AccueilNederlandNieuwe VN-richtlijnen bevestigen...

Nieuwe VN-richtlijnen bevestigen het recht van kinderen op een schoon en gezond milieu europahoy.new

Het zogenaamde Algemeen Commentaar nr. 26 markeert de eerste keer dat het Comité het recht van kinderen op leven in een schone, gezonde en duurzame omgeving heeft bevestigd.

Het biedt een alomvattende interpretatie van de verplichtingen van staten onder het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, dat door 196 landen is geratificeerd.

Het verdrag uit 1989 schetst de rechten van kinderen, inclusief het recht op leven, gezondheid, schoon water, en overleving en ontwikkeling.

Een algemene opmerking geeft juridische richtlijnen over hoe de rechten van kinderen worden beïnvloed door een specifiek onderwerp of rechtsgebied, en de laatste gaat over milieurechten met speciale aandacht voor klimaatverandering.

Het versterken van de kinderstemmen

Kinderen lopen voorop in de strijd tegen klimaatverandering en dringen er bij regeringen en bedrijven op aan actie te ondernemen om hun leven en hun toekomst veilig te stellen, aldus commissielid Philip Jaffé.

“Met zijn Algemeen Commentaar nr. 26 weerspiegelt en versterkt het Comité voor de Rechten van het Kind niet alleen de stemmen van kinderen, maar definieert het ook duidelijk de rechten van kinderen in relatie tot het milieu die de Staten die Partij zijn collectief moeten respecteren, beschermen en naleven en dringend. « , hij voegde toe.

© UNICEF/Howard Elwyn-Jones

In Glasgow, Schotland, nemen mensen deel aan een klimaatactiebijeenkomst, geleid door jonge klimaatactivisten en georganiseerd aan de zijlijn van de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) van 2021.

Verantwoordelijkheid vandaag en morgen

Het General Comment gaat expliciet in op de klimaatcrisis, de ineenstorting van de biodiversiteit en de wijdverbreide vervuiling.

Het specificeert dat staten niet alleen verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de rechten van kinderen tegen onmiddellijke schade, maar ook voor voorzienbare schendingen van hun rechten in de toekomst als gevolg van huidig ​​handelen of nalaten.

Bovendien onderstreept het dat staten verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor milieuschade die zowel binnen als buiten hun land plaatsvindt grenzen.

Landen die het VN-verdrag inzake de rechten van het kind hebben geratificeerd, worden aangespoord om onmiddellijk actie te ondernemen, waaronder het uitfaseren van fossiele brandstoffen en het overstappen op hernieuwbare energiebronnen, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het garanderen van toegang tot drinkwater en de bescherming van de biodiversiteit.

‘Een cruciale stap voorwaarts’

De gids stelt ook dat er rekening moet worden gehouden met de mening van kinderen bij de besluitvorming op milieugebied en benadrukt de fundamentele rol van milieueducatie.

David Boyd, speciale VN-rapporteur voor mensenrechten en milieu, noemde Algemeen Commentaar nr. 26 “een cruciale stap voorwaarts” in de erkenning dat ieder kind het recht heeft om in een schone, gezonde en duurzame wereld te leven.

“Overheden moeten nu dringend actie ondernemen om de mondiale milieucrisis aan te pakken en deze inspirerende woorden tot leven te brengen”, zei hij.

Algemeen Commentaar nr. 26 is het resultaat van een mondiaal en intergenerationeel engagement, dat breed overleg omvat met de lidstaten van de Verenigde Naties, internationale en regionale organisaties, nationale mensenrechteninstellingen, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en de kinderen zelf.

‘Een kinderrechtencrisis’

De partner van het VN-Comité, de Zwitserse organisatie Terre des Hommes, leidde een proces met belanghebbenden op meerdere niveaus, waarbij kinderen op zinvolle wijze werden betrokken en betrokken via online consultaties om de tekst te onderbouwen.

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) leverde ook aanvullende technische expertise en hielp bij het verzamelen van standpunten van kinderen als onderdeel van het consultatieproces.

Algemene Commentaar nr. 26 helpt bij het interpreteren van de verbintenis van staten onder de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering om hun verplichtingen op het gebied van de kinderrechten te respecteren, te bevorderen en in overweging te nemen bij het ondernemen van klimaatactie.

“De klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis”, zegt Paloma Escudero, speciaal adviseur van UNICEF voor de bevordering van kinderrechten en klimaatactie.

“Elke regering heeft de plicht om de rechten van alle kinderen in alle uithoeken van de planeet te beschermen, vooral die jongens en meisjes die in landen wonen die het minst aan dit probleem hebben bijgedragen, maar die de meeste overstromingen, droogtes, stormen en hitte te verduren krijgen. gevaarlijk ».

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De ‘irrationele, door het Westen geleide structuur’ van de Veiligheidsraad moet hervormd worden, zegt Noord-Korea tegen de VN europahoy.news

Om dit te bereiken moet de vertegenwoordiging van de ontwikkelingslanden, die de absolute meerderheid vormen bij de Verenigde Naties, worden uitgebreid en versterkt, zegt Kim Song, ambassadeur en permanente vertegenwoordiger van Noord-Korea bij de VN. “De kwestie die in de...

Le HCR est de plus en plus préoccupé par le sort des réfugiés fuyant la région du Karabakh

Quelque 19 000 réfugiés auraient quitté la région économique du Karabakh de la République d'Azerbaïdjan, dont de nombreuses personnes âgées, femmes et enfants. HCR La porte-parole Shabia Mantoo a appelé toutes les parties à protéger les civils et...

De crisis verdiept zich voor de kinderen van Mali, updates over de mensenrechten uit Brazilië en Montenegro europahoy.new

UNICEF De vertegenwoordiger in Mali, Pierre Ngom, vertelde verslaggevers in Genève dat alleen al deze maand tientallen kinderen zijn vermoord door niet-statelijke gewapende groepen in het noorden en midden van het land. Op 7 september eiste een aanval op...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.