AccueilACTUALITENederland benoemt de...

Nederland benoemt de eerste vrouw tot Ambassadeur voor Religieuze Vrijheid

Volgens het Twitter-account van oud-ambassadeur Bea ten Tusscher is ze nu de nieuwe Nederlandse speciale gezant (oftewel Ambassadeur voor Vrijheid, Religieuze Vrijheid en Overtuiging zoals gepubliceerd in haar profiel).

Bea ten Tusscher (62) volgt in september Jos Douma op. Douma had goed werk geleverd door zijn communicatielijnen open te stellen voor alle religies, groter en kleiner, ouder en nieuwste, een openheid en dialoog waarvan vooral religieuze minderheden verwachten dat de nieuwe ambassadeur deze handhaaft en vergroot. Douma werd in 2019 de eerste speciale gezant van religie in Nederland. De functie is in het leven geroepen om de godsdienstvrijheid wereldwijd te beschermen.

Nederlandse inzet voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wereldwijd

Op de website van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat zij dit recht en andere rechten beschermen door:

  • het waarborgen van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een topprioriteit bij verschillende internationale organisaties, waaronder de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OCSE) en de Raad van Europa (RvE) ;
  • het benadrukken van het belang van vrijheid van religie en levensovertuiging in verschillende omgevingen. Bijvoorbeeld in gesprekken met de regering van het betreffende land of in dialogen met religieuze leiders;
  • financiering van projecten via het Mensenrechtenfonds. Zie voor een actueel overzicht van projecten het Mensenrechtenrapport dat jaarlijks aan de Staten wordt aangeboden;
  • de mensenrechtenambassadeur de kwestie laten aankaarten in landen waar deze vrijheden gelden

De nieuwe beschermer van FoRB on the block

De nieuwe Ambassadeur of Speciaal Gezant heeft sinds 1986 in diverse functies bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken veel ervaring opgedaan binnen de Nederlandse diplomatieke wereld.

Ten Tusscher was ambassadeur in Guatemala, Bangladesh, Noorwegen en recentelijk in Bulgarije (2017-2021). Van 2009 tot 2021 was ze hoofd van de afdeling Mensenrechten, Gender, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp.

“Ik heb in mijn carrière veel ervaring opgebouwd in het beschermen van mensenrechten”, licht Ten Tusscher haar besluit toe in een korte schriftelijke reactie, meldt het dagblad. “Ik wil, samen met Nederlandse en internationale partners, bijdragen aan vrijheid van godsdienst en levensovertuiging voor iedereen, zonder angst of discriminatie.”

FoRB, een toezegging die nog niet is nagekomen

Ten Tusscher laat zien dat ze zich ervan bewust is dat de inzet van democratische samenlevingen voor vrijheid van religie of levensovertuiging nog steeds niet is vervuld, vooral niet, zoals ze tegen het Reformatorisch Dagblad zegt, wanneer “er nog steeds landen in de wereld zijn waar je de doodstraf kunt krijgen”. straf voor afvalligheid of godslastering.”

Zoals veel pleitbezorgers van VvE en veel diplomaten, merkte Ten Tusscher tijdens haar carrière dat veel mensen “inspiratie en steun” vonden in hun religie. “De relevantie van religie voor samenleving en politiek, in diplomatie en ontwikkeling is vaak groter dan we denken in ons relatief seculiere Europa.”

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Peace for Asia organise une conférence clé sur les droits des minorités en Asie du Sud -europeantimes.news-

Genève, le 12 juillet 2024 – Peace for Asia a organisé à Genève un événement crucial intitulé « Droits des minorités en Asie du Sud », attirant l'attention sur les problèmes urgents auxquels sont confrontées les communautés ethniques et...

Le Parlement européen entame son 10e mandat

Le Parlement européen se réunit à Strasbourg : un nouveau président sera élu dans un contexte de diversité croissante Un mardi mémorable à Strasbourg, le Parlement européen, à la suite des récentes élections européennes tenues du 6 au 9 juin,...

Dwangarbeid is geïnstitutionaliseerd en gevaarlijk, waarschuwt VN-mensenrechtenbureau europahoy.new

In een rapport gebaseerd op 183 interviews met slachtoffers en getuigen van dwangarbeid die erin slaagden de DVK te ontvluchten en nu in het buitenland wonen, OHCHR citeerde de getuigenis van één persoon dat als een dagelijks werkquotum niet...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.