AccueilNederlandDe OVSE en...

De OVSE en onafhankelijke en pluralistische media vormen de hoeksteen van de democratie en conflictpreventie

WENEN, 15 september 2023 – Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Democratie heeft de OVSE Mediavrijheidsvertegenwoordiger Teresa Ribeiro benadrukt het wederzijds voordelige karakter van democratie, de rechtsstaat en mediavrijheid. “Het bevorderen en in stand houden van democratische, veerkrachtige en inclusieve samenlevingen vereist een sterke inzet voor mediavrijheid”, zegt Teresa Ribeiro.

In de gezamenlijke verklaring van 2023 over Mediavrijheid en democratieRibeiro benadrukt, samen met andere mandaathouders voor de mondiale vrijheid van meningsuiting, de centrale rol van de media bij het verstrekken van betrouwbare informatie en het bevorderen van een geïnformeerd publiek debat. Dit leidt op zijn beurt tot een goed geïnformeerde en actieve burgerij. “De media fungeren als waakzame waakhonden en houden de machthebbers ter verantwoording door middel van grondig onderzoek en rapportage over kwesties van publiek belang. Daarbij spelen ze een essentiële rol bij het versterken van democratische processen en instellingen”, zegt Ribeiro.

“Omgekeerd ondermijnt de afname van de mediavrijheid zowel de democratische garanties als de bescherming van de mensenrechten. De afgelopen tien jaar zijn we onmiskenbaar getuige geweest van deze onderlinge verbondenheid, die heeft bijgedragen aan het ontstaan ​​van conflicten. De Internationale Dag van de Democratie van dit jaar, gericht op conflictpreventie, benadrukt de dringende noodzaak om de mensenrechten en democratische waarden te bevorderen als middel om de risico’s van conflicten te verzachten en op te lossen.

“Toegang tot betrouwbare, gediversifieerde informatie van algemeen belang is te allen tijde essentieel. Door informatie te verifiëren, individuen sterker te maken en verzoening te bevorderen, spelen pluralistische en onafhankelijke media een fundamentele rol bij het respecteren van democratische principes en het voorkomen van conflicten”, aldus Ribeiro.  » DE militarisering van informatie door autocratische krachten Voor de verspreiding van haatzaaiende uitlatingen en propaganda, vooral oorlogspropaganda, is geen plaats in de democratie. Integendeel, er zijn onafhankelijke kwaliteitsmedia nodig om de diep zorgwekkende tendensen van autoritarisme, coöptatie van publieke macht en het terugdraaien van de mensenrechten tegen te gaan.

“Op deze Dag van de Democratie dring ik er bij alle staten op aan om hun inzet voor het bevorderen van een klimaat dat bevorderlijk is voor de mediavrijheid te hernieuwen, en dit te erkennen als een essentiële pijler van zowel conflictpreventie als mondiale vooruitgang van de democratie”, zei Ribeiro.

De OVSE-vertegenwoordiger voor de mediavrijheid houdt toezicht op de mediaontwikkelingen in de 57 OVSE-deelnemende staten. Het geeft vroegtijdige waarschuwingen voor schendingen van de vrijheid van meningsuiting en de mediavrijheid en bevordert de volledige naleving van de OVSE-verplichtingen op het gebied van de mediavrijheid. Leer meer over www.osce.org/fomTwitter: @OVSE_RFoM en verder www.facebook.com/osce.rfom.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De enige manier om een ​​einde te maken aan het nucleaire risico “is het elimineren van kernwapens”: Guterres europahoy.news

Secretaris-generaal António Guterres deed zijn oproep dinsdag in een verklaring ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Totale Eliminatie van Kernwapens. Hij waarschuwde dat de zwaarbevochten vooruitgang die gedurende tientallen jaren is geboekt bij het voorkomen van het gebruik,...

Ukraine : Les viols et les tortures perpétrés par les forces russes se poursuivent, rapportent des experts des droits de l’homme

Membres de Commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine dit le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, ils ont documenté des attaques à l'arme explosive contre des immeubles d'habitation, des infrastructures civiles et des institutions médicales, ainsi...

Vrij verkeer: de Schengenhervorming om grenscontroles alleen als laatste redmiddel te garanderen

Europarlementariërs in de Commissie Burgerlijke Vrijheden steunden voorstellen dat grenscontroles binnen de Schengenruimte voor vrij verkeer alleen opnieuw kunnen worden ingevoerd als dit absoluut noodzakelijk is. Woensdag keurden de EP-leden een ontwerprapport over de hervorming van de Schengengrenscode goed met...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.