AccueilNederlandGuterres roept op...

Guterres roept op tot een einde aan de “afschuwelijke misdaad” van gedwongen verdwijningen europahoy.news

Gedwongen verdwijningen worden vaak gebruikt als instrument om angst te zaaien en controle uit te oefenen over de bevolking. Het gevoel van onveiligheid dat dit met zich meebrengt, beperkt zich niet tot de naaste familieleden van de vermisten, maar ook tot hun gemeenschappen en de samenleving als geheel.

In een bericht op het sociale mediaplatform om een ​​einde te maken aan deze gruwelijke misdaad.”

Nieuws dat misschien nooit komt

Volgens aan het VN-mensenrechtenbureau (OHCHR), kan gedwongen verdwijning worden gedefinieerd als de arrestatie, detentie of ontvoering van een persoon door de staat of een groep die handelt met toestemming van de staat, gevolgd door het verbergen van de verblijfplaats van de vermiste persoon.

Het is een lage misdaad Internationaal recht van de mensenrechten. Slachtoffers worden vaak onderworpen aan martelingen en leven voortdurend in angst voor hun leven. Hun families, die zich niet bewust zijn van het lot van hun dierbaren, blijven verbaasd achter en wachten op nieuws dat misschien wel nooit zal komen.

Volgens de VN zijn honderdduizenden mensen verdwenen tijdens conflicten of periodes van repressie in minstens 85 landen over de hele wereld.

‘Elke dag is een gevecht’

“Voor de familie en vrienden van de vermisten is het elke dag een strijd om het lot en de verblijfplaats van hun dierbaren te achterhalen. Waarheid en gerechtigheid zijn essentieel”, zei Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Volker Türk woensdag in een tweet.

“Ik roep de staten op om bescherming, verantwoordelijkheid, transparantie en herstel te garanderen voor alle slachtoffers van gedwongen verdwijningen”, vervolgde hij.

wereldwijd probleem

Gedwongen verdwijning, ooit grotendeels het product van militaire dictaturen, is een mondiaal probleem geworden en beperkt zich niet tot een specifiek deel van de wereld. Het wordt vaak gebruikt als middel tot politieke repressie.

Op hetzelfde moment dat de Algemene Vergadering van de VN de internationale dag in december 2010 goedkeurde, werd de dezelfde resolutie heeft de aangenomen Internationaal Verdrag voor de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijningen en riep 30 augustus uit tot Internationale Dag van Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen, te beginnen in 2011.

Praktische ondersteuning

OHCHR-functionarissen en een grote groep door de VN aangestelde regionale mensenrechtendeskundigen drongen er bij staten op aan om effectieve toegang tot de rechter te bieden aan slachtoffers die schade hebben geleden als direct gevolg van een gedwongen verdwijning, op een stelling dinsdag afgeleverd.

Zij waarschuwden dat het van essentieel belang is om adequate toegang tot de rechter en adequate verantwoordelijkheid voor daders op alle niveaus te garanderen.

“Toegang tot de rechter moet niet louter theoretisch zijn, maar in de praktijk worden gegarandeerd door middel van concrete maatregelen die de oprechte en betekenisvolle deelname van slachtoffers en hun vertegenwoordigers gedurende het hele proces bevorderen en ten volle waarderen”, aldus de deskundigen.

In het kader van het 75-jarig jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de MensAmbtenaren van het OHCHR en de door de VN aangestelde groep van mensenrechtendeskundigen riepen alle lidstaten gezamenlijk op om dit te doen zich ertoe verbinden gerechtigheid te bevorderen voor alle slachtoffers van gedwongen verdwijningen onverwijld, en ratificeer internationale en regionale instrumenten inzake gedwongen verdwijningen.

Door de VN benoemde regionale mensenrechtendeskundigen maken deel uit van de Speciale procedures van de Raad voor de MensenrechtenZij werken op vrijwillige en onbetaalde basis, zijn geen VN-personeel en werken onafhankelijk van welke regering of organisatie dan ook.Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

In Athene de bijeenkomst van de oosters-katholieke bisschoppen van Europa europahoy.news

Van 18 tot 21 september werd in Athene de jaarlijkse bijeenkomst met ongeveer 60 bisschoppen en priesters gehouden, getiteld: "Het gezin in de context van de Oosters-Katholieke Kerken van Europa". Ook aanwezig waren nuntius Pawłowski, voorzitter van de...

Crédits à la consommation : pourquoi des règles européennes actualisées sont nécessaires

Les députés ont adopté de nouvelles règles pour protéger les consommateurs contre les dettes et les découverts liés aux cartes de crédit. Le Parlement a approuvé nouvelles règles de crédit à la consommation en septembre 2023, suite à un accord...

De enige manier om een ​​einde te maken aan het nucleaire risico “is het elimineren van kernwapens”: Guterres europahoy.news

Secretaris-generaal António Guterres deed zijn oproep dinsdag in een verklaring ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Totale Eliminatie van Kernwapens. Hij waarschuwde dat de zwaarbevochten vooruitgang die gedurende tientallen jaren is geboekt bij het voorkomen van het gebruik,...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.