AccueilNederlandVK: Blijf kalm...

VK: Blijf kalm en respecteer diversiteit, zegt VN-expert

« Ik ben erg bezorgd over toegenomen door vooroordelen gemotiveerde incidenten van intimidatie, bedreigingen en geweld tegen LGBT-mensen, waaronder een ongebreidelde toename van haatmisdrijven in het VK, « zei Victor Madrigal-Borlozde mensenrechtenexpert op het gebied van bescherming tegen geweld en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit, die op 5 mei een officieel bezoek aan het land aflegde.

Dit alles wordt toegeschreven – door een breed scala aan belanghebbenden – aan de giftige karakter van het publieke debat rond seksuele geaardheid en genderidentiteit”, aldus de Human Ritexpert.

Meneer Madrigal-Borloz waarschuwde dat deze ontwikkelingen kunnen zeer belangrijke verworvenheden, die in de loop van tientallen jaren zijn opgebouwd, in gevaar brengen om geweld en discriminatie aan te pakken in het land.

Geweld en discriminatierisico

In een uitgebreide stelling na zijn 10-daagse bezoek prees dhr. Madrigal-Borloz de prestaties op het gebied van gegevensverzameling en zei hij dat het VK op het punt stond om transformationele stappen in het overheidsbeleid te nemen, op basis van solide bewijs.

De gegevens maken het mogelijk om sociale uitsluiting van LHBT’s vast te stellen, maar, even belangrijk, de manier waarop factoren zoals ras, etnische achtergrond en sociaal-economische status omgaan met seksuele geaardheid en genderidentiteit om het risico op geweld en discriminatie te vergrotenhij zei.

De heer Madrigal-Borloz wees ook op de vooruitgang die is geboekt door middel van strategieën, actieplannen en openbaar beleid, die zichtbaar zijn in alle vier de landen van het VK.

Hij werd ook aangemoedigd door de acties van nationale regeringen en overheidsdiensten in Wales, Schotland en Noord-Ierland met betrekking tot overgedragen competenties op het gebied van gezondheid, onderwijs, huisvesting en werkgelegenheid.

Terwijl hij prestaties op het gebied van gezondheid en onderwijs erkende, sprak hij zijn bezorgdheid uit over de oververtegenwoordiging van LHBT’s onder daklozen bevolking in dakloosheid en relatief schaarse gegevens met betrekking tot werkgelegenheid.

“Wachtlijsten voor gender bevestigende behandeling bij de Nationale Gezondheidsdienst blijven jaren durenen de huidige initiatieven dreigen de prestaties op het gebied van uitgebreide seksuele voorlichting uit te hollen”, aldus de onafhankelijke deskundige.

Vechten voor bescherming

De deskundige uitte zijn ernstige bezorgdheid over vertragingen in de lang beloofde wetgeving om de praktijk van « bekering » van seksuele geaardheid en genderidentiteit te verbieden.

“De wisselvalligheden van dit en ander noodzakelijk overheidsbeleid lijken verband te houden met het politieke discours over genderdiverse personen en vluchtelingen en asielzoekers, twee gebieden waarop recente staatsoptreden reden tot zorg zijn‘, zei meneer Madrigal-Borloz.

Hij noemde het voorbeeld van de Illegale migratieweten algemene beleidsbeslissingen met betrekking tot transpersonen die van hun vrijheid zijn beroofd.

De expert ging ook in tegen recent advies van de UK Equalities and Human Rights Commission aan de regering in Westminster, waarin de vermindering van de bescherming van de mensenrechten voor transpersonen met wettelijke erkenning van hun geslacht.

« Deze acties hadden weliswaar tot doel transvrouwen te onttrekken aan de wettelijke bescherming waarop ze recht hebben op grond van de Equality Act », zei de heer Madrigal Borloz.

Politieke verantwoording eisen

De expert drong er bij alle belanghebbenden op aan te erkennen dat democratieën gebaat zijn bij een gezond debatin een omgeving die bescherming van de vrijheid van meningsuiting en verantwoordingsplicht voor haatzaaiende uitlatingen omvat, maar herinnerde hen er toch aan dat ze de doelstelling van bescherming van de mensenrechten centraal moeten houden bij staats- en niet-staatsoptreden.

Politici moeten evidence-based evaluaties uitvoeren, vrij van stigmatisering en vooroordelen”, aldus de onafhankelijke deskundige.

Speciale Rapporteurs en andere VN Door de Mensenrechtenraad aangestelde rechtendeskundigenwerken op vrijwillige en onbetaalde basis, zijn geen VN-personeel en werken onafhankelijk van enige overheid of organisatie.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Resultaten van de veiling van schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld kondigt aan dat het de biedingen op de veiling van schatkistcertificaten van vandaag voor een totaalbedrag van 2,195 miljard euro heeft aanvaard. Dit bedrag is als volgt over de lijnen verdeeld: ISIN-code: BE0312790620...

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 2.195 miljard in Schatkistcertificaten heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen : ISIN Code : BE0312790620 - 14/09/2023Opgenomen (EUR miljard) : 0.955Gew. gemid....

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.