AccueilNederlandDe Oegandese gemeenschappen...

De Oegandese gemeenschappen vragen de Franse rechtbank om TotalEnergies te gelasten hen te compenseren voor EACOP-schendingen

Zesentwintig leden van gemeenschappen die getroffen zijn door de mega-olieprojecten van TotalEnergies in Oost-Afrika hebben in Frankrijk een nieuwe rechtszaak aangespannen tegen de Franse oliemultinational en eisen herstelbetalingen voor mensenrechtenschendingen.

De gemeenschappen hebben samen met mensenrechtenactivist Maxwell Atuhura en vijf Franse en Oegandese maatschappelijke organisaties (CSO’s) gezamenlijk de oliegigant aangeklaagd.

In de rechtszaak eisen de gemeenschappen herstelbetalingen voor mensenrechtenschendingen in verband met de olieboorprojecten van Tilenga en EACOP.

Terwijl een eerste rechtszaak die in 2019 werd aangespannen dergelijke schendingen wilde voorkomen, wordt het bedrijf sindsdien beschuldigd van het niet nakomen van zijn plicht tot waakzaamheid, waardoor de eisers ernstige schade hebben geleden, vooral wat betreft hun land- en voedselrechten.

De eisers hebben de rechtbank daarom gevraagd het bedrijf te gelasten leden van de getroffen gemeenschappen te compenseren.

De maatschappelijke organisaties, AFIEGO, Friends of the Earth France, NAPE/Friends of the Earth Uganda, Survie en TASHA Research Institute, evenals Atuhura, eisen compensatie van TotalEnergies op basis van het tweede juridische mechanisme van de Franse wet inzake de plicht tot Waakzaamheid.

De Franse wet inzake de plicht tot waakzaamheid (Loi de Vigilance) vereist dat grote bedrijven in het land hun mensenrechten- en milieurisico’s effectief beheren, zowel binnen het bedrijf zelf, maar ook binnen dochterondernemingen, onderaannemers en leveranciers.

In 2017 was Frankrijk het eerste land ter wereld dat een wet aannam die het voor grote bedrijven verplicht om due diligence op het gebied van de mensenrechten en het milieu (HREDD) uit te voeren en jaarlijks een waakzaamheidsplan te publiceren.

De wet, bekend als de Franse wet op de bedrijfsplicht van waakzaamheid, of de Franse Loi de Vigilance, werd aangenomen om ervoor te zorgen dat bedrijven de nodige maatregelen nemen die nodig zijn om mensenrechten- en milieuschendingen in hun toeleveringsketens te identificeren en te voorkomen.

De wetgeving verplicht bedrijven hieraan te voldoen als ze in Frankrijk gevestigd zijn. Aan het einde van twee opeenvolgende boekjaren zijn bedrijven wettelijk verplicht om ten minste 5000 werknemers in dienst te hebben bij het bedrijf en de in Frankrijk gevestigde dochterondernemingen.

Als alternatief moeten ze ten minste 10.000 werknemers op de loonlijst van het bedrijf en haar dochterondernemingen in Frankrijk en andere landen hebben.

Dickens Kamugisha, CEO van AFIEGO, zegt dat onrecht dat bijna wekelijks tegen Tilenga en EACOP-getroffen gemeenschappen wordt begaan, onder meer bestaat uit ondercompensatie en uitgestelde compensatie voor de bouw van kleine, ongeschikte vervangende huizen die niet geschikt waren voor de gezinsgrootte van getroffen huishoudens.

Andere overtredingen zijn onder meer dat jongeren gedwongen worden om op een paar meter afstand van EACOP te wonen. “De onrechtvaardigheden zijn te talrijk en hebben echt verdriet veroorzaakt. Wij hopen dat de burgerlijke rechtbank van Parijs dat zal doen

regeer in TotalEnergies en zorg voor gerechtigheid voor de mensen”, zegt Kamugisha.

In de laatste rechtszaak, ingediend bij de burgerlijke rechtbank van Parijs, hebben de gemeenschappen de rechtbank gevraagd om TotalEnergies burgerlijk aansprakelijk te stellen en compensatie te betalen voor mensenrechtenschendingen die de afgelopen zes jaar zijn begaan tegen gemeenschappen die zijn getroffen door Tilenga en andere door EACOP getroffen gemeenschappen op Oegandese grondgebied. .

De dagvaarding toont duidelijk een causaal verband aan tussen het onvermogen om het Vigilance Plan van TotalEnergies uit te werken en effectief uit te voeren, “en de schade die als gevolg daarvan wordt geleden.”

