AccueilNederlandOVSE, onafhankelijke en...

OVSE, onafhankelijke en pluralistische media vormen de hoeksteen van democratie en conflictpreventie europahoy.news

WENEN 15 september 2023 – Op de Internationale Dag van de Democratie zal de OVSE Mediavrijheidsvertegenwoordiger Teresa Ribeiro benadrukt het elkaar versterkende karakter van de democratie, de rechtsstaat en de mediavrijheid. “Het bevorderen en in stand houden van democratische, veerkrachtige en inclusieve samenlevingen vereist een krachtig engagement voor de persvrijheid”, zegt Teresa Ribeiro.

In de gezamenlijke verklaring van 2023 over Persvrijheid en democratieRibeiro benadrukt, samen met andere mandaathouders voor de mondiale vrijheid van meningsuiting, de cruciale rol van de media bij het verstrekken van geloofwaardig nieuws en het bevorderen van een geïnformeerd publiek debat. Dit leidt op zijn beurt tot een actieve en goed geïnformeerde burgerij. “De media fungeren als waakzame waakhonden en houden de machthebbers verantwoordelijk door middel van grondige onderzoeken en berichtgeving over zaken van algemeen belang. Door dit te doen spelen ze een integrale rol bij het versterken van democratische processen en instellingen”, zegt Ribeiro.

“Integendeel, een afname van de persvrijheid ondermijnt zowel de democratische waarborgen als de bescherming van de mensenrechten. De afgelopen tien jaar zijn we ongetwijfeld getuige geweest van deze onderlinge verbondenheid, die heeft bijgedragen aan het ontstaan ​​van conflicten.” De Internationale Dag van de Democratie van dit jaar, gericht op conflictpreventie, benadrukt de dringende noodzaak om de mensenrechten en democratische waarden te bevorderen als middel om de risico’s van conflicten te verzachten en op te lossen.

“Toegang tot betrouwbare, diverse informatie van algemeen belang is te allen tijde essentieel. Door informatie te verifiëren, mensen mondiger te maken en verzoening te bevorderen, spelen pluralistische en onafhankelijke media een fundamentele rol bij het verdedigen van democratische principes en het voorkomen van conflicten”, zegt Ribeiro. « Hij Bewapening van informatie door autocratische krachten. omdat het verspreiden van haatzaaiende uitlatingen en propaganda, vooral pro-oorlogspropaganda, geen plaats heeft in de democratie. Integendeel, onafhankelijke en kwalitatieve media zijn nodig om de diep verontrustende trends van autoritarisme, de coöptatie van publieke macht en de achteruitgang van de mensenrechten tegen te gaan.

“Op deze Dag van de Democratie dring ik er bij alle staten op aan om hun inzet voor het bevorderen van een klimaat dat bevorderlijk is voor de persvrijheid te hernieuwen, en dit te erkennen als een belangrijke pijler voor zowel conflictpreventie als de mondiale vooruitgang van de democratie”, zegt Ribeiro.

De OVSE-vertegenwoordiger voor de mediavrijheid observeert de ontwikkelingen in de media in de 57 deelnemende OVSE-staten. Het waarschuwt vroegtijdig voor schendingen van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid en bevordert de volledige naleving van de verplichtingen van de OVSE op het gebied van de persvrijheid. Meer informatie vindt u op www.osce.org/fomTwitter: @OVSE_RFoM en in www.facebook.com/osce.rfom.

Eerder gepubliceerd in The European Times.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Vrede voor Azië roept op tot belangrijke conferentie over minderheidsrechten in Zuid-Azië -europeantimes.news- europahoy.new

Genève, 12 juli 2024 – Peace for Asia was gastheer van een cruciaal evenement met de titel “Minority Rights in South Asia” in Genève, waarbij de aandacht werd gevestigd op de urgente problemen waarmee etnische en sektarische gemeenschappen in...

Peace for Asia organise une conférence clé sur les droits des minorités en Asie du Sud -europeantimes.news-

Genève, le 12 juillet 2024 – Peace for Asia a organisé à Genève un événement crucial intitulé « Droits des minorités en Asie du Sud », attirant l'attention sur les problèmes urgents auxquels sont confrontées les communautés ethniques et...

Dwangarbeid is geïnstitutionaliseerd en gevaarlijk, waarschuwt VN-mensenrechtenbureau europahoy.new

In een rapport gebaseerd op 183 interviews met slachtoffers en getuigen van dwangarbeid die erin slaagden de DVK te ontvluchten en nu in het buitenland wonen, OHCHR citeerde de getuigenis van één persoon dat als een dagelijks werkquotum niet...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.