AccueilNederlandBedrijven moeten hun...

Bedrijven moeten hun negatieve impact op mensenrechten en het milieu beperken

Op donderdag nam het Parlement zijn standpunt aan voor onderhandelingen met de lidstaten over regels om de impact op mensenrechten en het milieu te integreren in het bestuur van bedrijven

Bedrijven zullen worden verplicht om de negatieve impact van hun activiteiten op de mensenrechten en de mensenrechten te identificeren en waar nodig te voorkomen, te beëindigen of te verminderen omgeving zoals over kinderarbeid, slavernij, arbeidsuitbuiting, vervuiling, aantasting van het milieu en verlies van biodiversiteit. Ze zullen ook de impact van hun waardeketenpartners moeten monitoren en beoordelen, waaronder niet alleen leveranciers, maar ook verkoop, distributie, transport, opslag, afvalbeheer en andere gebieden.

De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op in de EU gevestigde bedrijven, ongeacht hun sector, inclusief financiële diensten, met meer dan 250 werknemers en een wereldwijde omzet van meer dan 40 miljoen euro, evenals op moederbedrijven met meer dan 500 werknemers en een wereldwijde omzet van meer dan 150 miljoen euro. Niet-EU-bedrijven met een omzet van meer dan 150 miljoen euro, als er minstens 40 miljoen euro in de EU is gegenereerd, worden ook meegerekend.

Zorgplicht en bedrijf van bestuurderss betrokkenheid bij belanghebbenden

Bedrijven zullen een transitieplan moeten implementeren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° en voor grote bedrijven met meer dan 1000 werknemers zal het behalen van de doelstellingen van het plan een impact hebben op de variabele vergoeding van een bestuurder (bv. bonussen). De nieuwe regels vereisen ook dat bedrijven in gesprek gaan met degenen die door hun acties worden getroffen, waaronder mensenrechten en milieuactivisten, een klachtenmechanisme in te voeren en regelmatig de effectiviteit van hun due diligence-beleid te monitoren. Om de toegang van investeerders te vergemakkelijken, moet ook informatie over het due diligence-beleid van een bedrijf beschikbaar zijn op de Europees Single Access Point (ESAP).

Sancties en toezichtmechanisme

Bedrijven die zich niet aan de regels houden, zijn aansprakelijk voor schade en kunnen worden bestraft door nationale toezichthoudende autoriteiten. Sancties zijn maatregelen als ‘naming and shaming’, het van de markt halen van goederen van een bedrijf of boetes van minimaal 5% van de netto wereldwijde omzet. Niet-EU bedrijven die zich niet aan de regels houden, worden uitgesloten van openbare aanbestedingen in de EU.

Volgens de aangenomen tekst zouden de nieuwe verplichtingen na 3 of 4 jaar van kracht worden, afhankelijk van de omvang van de onderneming en. Kleinere bedrijven kunnen de toepassing van de nieuwe regels nog een jaar uitstellen.

Het onderhandelingsstandpunt van het Parlement werd aangenomen met 366 stemmen voor, 225 tegen en 38 onthoudingen.

Citaat

“De steun van het Europees Parlement is een keerpunt in het denken over de rol van bedrijven in de samenleving. Een wet op maatschappelijk verantwoord ondernemen moet ervoor zorgen dat de toekomst ligt bij bedrijven die op een gezonde manier omgaan met mens en milieu – niet bij bedrijven die van milieuschade en uitbuiting een verdienmodel hebben gemaakt. De meeste bedrijven nemen hun plicht jegens mens en milieu serieus. Wij helpen deze bedrijven met dit ‘fair business law’. En tegelijkertijd sluiten we die paar grote cowboybedrijven af ​​die de regels aan hun laars lappen”, aldus de rapporteur Lara Wolters (S&D, NL) na de plenaire stemming.

Achtergrond

De Europese Het Parlement heeft consequent opgeroepen tot meer bedrijfsverantwoordelijkheid en verplichte due diligence wetgeving. de Europese Commissie voorstel werd ingevoerd op 23 februari 2022. Het vormt een aanvulling op andere bestaande en toekomstige wetgevingshandelingen, zoals de verordening ontbossing, regulering van conflictmineralen En ontwerpverordening die producten verbiedt die met dwangarbeid zijn gemaakt.

Volgende stappen

Nu het parlement zijn standpunt heeft ingenomen, kunnen de onderhandelingen met de lidstaten over de definitieve tekst van de wetgeving beginnen. De lidstaten hebben hun positie over de ontwerprichtlijn in november 2022.

Door dit verslag aan te nemen, beantwoordt het Parlement aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot duurzame consumptie zoals verwoord in voorstel 5(13), versterking van de ethische dimensie van handel zoals verwoord in voorstellen 19(2) en 19(3) en het model voor duurzame groei zoals verwoord in voorstel 11(1) en 11(8) van de conclusies van de conferentie over de toekomst van Europa.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Voorzitter Metsola van EUCO: De interne markt is de grootste economische motor van Europa

In haar toespraak voor de buitengewone Europese Raad die vandaag in Brussel werd gehouden, benadrukte de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, bijvoorbeeld de volgende kwesties: Verkiezingen voor het Europees Parlement “Binnen vijftig dagen zullen honderden miljoenen Europeanen naar de...

Un rapport de l’ONU détaille le « climat de peur » dans les zones occupées par la Russie en Ukraine

S'appuyant sur plus de 2 300 témoignages de victimes et de témoins, le rapport détaille les mesures prises par la Russie pour imposer la langue, la citoyenneté, les lois, le système judiciaire et les programmes éducatifs russes dans les...

Faith and Freedom Summit III, « Faire de celui-là un monde meilleur »

La coalition d'ONG du Faith and Freedom Summit III a conclu ses conférences en montrant l'impact et les défis des organisations confessionnelles au service de la communauté européenne. Dans un environnement accueillant et prometteur, dans les murs du Parlement européen, une...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.