AccueilNederlandPlannen om consumenten...

Plannen om consumenten te beschermen tegen manipulatie van de energiemarkt

De wet heeft tot doel de toegenomen manipulatie van de energiemarkt aan te pakken door de transparantie, toezichtsmechanismen en de rol van het agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators te versterken.

De wetgeving die donderdag door de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie is aangenomen, introduceert nieuwe maatregelen om de groothandelsmarkt voor energie in de EU beter te beschermen, waardoor de energierekeningen van Europese huishoudens en bedrijven beter beschermd zijn tegen mogelijke marktprijsschommelingen op de korte termijn.

De wet introduceert een nauwere afstemming op de EU-regels inzake de transparantie van de financiële markten, heeft ook betrekking op nieuwe handelspraktijken, zoals algoritmische handel, en versterkt de bepalingen inzake rapportage en monitoring om consumenten te beschermen tegen marktmisbruik.

Tijdige en transparante informatieverspreiding

In hun amendementen versterken de EP-leden de EU-dimensie en de toezichthoudende rol van de EU Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER). Als het Agentschap in grensoverschrijdende gevallen een overtreding van bepaalde verboden en verplichtingen constateert, kan het verschillende acties ondernemen, bijvoorbeeld het beëindigen van de overtreding eisen, publieke waarschuwingen geven en boetes opleggen.

Op verzoek van een nationale regelgevende instantie kan ACER operationele assistentie verlenen met betrekking tot onderzoeken. De leden van het Europees Parlement besloten ook om in de bijgewerkte wetgeving de mechanismen te integreren die toezicht houden op de manier waarop de prijs van vloeibaar aardgas (LNG) wordt bepaald.

Citaat

“Bij ons werk lieten we ons leiden door drie hoofdprincipes: juridische samenhang en transparantie, een versterkte Europese dimensie en een versterkte markt”, aldus het leidende EP-lid Maria da Graça Carvalho (EVP, PT). “In ons rapport hebben we ook verbeteringen geïntroduceerd op het gebied van transparantie en monitoringpraktijken, waarbij we erop letten dat we kleinere bedrijven niet overbelasten, en we hebben de noodzaak onderstreept om de samenwerking tussen financiële en energieautoriteiten te versterken om marktmisbruik en speculatie te voorkomen”, voegde ze eraan toe.

Volgende stappen

Het ontwerponderhandelingsmandaat werd gesteund door 53 leden van het Europees Parlement; 6 stemden tegen en 2 onthielden zich van stemming. De leden van het Europees Parlement stemden ook met 50 stemmen voor en 10 tegen en één onthouding voor het openen van de onderhandelingen met de Raad – een besluit dat tijdens de plenaire zitting van 11 tot 14 september groen licht moet krijgen van het voltallige Huis.

Achtergrond

Als reactie op de energiecrisis die werd verergerd door de Russische invasie van Oekraïne, heeft de Europese Commissie het wetgevingsvoorstel ingediend, samen met een hervorming van het ontwerp van de elektriciteitsmarkt van 14 maart 2023. Het voorstel actualiseert de Verordening inzake de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT), die in 2011 is ingesteld om handel met voorkennis en marktmanipulatie te bestrijden en transparantie en stabiliteit op de energiemarkten van de EU te waarborgen.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De ‘irrationele, door het Westen geleide structuur’ van de Veiligheidsraad moet hervormd worden, zegt Noord-Korea tegen de VN europahoy.news

Om dit te bereiken moet de vertegenwoordiging van de ontwikkelingslanden, die de absolute meerderheid vormen bij de Verenigde Naties, worden uitgebreid en versterkt, zegt Kim Song, ambassadeur en permanente vertegenwoordiger van Noord-Korea bij de VN. “De kwestie die in de...

Le HCR est de plus en plus préoccupé par le sort des réfugiés fuyant la région du Karabakh

Quelque 19 000 réfugiés auraient quitté la région économique du Karabakh de la République d'Azerbaïdjan, dont de nombreuses personnes âgées, femmes et enfants. HCR La porte-parole Shabia Mantoo a appelé toutes les parties à protéger les civils et...

De crisis verdiept zich voor de kinderen van Mali, updates over de mensenrechten uit Brazilië en Montenegro europahoy.new

UNICEF De vertegenwoordiger in Mali, Pierre Ngom, vertelde verslaggevers in Genève dat alleen al deze maand tientallen kinderen zijn vermoord door niet-statelijke gewapende groepen in het noorden en midden van het land. Op 7 september eiste een aanval op...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.