AccueilNederlandKort wereldnieuws: Gezondheidszorgcrisis...

Kort wereldnieuws: Gezondheidszorgcrisis in de DRC, Türk hekelt de Iraanse hijabwet, verwelkomt nieuwe Indiase wet ter bevordering van vrouwen

De vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie in de DRC, dr. Boureima Hama Sambo, waarschuwde dat in zes oostelijke provincies gezondheidsfaciliteiten in brand zijn gestoken, gezondheidswerkers zijn vermoord en anderen voortdurend met fysieke en psychologische bedreigingen worden geconfronteerd, terwijl de voorraden zijn geplunderd. Zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen hebben ook de toegang tot hulp in gevaar gebracht.

Dr. Sambo zei dat de DRC wordt geconfronteerd met de ergste cholera-uitbraak sinds 2017, waarbij de oostelijke provincies 80 procent van de gevallen voor hun rekening nemen. Het land kampt ook met een grote mazelenepidemie en de combinatie van mazelen en ondervoeding was vooral dodelijk voor kinderen onder de vijf jaar.

Dat heeft een functionaris van de VN-gezondheidsorganisatie gezegd WHO heeft deskundigen naar de getroffen gebieden gestuurd om de autoriteiten te ondersteunen bij het onderzoeken van en reageren op deze uitbraken, heeft medische benodigdheden geleverd voor de behandeling van cholera, heeft het transport van monsters naar laboratoria ondersteund om te worden getest, en heeft cholerabehandelingscentra gebouwd.

Vaccincampagne

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft onlangs een vaccinatiecampagne in de provincie Ituri afgerond, waarmee ruim een ​​miljoen kinderen onder de vijf jaar zijn bereikt. Er zullen nog meer campagnes volgen in Kasaï en Mai-Ndombe.

De WHO verleende ook gezondheidsdiensten, waaronder toegang tot geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning, aan slachtoffers van gendergerelateerd geweld. Van januari tot augustus 2023 werden in de zes provincies ongeveer 23.000 gevallen gemeld en dr. Sambo zei dat de werkelijke cijfers “waarschijnlijk veel hoger” waren.

Voor een “duurzamere en veerkrachtigere gezondheidszorgrespons” in het oosten van de DRC riep dr. Sambo op tot sterkere donorsteun, aangezien de respons van de VN-gezondheidsorganisatie in de regio tot nu toe slechts voor 14 procent gefinancierd was.

Vrouwen en meisjes in Iran zijn bij wet verplicht om buitenshuis een kledingvoorschrift te volgen.

Iran: nieuwe hijabwet moet op de plank liggen: Türk

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Volker Türk zei vrijdag dat Irans “draconische” wetsvoorstel inzake kuisheid en hijab “flagrant in strijd is met het internationaal recht” en op de plank moet worden gelegd.

Volker Türk, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, spreekt de 54e zitting van de Mensenrechtenraad toe.

Het wetsvoorstel verhoogt de gevangenisstraffen voor overtreders enorm en voorziet in verpletterende boetes voor vrouwen en meisjes die zich niet aan de verplichte dresscode houden.

Volgens het VN-rechtenbureau (OHCHRVolgens het nieuwe, “nog strengere” wetsvoorstel, dat zich nu in de laatste fase van de behandeling bij het Iraanse constitutionele hof bevindt, riskeren degenen die zich niet houden aan de strikte islamitische kledingvoorschriften op het gebied van hoofdbedekking en bescheiden kleding een gevangenisstraf van maximaal tien jaar.

Degenen die in overtreding worden bevonden, kunnen ook worden gegeseld, een boete krijgen van maximaal $ 8.500, onderworpen zijn aan reisbeperkingen en de toegang tot internet worden ontzegd.

OHCHR noemde het decreet “repressief en vernederend” en benadrukte dat “vrouwen en meisjes niet als tweederangsburgers mogen worden behandeld”.