De gemeenschappen beschuldigen TotalEnergies ervan dat zij er niet in zijn geslaagd de risico’s op ernstige schade die verband houden met hun megaproject te onderkennen en op te treden wanneer zij op de hoogte werden gesteld van het bestaan ​​ervan, en dat zij ook geen corrigerende maatregelen hebben getroffen zodra de mensenrechtenschendingen hadden plaatsgevonden. In de waakzaamheidsplannen 2018-2023 van TotalEnergies komen geen maatregelen voor met betrekking tot ontheemding van bevolkingsgroepen, beperkte toegang tot middelen van bestaan ​​of bedreigingen voor mensenrechtenverdedigers.

Maxwell Atuhura, directeur van TASHA, zegt: “We hebben interactie gehad met de getroffen mensen en milieu-mensenrechtenverdedigers die in hun thuisregio’s werden geïntimideerd en lastiggevallen, waaronder ikzelf, vanwege de olieprojecten van Total in Oeganda. Nu zeggen we dat genoeg genoeg is, we moeten absoluut de vrijheid van meningsuiting en mening verdedigen. Onze stemmen zijn belangrijk voor een betere toekomst.”

Toch hadden de risico’s gemakkelijk van tevoren kunnen worden geïdentificeerd, omdat het bedrijf ervoor koos de projecten met massale huisuitzettingen te lokaliseren in landen waar burgerlijke vrijheden vaak worden geschonden.

Frank Muramuzi, uitvoerend directeur van NAPE zegt: “Het is een schande dat buitenlandse oliebedrijven supernormale winsten blijven maken, terwijl de Oegandese oliegemeenschappen te kampen krijgen met intimidatie, ontheemding, slechte compensaties en erbarmelijke armoede op hun eigen land.”

En in tegenstelling tot de beweringen van TotalEnergies dat zijn miljardenolieprojecten een belangrijke bijdrage leverden aan de ontwikkeling van lokale gemeenschappen, is het een bedreiging geworden voor de toekomst van arme gezinnen.

Pauline Tétillon, medevoorzitter van Survie, zegt: Het bedrijf heeft alleen maar de toekomst van tienduizenden mensen bedreigd in een land waar elk protest wordt onderdrukt of zelfs onderdrukt. Hoewel de wet op de plicht tot waakzaamheid gemeenschappen dwingt om een ​​strijd tussen David en Goliath te voeren door hen de bewijslast te laten dragen, biedt het hen wel de mogelijkheid om gerechtigheid te zoeken in Frankrijk en Total uiteindelijk te laten veroordelen voor zijn herhaalde mensenrechtenschendingen.”

De ambitie van de wet is misbruik door bedrijven te voorkomen door bedrijven te verplichten effectieve waakzaamheidsmaatregelen te nemen door een waakzaamheidsplan op te stellen, te implementeren en te publiceren in overeenstemming met de due diligence-procedure van de VN op het gebied van de mensenrechten.

In het waakzaamheidsplan moet worden uitgelegd welke maatregelen het bedrijf heeft geïmplementeerd om mensenrechten- en milieuschendingen in verband met de activiteiten van een bedrijf te identificeren en te voorkomen. Tot de activiteiten behoren onder meer de eigen activiteiten van de dochterondernemingen van de onderneming en de activiteiten van leveranciers en onderaannemers die door hun commerciële relatie/overeenkomst direct en indirect met de onderneming verbonden zijn.

Het waakzaamheidsplan omvat het in kaart brengen, identificeren, analyseren en rangschikken van potentiële risico’s, evenals stappen die zijn geïmplementeerd om risico’s en overtredingen aan te pakken, te beperken en te voorkomen.

Het bedrijf is verplicht om procedures uit te werken die zijn geïmplementeerd voor het periodiek beoordelen van de naleving door de dochterondernemingen, onderaannemers en leveranciers van het bedrijf, en een methode voor het identificeren van bestaande of potentiële risico’s in samenwerking met de relevante vakbonden.

Mocht een bedrijf dat onder de wet valt, de wet niet naleven, bijvoorbeeld door het waakzaamheidsplan niet te implementeren en te publiceren, dan kan elke betrokken partij, inclusief slachtoffers van bedrijfsmisbruik, een klacht indienen bij de relevante jurisdictie.

Een bedrijf dat er niet in slaagt plannen te publiceren, kan een boete krijgen van maximaal 10 miljoen euro, die kan oplopen tot 30 miljoen euro als het nalaten om te handelen leidt tot schade die anders voorkomen zou zijn.

