AccueilNederlandPlannen om consumenten...

Plannen om consumenten te beschermen tegen manipulatie van de energiemarkt

De wet heeft tot doel de toegenomen manipulatie van de energiemarkt aan te pakken door de transparantie, toezichtsmechanismen en de rol van het agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators te versterken.

De wetgeving die donderdag door de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie is aangenomen, introduceert nieuwe maatregelen om de groothandelsmarkt voor energie in de EU beter te beschermen, waardoor de energierekeningen van Europese huishoudens en bedrijven beter beschermd zijn tegen mogelijke marktprijsschommelingen op de korte termijn.

De wet introduceert een nauwere afstemming op de EU-regels inzake de transparantie van de financiële markten, heeft ook betrekking op nieuwe handelspraktijken, zoals algoritmische handel, en versterkt de bepalingen inzake rapportage en monitoring om consumenten te beschermen tegen marktmisbruik.

Tijdige en transparante informatieverspreiding

In hun amendementen versterken de EP-leden de EU-dimensie en de toezichthoudende rol van de EU Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER). Als het Agentschap in grensoverschrijdende gevallen een overtreding van bepaalde verboden en verplichtingen constateert, kan het verschillende acties ondernemen, bijvoorbeeld het beëindigen van de overtreding eisen, publieke waarschuwingen geven en boetes opleggen.

Op verzoek van een nationale regelgevende instantie kan ACER operationele assistentie verlenen met betrekking tot onderzoeken. De leden van het Europees Parlement besloten ook om in de bijgewerkte wetgeving de mechanismen te integreren die toezicht houden op de manier waarop de prijs van vloeibaar aardgas (LNG) wordt bepaald.

Citaat

“Bij ons werk lieten we ons leiden door drie hoofdprincipes: juridische samenhang en transparantie, een versterkte Europese dimensie en een versterkte markt”, aldus het leidende EP-lid Maria da Graça Carvalho (EVP, PT). “In ons rapport hebben we ook verbeteringen geïntroduceerd op het gebied van transparantie en monitoringpraktijken, waarbij we erop letten dat we kleinere bedrijven niet overbelasten, en we hebben de noodzaak onderstreept om de samenwerking tussen financiële en energieautoriteiten te versterken om marktmisbruik en speculatie te voorkomen”, voegde ze eraan toe.

Volgende stappen

Het ontwerponderhandelingsmandaat werd gesteund door 53 leden van het Europees Parlement; 6 stemden tegen en 2 onthielden zich van stemming. De leden van het Europees Parlement stemden ook met 50 stemmen voor en 10 tegen en één onthouding voor het openen van de onderhandelingen met de Raad – een besluit dat tijdens de plenaire zitting van 11 tot 14 september groen licht moet krijgen van het voltallige Huis.

Achtergrond

Als reactie op de energiecrisis die werd verergerd door de Russische invasie van Oekraïne, heeft de Europese Commissie het wetgevingsvoorstel ingediend, samen met een hervorming van het ontwerp van de elektriciteitsmarkt van 14 maart 2023. Het voorstel actualiseert de Verordening inzake de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT), die in 2011 is ingesteld om handel met voorkennis en marktmanipulatie te bestrijden en transparantie en stabiliteit op de energiemarkten van de EU te waarborgen.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Europese Commissie onderzoekt Delivery Hero en Glovo op mogelijke concurrentiebeperkende praktijken -europeantimes.news- europahoy.news

In een gedurfde stap om de concurrentie op de bloeiende online markt voor voedselbezorging veilig te stellen, is de Europese Commissie een formeel antitrustonderzoek gestart naar twee van Europa's grootste voedselbezorgbedrijven, Delivery Hero en Glovo. Dit onderzoek zou...

La Commission européenne enquête sur Delivery Hero et Glovo pour d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles -europeantis.news-

Dans une démarche audacieuse visant à sauvegarder la concurrence sur le marché en plein essor de la livraison de nourriture en ligne, la Commission européenne a lancé une enquête antitrust formelle sur deux des plus grandes sociétés de livraison...

Bossen lopen een steeds groter risico op bosbranden en ongedierte als gevolg van de klimaatverandering europahoy.new

“Bossen en bomen zijn essentiële componenten van agrofoodsystemen. “Het verwijderen van bosbedekking, vooral in de tropen, verhoogt de lokale temperaturen en verandert de regenpatronen op manieren die de lokale effecten van de mondiale klimaatverandering verergeren, met mogelijk ernstige...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.