AccueilNederlandMedia Freedom Act:...

Media Freedom Act: versterkt de transparantie en onafhankelijkheid van de EU-media

De Commissie Cultuur en Onderwijs heeft de Media Freedom Act gewijzigd om ervoor te zorgen dat deze van toepassing is op alle media-inhoud en redactionele beslissingen beschermt tegen politieke inmenging.

In hun ontwerpstandpunt over de Europese wet op de mediavrijheiddat donderdag werd aangenomen met 24 stemmen voor, 3 tegen en 4 onthoudingen, willen de leden van het Europees Parlement ervoor zorgen dat de nieuwe regels de lidstaten verplichten pluraliteit te waarborgen en de onafhankelijkheid van de media te beschermen tegen overheids-, politieke, economische of particuliere belangen.

Ze hebben het wetsontwerp gewijzigd zodat de transparantievereisten van toepassing zijn op alle media-inhoud, en niet alleen op nieuws en actualiteiten, zoals voorgesteld door de Commissie.

Het beschermen van het werk van journalisten

In de aangenomen tekst verbiedt de commissie alle vormen van inmenging en druk op de media, inclusief het dwingen van journalisten om hun bronnen vrij te geven, toegang tot versleutelde inhoud op hun apparaten en het gebruik van spyware tegen hen.

Om de media robuuster te beschermen, hebben de EP-leden ook vastgesteld dat het gebruik van spyware alleen van geval tot geval kan worden gerechtvaardigd en als het door een onafhankelijke rechterlijke autoriteit wordt bevolen om een ​​ernstig misdrijf, zoals terrorisme of mensenhandel, te onderzoeken.

De leden van het Europees Parlement stellen ook voor om openbare advertenties die aan één enkele mediaaanbieder, onlineplatform of zoekmachine worden toegewezen, te beperken tot 15% van het totale advertentiebudget dat door die autoriteit in een bepaalde periode wordt toegewezen. EU land.

Verplichtingen inzake transparantie van eigendom

Om de onafhankelijkheid van de media te beoordelen willen de EP-leden media verplichten om informatie te publiceren over wie de eigenaar is en over wie er direct of indirect van profiteert. Ze willen ook dat ze verslag uitbrengen over staatsreclame en financiële staatssteun, ook als ze publieke middelen ontvangen van niet-EU-landen.

De Europarlementariërs willen aanbieders van mediadiensten ook verplichten verslag uit te brengen over elk potentieel belangenconflict en over elke poging tot inmenging in redactionele beslissingen.

Voorzieningen tegen willekeurige beslissingen van grote platforms

Om ervoor te zorgen dat EU-media worden beschermd tegen zeer grote onlineplatforms die hun inhoud willekeurig verwijderen of beperken, hebben de EP-leden een zelfverklaring- en verificatieprocedure ingevoerd om onafhankelijke media te helpen onderscheiden van malafide media. Ze stellen ook een onderhandelingstermijn van 24 uur voor, met betrokkenheid van nationale toezichthouders, voordat een groot onlineplatform over kan gaan tot het opschorten of beperken van inhoud.

Economische levensvatbaarheid

Lidstaten moeten publieke media financieren via meerjarenbegrotingen om politieke inmenging te voorkomen en budgettaire voorspelbaarheid te garanderen, zeggen Europarlementariërs. De leden van het Europees Parlement hebben ook de regels voor systemen voor het meten van kijkerspubliek gewijzigd om deze eerlijker en transparanter te maken.

Een onafhankelijker EU-mediaorgaan

De Europarlementariërs willen dat de Europese Raad voor Mediadiensten (de Raad) – een nieuw EU-orgaan dat door de wet wordt opgericht – juridisch en functioneel onafhankelijk is van de Commissie en in staat is om zelfstandig te handelen, niet alleen op verzoek van de Commissie. Ten slotte willen ze dat een onafhankelijke “expertgroep”, die de standpunten van de mediasector vertegenwoordigt en ook het maatschappelijk middenveld omvat, een bijdrage levert aan het werk van de Raad.

Citaat

“De European Media Freedom Act heeft tot doel een grotere diversiteit, vrijheid en redactionele onafhankelijkheid voor de Europese media te bewerkstelligen. De mediavrijheid wordt in verschillende EU-landen ernstig bedreigd. Daarom moet de nieuwe wet een klap uitdelen en niet alleen maar lippendienst bewijzen. We hebben het voorstel van de Commissie versterkt om de onafhankelijkheid van de media aanzienlijk te waarborgen en journalisten te beschermen, zonder tegelijkertijd onze unieke culturele verschillen te verzwakken”, aldus de rapporteur. Sabine Verheyen (EVP, DE) na de stemming.

Volgende stappen

De aangenomen tekst moet door het voltallige Parlement worden bevestigd, met een stemming gepland tijdens de plenaire vergadering van 2 tot en met 5 oktober, voordat de leden van het Europees Parlement in gesprek kunnen gaan met de Raad over de definitieve vorm van de wet.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Europese Commissie onderzoekt Delivery Hero en Glovo op mogelijke concurrentiebeperkende praktijken -europeantimes.news- europahoy.news

In een gedurfde stap om de concurrentie op de bloeiende online markt voor voedselbezorging veilig te stellen, is de Europese Commissie een formeel antitrustonderzoek gestart naar twee van Europa's grootste voedselbezorgbedrijven, Delivery Hero en Glovo. Dit onderzoek zou...

La Commission européenne enquête sur Delivery Hero et Glovo pour d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles -europeantis.news-

Dans une démarche audacieuse visant à sauvegarder la concurrence sur le marché en plein essor de la livraison de nourriture en ligne, la Commission européenne a lancé une enquête antitrust formelle sur deux des plus grandes sociétés de livraison...

Bossen lopen een steeds groter risico op bosbranden en ongedierte als gevolg van de klimaatverandering europahoy.new

“Bossen en bomen zijn essentiële componenten van agrofoodsystemen. “Het verwijderen van bosbedekking, vooral in de tropen, verhoogt de lokale temperaturen en verandert de regenpatronen op manieren die de lokale effecten van de mondiale klimaatverandering verergeren, met mogelijk ernstige...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.