De omvang van de schendingen in verband met Tilenga- en EACOP-projecten is uitgebreid gedocumenteerd door verschillende actoren, waaronder maatschappelijke groeperingen en speciale VN-rapporteurs.

Mensen die getroffen waren door de Tilenga- en EACOP-projecten werden gedurende drie tot zelfs vier jaar het vrije gebruik van hun land ontzegd, nog voordat ze compensatie hadden ontvangen, in strijd met hun eigendomsrechten.

Juliette Renaud, senior campagnevoerder voor Friends of the Earth France, beweert dat de projecten van TotaEnergies Tilenga en EACOP “wereldwijd emblematisch zijn geworden voor de verwoestingen van olie op de mensenrechten en het milieu.

De getroffen gemeenschappen moeten gerechtigheid krijgen voor de schendingen begaan door Total! Deze nieuwe strijd is de strijd van degenen wier levens en rechten door Total met voeten zijn getreden.”

“We groeten de leden van de getroffen gemeenschappen voor hun moed om in opstand te komen tegen deze machtige transnationale onderneming, ondanks de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd, en roepen het Franse rechtssysteem op om deze schade te herstellen en zo een einde te maken aan de straffeloosheid van Total.”

Gemeenschappen hadden ook te kampen met ernstige voedseltekorten omdat de leden van hun levensonderhoud waren beroofd, wat resulteerde in een schending van het recht op voldoende voedsel.

De landbouwgronden in sommige dorpen zijn zwaar getroffen door zware overstromingen veroorzaakt door de bouw van de Tilenga Central Processing Facility (CPF), terwijl slechts een minderheid van de mensen profiteerde van compensatie in natura, inclusief land-tot-land, dat wil zeggen vervangend huis en land, terwijl in andere dorpen was de financiële compensatie grotendeels onvoldoende.

Tientallen dorpelingen zeggen dat ze zijn bedreigd, lastiggevallen of gearresteerd omdat ze de olieprojecten in Oeganda en Tanzania bekritiseerden en de rechten van de getroffen gemeenschappen verdedigden.

Friends of the Earth France en Survie hebben zojuist een nieuw rapport uitgebracht over het EACOP-project van TotalEnergie. “EACOP, een ramp in wording” is het resultaat van een baanbrekend veldonderzoek naar het gigantische oliepijpleidingproject van Total in Tanzania.

Nieuwe getuigenissen van families wijzen op schendingen van de mensenrechten door de Franse oliegigant in Oeganda. “Van de oevers van het Victoriameer tot de Indische Oceaan, in alle regio’s die door de pijpleiding zijn getroffen, uiten de getroffen gemeenschappen hun gevoelens van machteloosheid en onrechtvaardigheid tegenover de praktijken van de olie-ontwikkelaars, die hun meest fundamentele rechten met voeten treden.” zegt Kamugisha.

Sinds Frankrijk de HREDD-wet heeft geïmplementeerd, zijn de regeringen die wetgeving op het gebied van de mensenrechten en milieuzorg hebben aangenomen enorm gestegen, vooral op het Europese continent.

De Europese Commissie kondigde in 2021 aan dat zij een eigen richtlijn zou aannemen over verplichte due diligence in de toeleveringsketen voor alle bedrijven die binnen de EU actief zijn, die waarschijnlijk in 2024 van kracht zal worden.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Mozambique roept op tot vertrouwen en wederzijds respect tussen de VN-leden europahoy.news

“Zelfs degenen die veel hebben, besteden, in plaats van vertrouwen en solidariteit op te bouwen, hun middelen aan het investeren in concurrentie die wordt aangewakkerd door wantrouwen”, zegt Filipe Jacinto Nyusi. In die zin benadrukte hij drie gebieden die dringend...

Guerre au Soudan : le « combat brutal » doit cesser alors que les souffrances des civils s’intensifient

Les civils continuent de payer un lourd tribut alors que la « violence insensée » entre armées rivales se poursuit au Soudan, a déclaré mercredi le chef des affaires politiques de l'ONU. Lien source Lien source

“De mensheid vestigt haar hoop niet langer op de VN”, zegt Zelensky tegen de Veiligheidsraad europahoy.new

“Ongeacht wie je bent, het huidige VN-systeem maakt je nog steeds minder invloedrijk dan het vetorecht van enkelen en misbruikt door één: Rusland. Dat gaat ten koste van alle andere leden van de VN”, zei hij via een...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.