AccueilNederlandWelke invloed heeft...

Welke invloed heeft de nieuwe Europese wet tegen ontbossing op chocolade?

EP-leden keurden een nieuwe wet tegen ontbossing goed, met regels ter bescherming van het klimaat en de biodiversiteit. Ze verplichten bedrijven ervoor te zorgen dat in de EU verkochte producten niet hebben geleid tot ontbossing en bosdegradatie.

De wet gaat gelden voor vee en grondstoffen als cacao, koffie, palmolie, soja, hout, rubber, houtskool en drukwerk. Ook toegevoegd zijn producten gemaakt van relevante grondstoffen zoals chocolade, meubels, leer.

Er zijn ook aanvullende vereisten met betrekking tot mensenrechten en de rechten van inheemse volkeren.

De tekst legt geen verbod op aan landen of goederen, maar bedrijven mogen alleen producten in de EU verkopen als de leverancier van het betreffende product een due diligence-verklaring heeft overlegd waarin wordt bevestigd dat het product niet afkomstig is van land dat is onderworpen aan ontbossing en dat de productie ervan na 31 december 2020 niet heeft geleid tot de aantasting van bossen, met inbegrip van onvervangbare oerbossen.

Op verzoek van het Europees Parlement zullen bedrijven ook moeten certificeren dat de producten voldoen aan de relevante wetgeving van het land van productie, onder meer op het gebied van mensenrechten, en dat de rechten van de getroffen inheemse bevolking worden gerespecteerd, meldt het perscentrum van het EP. Het Europees Parlement heeft ook een bredere definitie gegeven van bosdegradatie, waaronder de omzetting van oerbossen of natuurlijk regenererende bossen in bosaanplantingen of ander bebost land valt.

Door middel van een objectieve en transparante beoordeling zal de Europese Commissie landen of delen daarvan binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening indelen in risicocategorieën – hoog, standaard of laag risico. Producten uit landen met een laag risico worden onderworpen aan een vereenvoudigde due diligence-procedure. Het aandeel van operatorcontroles is afhankelijk van het risiconiveau van het land: 9% voor landen met een hoog risico, 3% voor landen met een standaardrisico en 1% voor landen met een laag risico.

Bevoegde EU-autoriteiten krijgen toegang tot relevante informatie van bedrijven, zoals geolocatiecoördinaten, en voeren controles uit met behulp van satellietvolginstrumenten en DNA-analyse om na te gaan waar producten vandaan komen. Sancties voor niet-naleving moeten evenredig en afschrikkend zijn. De maximale boete moet ten minste 4% van de totale jaaromzet in de EU van de overtreder of handelaar bedragen. De nieuwe wet werd aangenomen met 552 stemmen voor, 44 tegen en 43 onthoudingen.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Douane neemt 2.757 kg cocaïne in beslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief E-mail ...

Start van de haalbaarheidsstudie voor de interieurrestauratie van het Justitiepaleis in Brussel

Om deze ingrijpende restauratie en renovatie voor te bereiden, zal een voorbereidende haalbaarheidsstudie worden opgestart. Dit onderzoek zal een overzicht geven van de algemene staat van het gebouw. Het zal zich vooral richten op de technische aspecten...

18 ‘Ontmoetingen’

السودانو بوركينا فاسو van و مالي Dit is het geval أعلى مستوى تنبيه, انضمام Hoe u uw geld kunt verdienen و اليمن. النينيو المحتملة – وهي ظاهرة تح في وسط تثير أيضًا المخاوف من التق Het is mogelijk om het...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.