AccueilNederlandDe enige manier...

De enige manier om een ​​einde te maken aan het nucleaire risico “is het elimineren van kernwapens”: Guterres europahoy.news

Secretaris-generaal António Guterres deed zijn oproep dinsdag in een verklaring ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Totale Eliminatie van Kernwapens.

Hij waarschuwde dat de zwaarbevochten vooruitgang die gedurende tientallen jaren is geboekt bij het voorkomen van het gebruik, de verspreiding en het testen van kernwapens ongedaan wordt gemaakt, en riep op tot nucleaire ontwapening en een versterkt non-proliferatieregime.

Opnieuw opduikende dreiging

In de decennia sinds de nucleaire aanvallen op Hiroshima en Nagasaki, met alle verschrikkelijke verwoestingen en verschrikkelijke gevolgen die daarop volgden, is er enige door de VN geleide vooruitgang geboekt, maar die wordt nu ongedaan gemaakt, zei de VN-chef.

In haar eerste resolutie, uit 1946, noemde de Algemene Vergadering van de VN nucleaire ontwapening als een primair doel. Tegenwoordig zijn er echter nog ongeveer 12.512 kernwapens over.

Landen die dergelijke wapens bezitten, hebben goed gefinancierde langetermijnplannen om hun nucleaire arsenalen te moderniseren.

Er is geen gebrek aan een wettelijke basis

Er is geen tekort aan verdragen en overeenkomsten, zowel regionaal als mondiaal, die het raamwerk vormen voor de eliminatie van kernwapens.

Het Verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens (NPV) verplicht degenen die het ratificeren niet alleen om de verspreiding ervan te stoppen, maar moedigt ook het vreedzaam gebruik van kernenergie en ontwapening aan.

Het is het enige verdrag dat kernwapenlanden verplicht zich te engageren tot ontwapening op grond van het internationaal recht. Het werd ingehuldigd in 1968, trad in werking in 1970 en werd in 1995 voor onbepaalde tijd verlengd. Ongeveer 191 landen, waaronder vijf die openlijk over een kernwapenarsenaal beschikken, hebben zich erbij aangesloten, waardoor het het meest geratificeerde ontwapeningsverdrag is.

De Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld in juli hun engagement voor het Verdrag opnieuw bevestigd.

Een andere belangrijke pijler is het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT), aangenomen in 1996.

Het is ondertekend door 185 landen en geratificeerd door 170, waaronder drie kernwapenstaten: Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk.

Om het Verdrag echter in werking te laten treden, moet het worden ondertekend en geratificeerd door 44 specifieke kerntechnologiestaten, waarvan er acht het nog niet hebben geratificeerd: China, Egypte, India, Iran, Israël, de Democratische Volksrepubliek Korea, Pakistan en de Verenigde Staten.

Een relatief nieuwe toevoeging aan het verdragensysteem is het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW), dat voorziet in een alomvattende reeks verboden op het uitoefenen van kernwapenactiviteiten, inclusief verplichtingen om niet te ontwikkelen of te testen. Dit werd op 22 januari 2021 met universele bijval van kracht.

Elimineer het nucleaire risico

« De enige manier om nucleaire risico’s te elimineren is door kernwapens te elimineren », zei António Guterres, en drong er bij landen op aan samen te werken om deze « vernietigingswapens voor eens en voor altijd uit de geschiedenisboeken te bannen. »

Volgens hem betekent dit het versterken van het nucleaire ontwapenings- en non-proliferatieregime, onder meer via de Verdragen inzake de non-proliferatie van kernwapens en het verbod op kernwapens, en het onverwijld ratificeren van het CTBT.

Guterres riep op tot het gebruik van “de eeuwige instrumenten van dialoog, diplomatie en onderhandeling om de spanningen te verminderen en een einde te maken aan de nucleaire dreiging”, en herinnerde eraan dat ontwapening centraal staat in zijn beleidsrapport over een nieuwe agenda voor vrede, dat in juli werd uitgebracht.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Afrikaanse vrouwen in de frontlinie van de vredeshandhaving europahoy.news

In 2022 was Baah een van de 173 Ghanese vrouwelijke vredeshandhavers die dienden in de VN-interimmissie in Libanon. Ze was ook een van de 6.200 geüniformeerde vrouwelijke vredessoldaten (militairen en politiepersoneel) die dienden in de twaalf vredesmissies ter...

EP-leden willen nauwkeurige etikettering van het ontbijt

De herziening beoogt een preciezere oorsprongsetikettering om consumenten te helpen een weloverwogen keuze te maken voor een bepaald aantal agrovoedingsproducten. Woensdag heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid haar standpunt over de herziening van de wet aangenomen EU handelsnormen voor...

Boheemse buurten en creatieve ruimtes europahoy.news

Ontdek de charme van Berlijn: Boheemse buurten en creatieve ruimtes Berlijn, de hoofdstad van Duitsland, is een levendige en levendige stad die door de jaren heen zijn Boheemse essentie en creatieve geest heeft weten te behouden. In de straten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.