Rusland-expert zegt dat mandaat ‘brug naar het Russische volk’ biedt

De onafhankelijke speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Rusland, Mariana Katzarova, onderstreepte vrijdag het belang van haar mandaat om een ​​stem te geven aan de slachtoffers van vermeende schendingen in het land.

“Waarom is mijn mandaat belangrijk? Omdat het ook de brug is naar het Russische volk, naar de slachtoffers, naar de burgermaatschappij, naar degenen die zich tegen de oorlog tegen Oekraïne durven uit te spreken”, vertelde ze aan verslaggevers in Genève.

“Dit mandaat is een stem voor het volk van de Russische Federatie.”

De onafhankelijke Raad voor de MensenrechtenDe aangestelde deskundige presenteerde donderdag haar eerste rapport aan de Raad en luidde de noodklok over wat volgens haar een patroon is van onderdrukking van burger- en politieke rechten in Rusland.

‘Aanhoudend gebruik van marteling’

Ze uitte haar ernstige bezorgdheid over massale willekeurige arrestaties en het ‘aanhoudende gebruik van marteling en mishandeling’.

Onder verwijzing naar bijna 200 bronnen uit binnen- en buitenland uitte de onafhankelijke deskundige zijn bezorgdheid over een gebrek aan rechterlijke onafhankelijkheid en het recht op een eerlijk proces.

Het mandaat van de Speciale Rapporteur voor Rusland werd in oktober vorig jaar door de Mensenrechtenraad ingesteld voor een periode van één jaar.

Mevrouw Katzarova vertelde verslaggevers dat zij dacht dat een voortzetting van het mandaat belangrijk zou zijn, vooral in wat zij “donkere tijden voor de mensenrechten” in Rusland noemde.

Dit is de eerste keer in zijn geschiedenis dat de Raad een rechtendeskundige heeft gemachtigd om rechtenschendingen te onderzoeken binnen de grenzen van een van de permanente leden van de VN Veiligheidsraadde zogenaamde “P5”.

Mevrouw Katzarova benadrukte dat de P5 een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om een ​​voorbeeld te stellen voor de rest van de wereld.

India: VN-rechtenchef verwelkomt nieuw wetsvoorstel om vrouwen in het parlement te stimuleren

Rechtenchef Volker Türk verwelkomde vrijdag de goedkeuring van een baanbrekend wetsvoorstel in India dat een derde van de zetels in nationale en staatsparlementen voor vrouwen zal reserveren.

Het VN-rechtenbureau (OHCHR) zei dat de Women’s Reservation Bill de vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement constitutioneel zal verankeren en een “transformatieve stap” zal zijn voor gendergelijkheid in India.

Onder verwijzing naar India’s voorbeeld riep de heer Türk parlementariërs over de hele wereld op om wetgevende maatregelen te nemen – inclusief, waar nodig, genderquota – om de gelijke deelname van vrouwen aan het politieke discours te garanderen.

Het nieuwe wetsontwerp vereist ratificatie door ten minste 50 procent van de Indiase staten om in werking te treden. Het VN-rechtenbureau riep op tot hun “snelle steun” en snelle implementatie van het nieuwe systeem.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Ik wacht op je in Rome, laten we bidden voor degenen die lijden onder oorlogen europahoy.new

In het Regina Caeli lanceert de paus opnieuw de uitnodiging om deel te nemen aan de eerste Wereldkinderdag die op 25 en 26 mei wordt gevierd: "We hebben uw vreugde en het verlangen naar een betere wereld nodig." ...

Première personne : « Je ne représente plus rien » – Voix des déplacés en Haïti

Lui et d'autres ont parlé à Eline Joseph, qui travaille pour l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Port-au-Prince avec une équipe qui apporte un soutien psychosocial aux personnes qui ont fui leur domicile à cause de la violence...

‘Ik ben niets meer waard’ – Stemmen van ontheemden in Haïti europahoy.news

Hij en anderen spraken met Eline Joseph, die voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Port-au-Prince werkt met een team dat psychosociale steun biedt aan mensen die hun huizen zijn ontvlucht vanwege geweld en onveiligheid. ze sprak met VN-nieuws...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.