AccueilNederlandEP-leden roepen EU...

EP-leden roepen EU en Turkije op om andere manieren van samenwerking te zoeken

Zoals uitgelegd door De Europese TijdenDe Commissie buitenlandse zaken roept de EU en Turkije op om de huidige impasse te doorbreken en een praktisch kader voor hun betrekkingen tot stand te brengen. Volgens EP-leden van de Commissie buitenlandse zaken kan het toetredingsproces van Turkije tot de EU onder de huidige omstandigheden niet doorgaan, tenzij er een significante verandering komt in de aanpak van de Turkse regering.

Het rapport van de commissie, dat werd goedgekeurd met 47 stemmen voor, geen stemmen tegen en 10 onthoudingen, spoort de Turkse regering, de EU en haar lidstaten aan om de impasse te doorbreken en te werken aan een hechter partnerschap. Europarlementsleden bevelen ook aan een reflectieproces te starten om een ​​parallel en realistisch kader voor de betrekkingen tussen de EU en Turkije te identificeren. Verder vragen ze de Commissie om mogelijke formats voor een wederzijds voordelig kader te onderzoeken.

In het rapport bevestigen EP-leden dat Turkije kandidaat blijft voor het EU-lidmaatschap, een bondgenoot van de NAVO en een belangrijke partner op het gebied van veiligheid, handel en economische betrekkingen en migratie, en benadrukken dat van Turkije wordt verwacht dat het de democratische waarden, de rechtsstaat, menselijke rechten en respect EU-wetten, beginselen en verplichtingen.

Het rapport roept Turkije op snel het NAVO-lidmaatschap van Zweden goed te keuren en benadrukt dat het NAVO-lidmaatschapsproces van het ene land niet mag worden gekoppeld aan het lidmaatschapsproces van een ander land. Leden van het Europees Parlement benadrukken dat de vooruitgang van elk land op weg naar EU-lidmaatschap uitsluitend moet worden bepaald door zijn eigen prestaties.

Afstemming op het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

Het rapport stelt het op prijs dat Turkije tijdens de Algemene Vergadering van de VN voor de veroordeling van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en zijn inzet voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van het land heeft gestemd. Hij betreurt het dat Turkije geen voorstander is van sancties die niet onder het VN-kader vallen. De aanpassing van Turkije aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU heeft het laagste niveau ooit bereikt, namelijk slechts 7%, wat aanzienlijk lager is dan dat van enig ander uitbreidingsland.

Toezegging van de EU om vluchtelingen en wederopbouw na de aardbeving te ondersteunen

EP-leden juichen de voortdurende inspanningen van Turkije toe om ‘s werelds grootste vluchtelingenpopulatie van bijna vier miljoen mensen op te vangen. Ze waarderen de voortdurende financiële steun van de Europese Unie aan de vluchtelingen en de gemeenschappen die hen in Turkije opvangen en bevestigen hun vastberadenheid om deze steun in de toekomst voort te zetten.

Europarlementariërs betuigen hun oprechte medeleven aan de families die getroffen zijn door de verwoestende aardbevingen van 6 februari 2023. Ze vinden dat de Europese Unie het Turkse volk moet blijven helpen om te voorzien in hun humanitaire behoeften en wederopbouw. Zij onderstrepen dat Europese eenheid het potentieel heeft om een ​​aanzienlijke verbetering teweeg te brengen in de betrekkingen tussen de EU en Turkije.

Citaat

De rapporteur Nacho Sánchez Amor (S&D, Spanje) zei:

“We hebben onlangs hernieuwde belangstelling gezien van de Turkse regering om het EU-toetredingsproces opnieuw op gang te brengen. Dit zal niet gebeuren als resultaat van geopolitieke onderhandelingen, maar wanneer de Turkse autoriteiten echt geïnteresseerd zijn in het stoppen van de voortdurende terugdraaiing van fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. Als de Turkse regering hierin oprecht is, moet ze dat laten zien met hervormingen en concrete acties. »

Achtergrond

De toetredingsonderhandelingen met de EU zijn sinds 2018 feitelijk vastgelopen als gevolg van de verslechtering van de rechtsstaat en de democratie in Turkije.

Volgende stappen

Het verslag zal nu tijdens een van de volgende plenaire zittingen ter stemming worden voorgelegd aan het Europees Parlement als geheel.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Voorzitter Metsola van EUCO: De interne markt is de grootste economische motor van Europa

In haar toespraak voor de buitengewone Europese Raad die vandaag in Brussel werd gehouden, benadrukte de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, bijvoorbeeld de volgende kwesties: Verkiezingen voor het Europees Parlement “Binnen vijftig dagen zullen honderden miljoenen Europeanen naar de...

Un rapport de l’ONU détaille le « climat de peur » dans les zones occupées par la Russie en Ukraine

S'appuyant sur plus de 2 300 témoignages de victimes et de témoins, le rapport détaille les mesures prises par la Russie pour imposer la langue, la citoyenneté, les lois, le système judiciaire et les programmes éducatifs russes dans les...

Faith and Freedom Summit III, « Faire de celui-là un monde meilleur »

La coalition d'ONG du Faith and Freedom Summit III a conclu ses conférences en montrant l'impact et les défis des organisations confessionnelles au service de la communauté européenne. Dans un environnement accueillant et prometteur, dans les murs du Parlement européen, une...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.