AccueilNederlandUNESCO-werelderfgoedlocaties vormen vaak...

UNESCO-werelderfgoedlocaties vormen vaak ‘de laatste verdedigingslinie tegen uitsterven’ europahoy.news

Hoewel de eigendommen die worden beschermd door de Werelderfgoedconventie minder dan één procent van het aardoppervlak vertegenwoordigen, herbergen ze meer dan 20 procent van de biodiversiteit van de planeet, zo blijkt uit nieuw onderzoek van UNESCO en de Internationale Unie voor de Mensenrechten. ).

Het VN-agentschap heeft er bij de 195 staten die partij zijn bij het verdrag op aangedrongen hun inspanningen te intensiveren om ze te behouden in het licht van de klimaatverandering en de dreiging van verder verlies van soorten.

“Deze 1.157 locaties zijn niet alleen historisch en cultureel uitzonderlijk, maar zijn ook van cruciaal belang voor het behoud van de diversiteit van het leven op aarde, het in stand houden van essentiële ecosysteemdiensten en het bestrijden van de klimaatverandering.”, aldus UNESCO-directeur-generaal Audrey Azoulay.

‘Laatste verdedigingslinie’

UNESCO-werelderfgoedlocaties, variërend van het Great Barrier Reef in Australië tot de Chinese Muur, bevatten meer dan 75.000 soorten planten en bomen, en meer dan 30.000 soorten zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën.

Er wordt geschat dat ze meer dan 20.000 bedreigde diersoorten beschermen, waaronder een derde van alle olifanten, tijgers en panda’s, en minstens een tiende van de mensapen, leeuwen en neushoorns.

Voor sommige soorten, zoals Javaanse neushoorns, roze leguanen, Sumatraanse orang-oetans en berggorilla’s, vormen ze « de laatste verdedigingslinie tegen uitsterven », aldus het agentschap.

De Werelderfgoedconventie verleent het hoogste niveau van internationale bescherming aan deze sites, die zich in 167 landen bevinden.

‘De klok tikt door’

Het verdrag uit 1972 heeft succesvolle natuurbehoudsinitiatieven mogelijk gemaakt, zoals die welke zijn ondernomen in het Kaziranga National Park in India en het Chitwan National Park in Nepal, waar het aantal grote eenhoornige neushoorns sinds het midden van de jaren tachtig is verdubbeld tot ongeveer 4.000.

UNESCO benadrukte echter de dringende noodzaak om de instandhoudingsmaatregelen te versterken en waarschuwde dat “de tijd tikt om onmiddellijk actie te ondernemen.”

Elke stijging van de temperatuur op aarde met 1°C zou het aantal bedreigde diersoorten kunnen verdubbelen die door gevaarlijke klimaatomstandigheden worden bedreigd.

Bescherming en opleiding

“Gezien hun rol als hotspots voor biodiversiteit moeten UNESCO-werelderfgoedlocaties koste wat het kost worden beschermd door staten die partij zijn bij het verdrag”, aldus het agentschap.

UNESCO moedigde landen aan om prioriteit te geven aan werelderfgoedlocaties in hun nationale biodiversiteitsstrategieën en actieplannen, in lijn met een mondiaal akkoord dat vorig jaar werd bereikt.

Het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework heeft tot doel het natuurverlies een halt toe te roepen en terug te draaien door middel van doelstellingen zoals de bescherming van 30 procent van het land, de kustgebieden en de binnenwateren van de planeet tegen het einde van dit decennium.

UNESCO zei dat alle beheerders van werelderfgoedsites tegen 2025 getraind zullen zijn in strategieën voor aanpassing aan de klimaatverandering, en dat alle locaties tegen 2029 klimaatadaptatieplannen zullen hebben.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Le HCR est de plus en plus préoccupé par le sort des réfugiés fuyant la région du Karabakh

Quelque 19 000 réfugiés auraient quitté la région économique du Karabakh de la République d'Azerbaïdjan, dont de nombreuses personnes âgées, femmes et enfants. HCR La porte-parole Shabia Mantoo a appelé toutes les parties à protéger les civils et...

De crisis verdiept zich voor de kinderen van Mali, updates over de mensenrechten uit Brazilië en Montenegro europahoy.new

UNICEF De vertegenwoordiger in Mali, Pierre Ngom, vertelde verslaggevers in Genève dat alleen al deze maand tientallen kinderen zijn vermoord door niet-statelijke gewapende groepen in het noorden en midden van het land. Op 7 september eiste een aanval op...

L’actualité mondiale en bref : La crise s’aggrave pour les enfants du Mali, mises à jour sur les droits humains en provenance du Brésil...

UNICEF Le représentant au Mali, Pierre Ngom, a déclaré aux journalistes à Genève que des dizaines d'enfants ont été tués rien que ce mois-ci par des groupes armés non étatiques dans le nord et le centre du pays. Une...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.