AccueilNederlandRechtenexperts roepen op...

Rechtenexperts roepen op tot een tweede VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst

Ze benadrukten dat de wereld meer dan ooit de mensheid dringend nodig heeft om zich te verenigen en samen te werken in een geest van gelijkheid en non-discriminatie.

“Dit vereist politieke wil om alle vormen van rassendiscriminatie, ongelijkheid en stratificatie op zowel nationaal als internationaal niveau uit te bannen”, zeiden ze in een stelling.

Het bereiken van dit doel betekent dat de ongelijkheid binnen en tussen landen drastisch moet worden verminderd, en dat de erfenissen van kolonialisme, apartheid, slavernij en genocide effectief moeten worden opgelost, voegde ze eraan toe.

‘Een zaak voor de mensheid’

De Algemene Vergadering heeft de jaren 2015 tot en met 2024 uitgeroepen tot het Internationale Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomstmet acties op nationaal, regionaal en mondiaal niveau.

Doelstellingen zijn onder meer het bevorderen van respect, bescherming en vervulling van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden door mensen van Afrikaanse afkomst, en een grotere kennis van hun diverse erfgoed, cultuur en bijdragen aan de samenleving.

“De zaak van mensen van Afrikaanse afkomst voor erkenning, gerechtigheid en ontwikkeling is een zaak voor de mensheid”, aldus de experts.

Houd het momentum vast

Ze zeiden dat het VN-decennium, samen met de Internationaal Verdrag ter uitbanning van rassendiscriminatie en de Verklaring en actieprogramma van Durbanhebben aanzienlijk bijgedragen aan de bestrijding van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid.

“Er is echter nog veel meer werk aan de winkel en het gewonnen momentum moet worden voortgezet”, zeiden ze.

Ze drongen er bij de Algemene Vergadering op aan om te overwegen om van 2025 tot 2034 een tweede Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst uit te roepen, “met het oog op het ondernemen van verdere actie om de systemische discriminatie en de erfenissen uit het verleden aan te pakken en zo de volledige erkenning, gerechtigheid en ontwikkeling tot stand te brengen.” voor mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd.”

Er blijft sprake van ‘algemene discriminatie’

De dertien deskundigen zijn benoemd door de VN Raad voor de Mensenrechten en zijn geen VN-personeel, noch worden zij betaald voor hun werk.

Zij hebben hun beroepschrift aan de vooravond van de dag ingediend Internationale dag voor mensen van Afrikaanse afkomst.

In zijn bericht voor de Dag, VN Secretaris-generaal António Guterres benadrukte “de enorme impact” die zowel het Afrikaanse continent als mensen van Afrikaanse afkomst hebben gehad op de ontwikkeling, diversiteit en rijkdom van wereldbeschavingen en -culturen, die het gemeenschappelijke erfgoed van de mensheid vormen.

“Tegelijkertijd erkennen we de wijdverbreide discriminatie waarmee mensen van Afrikaanse afkomst over de hele wereld worden geconfronteerd, en de vele obstakels waarmee zij worden geconfronteerd bij het realiseren van hun volledige mensenrechten”, zei hij.

Bevorder gelijkheid, bestrijd racisme

Hij merkte op dat er de afgelopen jaren een hernieuwd momentum voor verandering is geweest, gebaseerd op de mondiale antiracismebeweging van 2020. Miljoenen mensen gingen de straat op in grote steden over de hele wereld na de politiemoord op George Floyd, een Afro-Amerikaanse man, in mei.

De heer Guterres wees op VN-initiatieven, zoals de oprichting van het deskundigenmechanisme ter bevordering van raciale rechtvaardigheid en gelijkheid in de context van wetshandhavingen de Permanent forum over mensen van Afrikaanse afkomstals bewijs van de collectieve aspiraties van de Afrikaanse diaspora voor gerechtigheid en gelijkheid wereldwijd.

De secretaris-generaal heeft antiracisme ook tot een managementprioriteit bij de VN gemaakt, waar hij een speciale adviseur en een team heeft aangesteld dat belast is met het toezicht op de implementatie van een Strategisch actieplan over het aanpakken van racisme en het bevorderen van waardigheid voor iedereen.

De internationale dag voor mensen van Afrikaanse afkomst (31 augustus) | #fightracism van de Verenigde Naties

Oproep tot actie

“Vandaag, terwijl we de Internationale Dag voor Mensen van Afrikaanse Afkomst vieren, herhaal ik de oproep van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN om gebruik te maken van de herdenking van de 75e verjaardag van de goedkeuring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens om snelle en krachtige stappen aan te kondigen en te ondernemen om gelijkheid te bevorderen en racisme, rassendiscriminatie en vreemdelingenhaat te bestrijden”, zei hij.

De VN-chef drong er bij landen op aan concrete stappen te ondernemen, met de volledige deelname van mensen van Afrikaanse afkomst en hun gemeenschappen, om oude en nieuwe vormen van rassendiscriminatie aan te pakken; en om diepgeworteld structureel en institutioneel racisme te ontmantelen.

“Vandaag en elke dag moeten we ons blijven uitspreken tegen alle ideeën van raciale superioriteit en onvermoeibaar werken om alle samenlevingen te bevrijden van de plaag van racisme”, zei hij.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

« Spainskills is de beste showcase van talent voor beroepsopleiding » europahoy.news

Het startschot van vandaag voor de competitie Spainskills 2024, die de beste studenten en afgestudeerden in de beroepsopleiding van het land samenbrengt. Drie dagen lang zullen 529 deelnemers uit alle autonome gemeenschappen en steden elkaar ontmoeten op IFEMA...

Gaza : les meurtres de travailleurs humanitaires entraînent un arrêt temporaire des opérations de l’ONU après la tombée de la nuit

Cette décision permettra une évaluation plus approfondie des problèmes de sécurité qui affectent à la fois le personnel sur le terrain et les personnes qu'ils tentent de servir, a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. dit mercredi lors...

AI-model heeft potentieel om het risico op posttraumatische stressstoornis gerelateerd aan de bevalling te detecteren europahoy.new

Onderzoekers hebben een programma voor kunstmatige intelligentie (AI) aangepast om tekenen van bevallingsgerelateerde posttraumatische stressstoornis (CB-PTSD) te identificeren door korte verhalende verklaringen van patiënten die zijn bevallen te evalueren. Het programma identificeerde met succes een groot deel van...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.