AccueilNederlandHet is tijd...

Het is tijd om de doodstraf voor dissidenten op sociale media in te trekken, dringen VN-experts aan op europahoy.new

De heer Al Ghamdi werd op 11 juni 2022 door de Saoedische veiligheidsdiensten gearresteerd en beschuldigd van strafbare feiten vanwege zijn standpunten die hij uitte op de sociale mediaplatforms X en YouTube.

De aanklacht omvatte onder meer “verraad aan zijn religie, land en heersers”; “valse geruchten verspreiden met de bedoeling de openbare orde te verstoren en de veiligheid te destabiliseren”; en “het ondersteunen van de terroristische ideologie en een terroristische groepering.”

‘Afschuwelijke misdaden’

Op 10 juli van dit jaar heeft het Gespecialiseerde Strafhof van Saudi-Arabië de heer Al Ghamdi schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank werd de heer Al Ghamdi zwaar gestraft voor ‘gruwelijke misdaden’ die naar verluidt ‘versterkt werden via een mondiaal mediaplatform’.

“Het louter uiten van kritische meningen online kan niet voldoen aan de drempel die door het internationaal recht is vastgesteld voor het opleggen van de doodstraf”, benadrukten mensenrechtendeskundigen.

“In geen geval vormen de vermeende misdaden de ‘ernstigste’ misdaden”, voegde ze eraan toe.

‘Duidelijke en huiveringwekkende boodschap’

Hij Raad voor de MensenrechtenDe benoemde deskundigen benadrukten dat de vrijheid van meningsuiting en mening van fundamenteel belang is voor het verwezenlijken van een vrije en democratische samenleving en duurzame ontwikkeling.

“Het is alarmerend dat de straffen van Saoedi-Arabië voor online-uitingen de doodstraf of gevangenisstraffen van tientallen jaren omvatten onder de antiterrorismewetten. “Deze straffen zijn volledig onverenigbaar met het internationaal recht en de mensenrechtennormen”, aldus de deskundigen.

“De arrestatie, detentie en het doodvonnis van Muhammad Al Ghamdi zendt een duidelijke en huiveringwekkende boodschap uit naar iedereen die zich vrijelijk wil uiten in Saoedi-Arabië.”

‘Flagrante schending’ van de mensenrechten

Mensenrechtenexperts drongen er bij het Gespecialiseerde Strafhof en andere gerechtelijke instellingen in Saoedi-Arabië op aan om de heer Al Ghamdi uitstel van executie of een tijdelijke schorsing van gerechtelijke procedures te verlenen.

“We zijn diep bezorgd door berichten dat de geestelijke gezondheid van de heer Al Ghamdi is verslechterd sinds zijn arrestatie, verergerd door het gebrek aan medische zorg en de omstandigheden van zijn detentie”, aldus de experts.

“Als dit vonnis wordt uitgevoerd, zou het een flagrante schending van de internationale mensenrechtennormen vormen en zal het als een willekeurige executie worden beschouwd.”

Speciale Rapporteurs

De speciale rapporteurs maken deel uit van de Speciale procedures van de Mensenrechtenraad, werken op vrijwillige en onbetaalde basis, zijn geen VN-personeel en werken onafhankelijk van welke regering of organisatie dan ook.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Le HCR est de plus en plus préoccupé par le sort des réfugiés fuyant la région du Karabakh

Quelque 19 000 réfugiés auraient quitté la région économique du Karabakh de la République d'Azerbaïdjan, dont de nombreuses personnes âgées, femmes et enfants. HCR La porte-parole Shabia Mantoo a appelé toutes les parties à protéger les civils et...

De crisis verdiept zich voor de kinderen van Mali, updates over de mensenrechten uit Brazilië en Montenegro europahoy.new

UNICEF De vertegenwoordiger in Mali, Pierre Ngom, vertelde verslaggevers in Genève dat alleen al deze maand tientallen kinderen zijn vermoord door niet-statelijke gewapende groepen in het noorden en midden van het land. Op 7 september eiste een aanval op...

L’actualité mondiale en bref : La crise s’aggrave pour les enfants du Mali, mises à jour sur les droits humains en provenance du Brésil...

UNICEF Le représentant au Mali, Pierre Ngom, a déclaré aux journalistes à Genève que des dizaines d'enfants ont été tués rien que ce mois-ci par des groupes armés non étatiques dans le nord et le centre du pays. Une...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.