpassing aan de klimaatverandering te financieren en dat we tot nu toe 480 miljoen dollar uit eigen middelen aan dit fonds hebben toegewezen. »

het bewaren van de vrede

Bangladesh blijft deelnemen aan VN-vredeshandhavingsoperaties en tot nu toe hebben 188.000 Bengaalse mannen en vrouwen gediend in 55 vredesmissies in 40 landen.

Mevrouw Hasina uitte haar bezorgdheid over de voortdurende prevalentie van terroristische dreigingen die nu nieuwe vormen aannemen als gevolg van misbruik van informatie- en communicatietechnologie en zei: “Mijn regering handhaaft een ‘nultolerantiebeleid’ tegen terrorisme en ‘gewelddadig extremisme’.

Met betrekking tot de Rohingya-crisis verklaarde de premier dat er zes jaar van massale ontheemding van de Rohingya zijn geweest en dat “de vluchtelingen willen terugkeren naar hun eigen land, Myanmar, en daar een vreedzaam leven willen leiden.”

Hij riep de internationale gemeenschap op om deze behoeftige mensen hoop te geven op een betere toekomst in hun eigen land, en daarmee de veiligheid en stabiliteit in de regio te bevorderen.

Volledige verklaring hier beschikbaar.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Europese Commissie onderzoekt Delivery Hero en Glovo op mogelijke concurrentiebeperkende praktijken -europeantimes.news- europahoy.news

In een gedurfde stap om de concurrentie op de bloeiende online markt voor voedselbezorging veilig te stellen, is de Europese Commissie een formeel antitrustonderzoek gestart naar twee van Europa's grootste voedselbezorgbedrijven, Delivery Hero en Glovo. Dit onderzoek zou...

La Commission européenne enquête sur Delivery Hero et Glovo pour d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles -europeantis.news-

Dans une démarche audacieuse visant à sauvegarder la concurrence sur le marché en plein essor de la livraison de nourriture en ligne, la Commission européenne a lancé une enquête antitrust formelle sur deux des plus grandes sociétés de livraison...

Bossen lopen een steeds groter risico op bosbranden en ongedierte als gevolg van de klimaatverandering europahoy.new

“Bossen en bomen zijn essentiële componenten van agrofoodsystemen. “Het verwijderen van bosbedekking, vooral in de tropen, verhoogt de lokale temperaturen en verandert de regenpatronen op manieren die de lokale effecten van de mondiale klimaatverandering verergeren, met mogelijk ernstige...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.