AccueilNederlandDe OVSE en...

De OVSE en onafhankelijke en pluralistische media vormen de hoeksteen van de democratie en conflictpreventie

WENEN, 15 september 2023 – Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Democratie heeft de OVSE Mediavrijheidsvertegenwoordiger Teresa Ribeiro benadrukt het wederzijds voordelige karakter van democratie, de rechtsstaat en mediavrijheid. “Het bevorderen en in stand houden van democratische, veerkrachtige en inclusieve samenlevingen vereist een sterke inzet voor mediavrijheid”, zegt Teresa Ribeiro.

In de gezamenlijke verklaring van 2023 over Mediavrijheid en democratieRibeiro benadrukt, samen met andere mandaathouders voor de mondiale vrijheid van meningsuiting, de centrale rol van de media bij het verstrekken van betrouwbare informatie en het bevorderen van een geïnformeerd publiek debat. Dit leidt op zijn beurt tot een goed geïnformeerde en actieve burgerij. “De media fungeren als waakzame waakhonden en houden de machthebbers ter verantwoording door middel van grondig onderzoek en rapportage over kwesties van publiek belang. Daarbij spelen ze een essentiële rol bij het versterken van democratische processen en instellingen”, zegt Ribeiro.

“Omgekeerd ondermijnt de afname van de mediavrijheid zowel de democratische garanties als de bescherming van de mensenrechten. De afgelopen tien jaar zijn we onmiskenbaar getuige geweest van deze onderlinge verbondenheid, die heeft bijgedragen aan het ontstaan ​​van conflicten. De Internationale Dag van de Democratie van dit jaar, gericht op conflictpreventie, benadrukt de dringende noodzaak om de mensenrechten en democratische waarden te bevorderen als middel om de risico’s van conflicten te verzachten en op te lossen.

“Toegang tot betrouwbare, gediversifieerde informatie van algemeen belang is te allen tijde essentieel. Door informatie te verifiëren, individuen sterker te maken en verzoening te bevorderen, spelen pluralistische en onafhankelijke media een fundamentele rol bij het respecteren van democratische principes en het voorkomen van conflicten”, aldus Ribeiro.  » DE militarisering van informatie door autocratische krachten Voor de verspreiding van haatzaaiende uitlatingen en propaganda, vooral oorlogspropaganda, is geen plaats in de democratie. Integendeel, er zijn onafhankelijke kwaliteitsmedia nodig om de diep zorgwekkende tendensen van autoritarisme, coöptatie van publieke macht en het terugdraaien van de mensenrechten tegen te gaan.

“Op deze Dag van de Democratie dring ik er bij alle staten op aan om hun inzet voor het bevorderen van een klimaat dat bevorderlijk is voor de mediavrijheid te hernieuwen, en dit te erkennen als een essentiële pijler van zowel conflictpreventie als mondiale vooruitgang van de democratie”, zei Ribeiro.

De OVSE-vertegenwoordiger voor de mediavrijheid houdt toezicht op de mediaontwikkelingen in de 57 OVSE-deelnemende staten. Het geeft vroegtijdige waarschuwingen voor schendingen van de vrijheid van meningsuiting en de mediavrijheid en bevordert de volledige naleving van de OVSE-verplichtingen op het gebied van de mediavrijheid. Leer meer over www.osce.org/fomTwitter: @OVSE_RFoM en verder www.facebook.com/osce.rfom.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Het gratis filmfestival richting het jubileum begint in Rome europahoy.news

Het initiatief, getiteld "Faces and counter-faces of Hope", wordt geleid door de eerste afdeling van het Dicasterie voor Evangelisatie en stelt veertien vertoningen voor, van gisteren tot 21 april, met klassieke films en recentere werken, met deelname van regisseurs...

Appel de 414 millions de dollars pour les réfugiés palestiniens en Syrie, au Liban et en Jordanie

UNRWA a lancé mercredi un Appel de 414,4 millions de dollars pour les réfugiés palestiniens en Syrie et pour ceux qui ont fui le pays vers le Liban et la Jordanie voisins en raison du conflit. Continuer le soutien Le...

Het Parlement keurt de hervorming van de elektriciteitsmarkt van de EU goed

De maatregelen, bestaande uit een verordening en een richtlijn waarover al overeenstemming was bereikt met de Raad, werden aangenomen met respectievelijk 433 stemmen voor, 140 tegen en 15 onthoudingen, en 473 stemmen tegen, 80 en 27 onthoudingen. De wet zal...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.