AccueilACTUALITENederland benoemt de...

Nederland benoemt de eerste vrouw tot Ambassadeur voor Religieuze Vrijheid

Volgens het Twitter-account van oud-ambassadeur Bea ten Tusscher is ze nu de nieuwe Nederlandse speciale gezant (oftewel Ambassadeur voor Vrijheid, Religieuze Vrijheid en Overtuiging zoals gepubliceerd in haar profiel).

Bea ten Tusscher (62) volgt in september Jos Douma op. Douma had goed werk geleverd door zijn communicatielijnen open te stellen voor alle religies, groter en kleiner, ouder en nieuwste, een openheid en dialoog waarvan vooral religieuze minderheden verwachten dat de nieuwe ambassadeur deze handhaaft en vergroot. Douma werd in 2019 de eerste speciale gezant van religie in Nederland. De functie is in het leven geroepen om de godsdienstvrijheid wereldwijd te beschermen.

Nederlandse inzet voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wereldwijd

Op de website van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat zij dit recht en andere rechten beschermen door:

  • het waarborgen van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een topprioriteit bij verschillende internationale organisaties, waaronder de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OCSE) en de Raad van Europa (RvE) ;
  • het benadrukken van het belang van vrijheid van religie en levensovertuiging in verschillende omgevingen. Bijvoorbeeld in gesprekken met de regering van het betreffende land of in dialogen met religieuze leiders;
  • financiering van projecten via het Mensenrechtenfonds. Zie voor een actueel overzicht van projecten het Mensenrechtenrapport dat jaarlijks aan de Staten wordt aangeboden;
  • de mensenrechtenambassadeur de kwestie laten aankaarten in landen waar deze vrijheden gelden

De nieuwe beschermer van FoRB on the block

De nieuwe Ambassadeur of Speciaal Gezant heeft sinds 1986 in diverse functies bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken veel ervaring opgedaan binnen de Nederlandse diplomatieke wereld.

Ten Tusscher was ambassadeur in Guatemala, Bangladesh, Noorwegen en recentelijk in Bulgarije (2017-2021). Van 2009 tot 2021 was ze hoofd van de afdeling Mensenrechten, Gender, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp.

“Ik heb in mijn carrière veel ervaring opgebouwd in het beschermen van mensenrechten”, licht Ten Tusscher haar besluit toe in een korte schriftelijke reactie, meldt het dagblad. “Ik wil, samen met Nederlandse en internationale partners, bijdragen aan vrijheid van godsdienst en levensovertuiging voor iedereen, zonder angst of discriminatie.”

FoRB, een toezegging die nog niet is nagekomen

Ten Tusscher laat zien dat ze zich ervan bewust is dat de inzet van democratische samenlevingen voor vrijheid van religie of levensovertuiging nog steeds niet is vervuld, vooral niet, zoals ze tegen het Reformatorisch Dagblad zegt, wanneer “er nog steeds landen in de wereld zijn waar je de doodstraf kunt krijgen”. straf voor afvalligheid of godslastering.”

Zoals veel pleitbezorgers van VvE en veel diplomaten, merkte Ten Tusscher tijdens haar carrière dat veel mensen “inspiratie en steun” vonden in hun religie. “De relevantie van religie voor samenleving en politiek, in diplomatie en ontwikkeling is vaak groter dan we denken in ons relatief seculiere Europa.”

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Voorzitter Metsola van EUCO: De interne markt is de grootste economische motor van Europa

In haar toespraak voor de buitengewone Europese Raad die vandaag in Brussel werd gehouden, benadrukte de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, bijvoorbeeld de volgende kwesties: Verkiezingen voor het Europees Parlement “Binnen vijftig dagen zullen honderden miljoenen Europeanen naar de...

Un rapport de l’ONU détaille le « climat de peur » dans les zones occupées par la Russie en Ukraine

S'appuyant sur plus de 2 300 témoignages de victimes et de témoins, le rapport détaille les mesures prises par la Russie pour imposer la langue, la citoyenneté, les lois, le système judiciaire et les programmes éducatifs russes dans les...

Les vaccins à ARNm peuvent-ils contribuer à stimuler la production animale ?

Des chercheurs de l’Université du Queensland affirment que la technologie des vaccins à ARNm pourrait jouer un rôle important dans l’augmentation de la production animale afin de répondre à la demande alimentaire mondiale. Vaches – photo d’illustration. Crédit image...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.