AccueilNederlandInvesteer in de...

Investeer in de SDGs “als nooit tevoren”, smeekt het hoofd van de VN europahoy.new

Hij maakte deze opmerkingen aan het einde van de tweedaagse SDG-top op het VN-hoofdkwartier, waar de wereldleiders een politieke verklaring aannamen om de vooruitgang in de richting van het bereiken van de 17 doelstellingen te versnellen, die dreigen te ontsporen als gevolg van de impact van de COVID-19-crisis. pandemie. en andere mondiale crises.

Doelstellingen die betrekking hebben op honger, gezondheid, biodiversiteit, sterke instellingen, vervuiling en vreedzame samenlevingen zijn misplaatst.

woorden in actie

“Dit is het moment om de woorden van de verklaring van de bladzijde te halen en als nooit tevoren te investeren in grootschalige ontwikkeling”, zei hij.

De politieke verklaring omvat een verbintenis tot financiering van de ontwikkelingslanden en duidelijke steun voor een SDG-stimulans van minstens 500 miljard dollar per jaar.

De secretaris-generaal drong er bij de landen op aan om optimaal gebruik te maken van het momentum van de Top, door een ‘ontwikkelingstakenlijst’ voor te stellen voor de toekomst.

‘Echte investeringen’

Hij benadrukte de noodzaak om de steun voor de SDG Stimulus om te zetten “in echte investeringen in ontwikkelingslanden.” In die zin riep hij op tot de oprichting van een Leidersgroep die duidelijke stappen ontwikkelt om ervoor te zorgen dat de fondsen vóór eind 2024 stromen.

De leiders moeten de toezeggingen die tijdens de Top zijn gedaan, vertalen in concreet beleid, begrotingen, investeringsportefeuilles en acties.

Bovendien moeten ze de steun versterken voor actie op zes sleutelgebieden van de SDGs, namelijk voedsel, energie, digitalisering, onderwijs, sociale bescherming en werkgelegenheid, en biodiversiteit.

Hij adviseerde hen ook om ‘nu te beginnen met plannen te maken voor enorme verhogingen van de investeringen in sociale bescherming’ en een mondiaal initiatief ‘tot leven te brengen’ om ervoor te zorgen dat tegen 2030 nog eens vier miljard mensen gedekt zullen zijn.

“Zoals de politieke verklaring duidelijk maakt, is het tijd voor de ontwikkelde landen om hun doelstelling voor officiële ontwikkelingshulp van 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen te halen”, vervolgde hij.

Geen ‘business as usual’ meer

Ondertussen zouden de komende bijeenkomsten van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank niet ‘business as usual’ moeten zijn, waarschuwde hij.

“Naast de herkapitalisatie hebben we dringend een extra herkansing nodig van 100 miljard dollar aan ongebruikte speciale trekkingsrechten”, zei hij.

Speciale trekkingsrechten zijn een internationale reserve die door het IMF is ontwikkeld om de officiële deviezenreserves van zijn lidstaten aan te vullen en hen van liquiditeit te helpen voorzien.

De grootste toewijzing ooit, ter waarde van 650 miljard dollar, werd in augustus 2021 gedaan als reactie op de economische crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Klimaatvoorstellen en -plannen

Guterres drong er bij de regeringen die de bijeenkomsten bijwoonden op aan om ook voorstellen in te dienen om ‘op grote schaal particuliere financiering aan te trekken ter ondersteuning van ontwikkelingslanden’.

Op dezelfde manier drong hij er bij hen op aan om volgende maand naar de VN-COP28-klimaatconferentie in Dubai te komen met concrete plannen en voorstellen om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, de mondiale steunbeloften na te komen en de ontwikkelingslanden te helpen bij de transitie naar hernieuwbare energie.

Concluderend zei hij dat “de ontwikkelingstakenlijst niet alleen een taak is. Het is een werk van hoop. En actie is de prijs van hoop.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Afrikaanse vrouwen in de frontlinie van de vredeshandhaving europahoy.news

In 2022 was Baah een van de 173 Ghanese vrouwelijke vredeshandhavers die dienden in de VN-interimmissie in Libanon. Ze was ook een van de 6.200 geüniformeerde vrouwelijke vredessoldaten (militairen en politiepersoneel) die dienden in de twaalf vredesmissies ter...

EP-leden willen nauwkeurige etikettering van het ontbijt

De herziening beoogt een preciezere oorsprongsetikettering om consumenten te helpen een weloverwogen keuze te maken voor een bepaald aantal agrovoedingsproducten. Woensdag heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid haar standpunt over de herziening van de wet aangenomen EU handelsnormen voor...

Boheemse buurten en creatieve ruimtes europahoy.news

Ontdek de charme van Berlijn: Boheemse buurten en creatieve ruimtes Berlijn, de hoofdstad van Duitsland, is een levendige en levendige stad die door de jaren heen zijn Boheemse essentie en creatieve geest heeft weten te behouden. In de straten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.