AccueilNederlandOESO, Wat is...

OESO, Wat is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling?

Bent u de term OESO ooit tegengekomen in persartikelen of in economische discussies? Heeft iemand je ooit uitgelegd wat het werkelijk is en waarom het ertoe doet? Hier is onze bescheiden poging. De OESO, een afkorting van Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, is een organisatie die invloed heeft op de mondiale economische en beleidsvorming. Laten we het begrip van de aard van de OESO, haar functies en haar belang verdiepen.

Een platform voor gezamenlijke economische inspanningen

De OESO werd in 1961 opgericht als opvolger van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES), die in 1948 werd opgericht om hulp te verlenen in het kader van het Marshallplan voor de wederopbouw van het door oorlog verscheurde Europa. Het belangrijkste doel van de oprichting van de OESO was het bieden van een platform waar landen samen konden komen om uitdagingen te bespreken en te werken aan de implementatie van duurzaam beleid dat economische groei en ontwikkeling bevordert.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft haar hoofdkantoor in Parijs. Bestaat uit 38 lidstaten. Deze landen omvatten een meerderheid van de opkomende economieën. In Amerika variëren de leden van de Verenigde Staten en Canada tot Mexico, Chili en Colombia. In Europa zijn Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Turkije inbegrepen. De vertegenwoordiging in Azië en de Stille Oceaan komt uit Korea, Japan en Australië, terwijl Israël het Midden-Oosten vertegenwoordigt. Het is echter belangrijk op te merken dat grote opkomende economieën zoals China, India en Brazilië momenteel geen deel uitmaken van de OESO.

Sleutelfuncties en interventiegebieden van de OESO

Het vervult verschillende functies:

  1. Het biedt overheden een platform om beleidservaringen te vergelijken, informatie over beste praktijken uit te wisselen en nationaal en internationaal beleid effectief te coördineren.
  2. De organisatie analyseert trends binnen haar lidstaten en wereldwijd om toekomstige ontwikkelingen nauwkeurig te kunnen voorspellen.
  3. Het verzamelt sociale gegevens van lidstaten en enkele niet-lidstaten.
  4. De organisatie voert onderzoek uit dat leidt tot beleidsaanbevelingen om de economische groei, financiële stabiliteit en werkgelegenheid te bevorderen.
  5. Bovendien; het helpt bij het coördineren van de aanpak om problemen met het vermijden van vennootschapsbelasting aan te pakken.

Het richt zich ook op beleidsgebieden die van invloed zijn op de economische groei en ontwikkeling, zoals macro-economie, handelsstructuren, investeringen, technologische vooruitgang, belastingwetten, milieubeschermingsmaatregelen, verbeteringen in de landbouwsector, ontwikkelingsinitiatieven, werkgelegenheid, schoolsystemen, enz.

Beïnvloeden van beleid en normen

De OESO werkt actief aan initiatieven om de ongelijkheid in inkomen, welvaart en kansen aan te pakken. Ze richten zich ook op het bevorderen van bedrijfspraktijken en anti-corruptiemaatregelen. Bovendien zijn ze erop gericht economieën en samenlevingen aan te passen aan de uitdagingen van een vergrijzende bevolking en tegelijkertijd de ontwikkelingsdoelstellingen in lage-inkomenslanden te ondersteunen.

Op het gebied van beleid en normen is de OESO dringt zich op door de publicatie van rapporten, analyses en aanbevelingen over economische kwesties. Deze informatie wordt vaak gebruikt door beleidsmakers en internationale organisaties. OESO-rapporten over onderwerpen als pensioenstelsels, ondernemingsbestuur en productiviteit spelen bijvoorbeeld een rol bij het vormgeven van beleidsagenda’s en het vaststellen van de praktijk.

Daarnaast heeft de OESO een rol gespeeld bij de ontwikkeling van normen en juridische instrumenten waar zowel lidstaten als niet-lidstaten zich aan houden. Deze hebben onder meer betrekking op gebieden als belastingen, chemische testprotocollen en omkopingsregels. De wijdverbreide adoptie van de PISA-test van de OESO om onderwijssystemen te beoordelen getuigt van hun invloed. De media, universiteiten en bedrijven verwijzen vaak naar organisatiegegevens en indicatoren als bronnen.

