AccueilNederland"Samen optreden" voor...

« Samen optreden » voor schone lucht, dringt Guterres aan op europahoy.news

Verontreinigende stoffen in de lucht vormen een van de belangrijkste risico’s voor de gezondheid van het milieu. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties ademt 99 procent van de wereldbevolking vervuilde lucht in, en de blootstelling is aanzienlijk erger in lage- en middeninkomenslanden.

Het wijdverbreide karakter van luchtvervuiling vereist mondiale samenwerking. Het thema van dit jaar, Samen voor schone lucht, komt tegemoet aan de dringende behoefte aan sterkere internationale partnerschappen, meer investeringen en collectieve verantwoordelijkheid om de luchtvervuiling terug te dringen.

“Mondiale problemen vereisen mondiale oplossingen. We moeten samen optreden om schone lucht te bereiken’, zei Guterres.

“Samen moeten we een rechtvaardige en rechtvaardige transitie van fossiele brandstoffen, met name steenkool, naar schone hernieuwbare energie versnellen, en er tegelijkertijd voor zorgen dat niemand achterblijft.”

De luchtvervuiling

Luchtverontreiniging wordt gedefinieerd als elke chemische, fysische of biologische verontreinigende stof die de natuurlijke kenmerken van de atmosfeer wijzigt.

De meest voorkomende bronnen van luchtvervuiling zijn huishoudelijke kachels en andere verbrandingsapparaten, auto’s, industriële faciliteiten en bosbranden. Luchtverontreiniging bestaat zowel buiten als binnen, en beide hebben ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Verontreinigende stoffen die bijzonder gevaarlijk zijn, zijn onder meer koolmonoxide, ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide.

Luchtverontreiniging omvat ook PM2,5, inhaleerbare deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer, minder dan die van mensenhaar.

Deze deeltjes zijn onzichtbaar voor het menselijk oog en kunnen diep in de longen doordringen, waar ze ontstekingen kunnen veroorzaken, in de bloedbaan kunnen terechtkomen en het hart en de hersenen kunnen beschadigen.

Gevolgen voor de gezondheid

Blootstelling verhoogt dramatisch het risico op beroerte, hart- en longziekten, kanker en andere aandoeningen, wat volgens de WHO tot meer dan 6,7 miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar leidt.

Luchtvervuiling heeft ook gevolgen voor planten, vermindert de gewasopbrengsten en beïnvloedt de voedselzekerheid. Het verergert de sociale en genderongelijkheid en vertraagt ​​de economische ontwikkeling, waardoor het vermogen van landen om hun ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken wordt beperkt.

“Blootstelling op elk niveau kan gevolgen hebben voor de gezondheid die de kwaliteit van leven aantasten en kosten met zich meebrengen voor het individu, onze samenlevingen en onze economieën”, zegt Martina Otto, hoofd van het secretariaat van het VN-Milieuprogramma (UNEP) Climate and Clean Air Coalition.

“We hebben de neiging gehad om de gevolgen voor de gezondheid uit te drukken in het aantal voortijdige sterfgevallen. Maar ook onze dagelijkse levenskwaliteit wordt beïnvloed. “Luchtvervuiling treft alle leeftijdsgroepen, maar de meest kwetsbaren lijden het meest”, voegde hij eraan toe.

“Net zoals het terugdringen van de luchtvervuiling de sleutel is tot het verbeteren van de menselijke gezondheid, is het ook van cruciaal belang voor het aanpakken van de drievoudige planetaire crises van klimaatverandering, het verlies van natuur en biodiversiteit, en vervuiling en afval, en om ons te helpen verschillende doelstellingen te bereiken. Ontwikkeling (SDG). ‘zei mevrouw Otto.

Slimme opties

Oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren variëren afhankelijk van de lokale context en sectoren.

Op individueel niveau kunnen mensen veranderingen initiëren door beslissingen te nemen die schone lucht bevorderen, zoals het doen van milieuvriendelijke aankopen en het gebruik van schonere transport- en kookmethoden.

Bedrijven en bedrijven kunnen luchtkwaliteit toevoegen aan overwegingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, de uitstoot van verontreinigende stoffen monitoren en openbaar rapporteren, en programma’s promoten die de uitstoot verminderen.

Verschuiving naar schone energie

Regeringen moeten luchtverontreinigingsnormen opstellen en handhaven om de mijlpalen te bereiken die zijn uiteengezet in de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor 2021, en hun capaciteit om de luchtkwaliteit te monitoren vergroten.

“Samen moeten we een rechtvaardige en rechtvaardige transitie van fossiele brandstoffen, met name steenkool, naar schone hernieuwbare energie versnellen, en er tegelijkertijd voor zorgen dat niemand achterblijft”, aldus Guterres.

“Onze lucht is een gemeenschappelijk goed en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Laten we samenwerken om het schoon te maken, onze gezondheid te beschermen en een gezonde planeet achter te laten voor de komende generaties.”

De internationale dag

De Internationale Dag voor Schone Lucht voor een blauwe lucht, jaarlijks herdacht op 7 september, werd in 2019 ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die het belang van schone lucht en de impact van luchtvervuiling op de menselijke gezondheid en ecosystemen erkende, en vooral de onevenredige impact ervan over vrouwen, kinderen en ouderen.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Vous pouvez louer cette propriété du roi Charles III -europeantimes.news-

En 2006, il achète une propriété en Roumanie qui comprend une maison, une forêt, une prairie à perte de vue et un atelier artisanal. Très probablement, jusqu'à présent, vous associiez uniquement la Transylvanie au comte Dracula. Il est temps d'ajouter à...

De Europese Commissie onderzoekt Delivery Hero en Glovo op mogelijke concurrentiebeperkende praktijken -europeantimes.news- europahoy.news

In een gedurfde stap om de concurrentie op de bloeiende online markt voor voedselbezorging veilig te stellen, is de Europese Commissie een formeel antitrustonderzoek gestart naar twee van Europa's grootste voedselbezorgbedrijven, Delivery Hero en Glovo. Dit onderzoek zou...

La Commission européenne enquête sur Delivery Hero et Glovo pour d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles -europeantis.news-

Dans une démarche audacieuse visant à sauvegarder la concurrence sur le marché en plein essor de la livraison de nourriture en ligne, la Commission européenne a lancé une enquête antitrust formelle sur deux des plus grandes sociétés de livraison...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.