Door haar vermogen om hervormingen aan te sturen en beleidscoördinatie tussen economieën te vergemakkelijken, fungeert de OESO als een platform voor landen om van elkaars ervaringen te leren en tegelijkertijd gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Door op feiten gebaseerd beleid te voeren dat prioriteit geeft aan efficiëntie en duurzaamheid kunnen de groeidoelstellingen effectief worden bereikt. Opgemerkt moet worden dat de door de organisatie vastgestelde benchmarks aanzienlijk aan deze inspanning hebben bijgedragen.

De OESO speelt op verschillende manieren een rol bij het vormgeven van de internationale economie en het internationale beleid:

Door rapporten en statistieken te verstrekken over indicatoren, handelspatronen, directe buitenlandse investeringen en ontwikkelingshulp helpt de OESO de algemene gezondheid van de wereldeconomie te monitoren.
De beleidsaanbevelingen van de organisatie over kwesties als belastingen, ondernemingsbestuur en regelgevingspraktijken beïnvloeden overheidsacties, bedrijfskaders en internationale samenwerking.

Prognoses van de OESO met betrekking tot groei, inflatie, werkgelegenheidscijfers en andere factoren hebben invloed op het beleid van de centrale banken, investeringsbeslissingen en het consumentenvertrouwen.

Via initiatieven die zich richten op gebieden als handelsfacilitatie, investeringsbevordering, maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking en inspanningen op het gebied van corruptiebestrijding; de OESO stelt normen vast voor zakelijk gedrag over de grenzen heen.

Sociaal beleid dat verband houdt met kwesties als maatregelen om de ongelijkheid terug te dringen, inspanningen voor onderwijshervormingen en het reageren op de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt, helpt landen de demografische en arbeidsproblemen aan te pakken.

De OESO voert ook ontwikkelingsprojecten uit die hulp bieden aan lage-inkomenslanden in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Deze projecten richten zich op gebieden als de financiering van technologieoverdracht voor groene groei en het verbeteren van het bestuur.

Op het einde de De OESO speelt een rol bij het bevorderen van synchronisatie tussen ontwikkelde economieën van opkomende landen en ontwikkelingslanden door middel van een proces van beleidsonderzoek en -analyse, aanbevelingen en evaluatie. Als internationale economische organisatie is de impact van de OESO, naast de Wereldbank en het IMF, aanzienlijk.

Samenvattend is de OESO een organisatie die bijdraagt ​​aan het bevorderen van duurzame economische groei, stabiliteit en vooruitgang over de hele wereld door het uitvoeren van beleidsanalyses, onderzoek, het stellen van normen en het faciliteren van samenwerking tussen ontwikkelde en ontwikkelingseconomieën. Het speelt een rol bij het vormgeven van het milieu en de economische prioriteiten.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De enige manier om een ​​einde te maken aan het nucleaire risico “is het elimineren van kernwapens”: Guterres europahoy.news

Secretaris-generaal António Guterres deed zijn oproep dinsdag in een verklaring ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Totale Eliminatie van Kernwapens. Hij waarschuwde dat de zwaarbevochten vooruitgang die gedurende tientallen jaren is geboekt bij het voorkomen van het gebruik,...

Ukraine : Les viols et les tortures perpétrés par les forces russes se poursuivent, rapportent des experts des droits de l’homme

Membres de Commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine dit le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, ils ont documenté des attaques à l'arme explosive contre des immeubles d'habitation, des infrastructures civiles et des institutions médicales, ainsi...

Vrij verkeer: de Schengenhervorming om grenscontroles alleen als laatste redmiddel te garanderen

Europarlementariërs in de Commissie Burgerlijke Vrijheden steunden voorstellen dat grenscontroles binnen de Schengenruimte voor vrij verkeer alleen opnieuw kunnen worden ingevoerd als dit absoluut noodzakelijk is. Woensdag keurden de EP-leden een ontwerprapport over de hervorming van de Schengengrenscode goed met...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.