AccueilNederlandHet parlement neemt...

Het parlement neemt belangrijke wetten aan om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen – europeantimes.news

EP-leden namen belangrijke wetten aan om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen, de hervorming van het EU-emissiehandelssysteem, ook voor de luchtvaart en de zeevaart, het mechanisme voor koolstofgrensaanpassing en een nieuw sociaal klimaatfonds.

Dinsdag keurde het Parlement de overeenkomsten goed die eind 2022 met EU-landen zijn bereikt over verschillende belangrijke wetgevingsteksten die deel uitmaken van de “Fit voor 55 in 2030 pakket”. Dit is het plan van de EU om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, in overeenstemming met de Europese Klimaatwet.

Hervorming van het emissiehandelssysteem

De hervorming van het emissiehandelssysteem (ETS) werd aangenomen met 413 stemmen voor, 167 tegen en 57 onthoudingen. Het vergroot de ambitie van het ETS, aangezien de uitstoot van broeikasgassen in de ETS-sectoren tegen 2030 met 62% moet zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 2005. Het schaft ook gratis emissierechten aan bedrijven af ​​van 2026 tot 2034 en creëert een apart nieuw ETS II voor brandstof voor wegvervoer en gebouwen dat een prijs zal zetten op de broeikasgasemissies van deze sectoren in 2027 (of 2028 als de energieprijzen uitzonderlijk hoog zijn).

Voor meer details over de ETS-hervorming, zie de persbericht na de deal met EU-landen.

Het Parlement stemde er ook voor om voor het eerst BKG-emissies van de maritieme sector in het ETS (500 stemmen voor, 131 tegen en 11 onthoudingen) en stemde in met de herziening van het ETS voor de luchtvaart (463 stemmen voor, 117 tegen en 64 onthoudingen). Hiermee worden de kosteloze emissierechten voor de luchtvaartsector uiterlijk in 2026 uitgefaseerd en wordt het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen bevorderd.

Nieuw koolstoflekkage-instrument gemaakt

Met 487 stemmen voor, 81 tegen en 75 onthoudingen nam het Parlement de regels aan voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofgrensaanpassing (CBAM), dat tot doel heeft niet-EU-landen te stimuleren hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de klimaatinspanningen van de EU en de wereld niet worden ondermijnd door de productie te verplaatsen van de EU naar landen met een minder ambitieus beleid.

De goederen die onder CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, kunstmest, elektriciteit, waterstof en indirecte emissies onder bepaalde voorwaarden. Importeurs van deze goederen zouden elk prijsverschil moeten betalen tussen de koolstofprijs die wordt betaald in het land van productie en de prijs van koolstofrechten in het EU-ETS.

De CBAM wordt van 2026 tot 2034 gefaseerd ingevoerd in hetzelfde tempo als de gratis rechten in het EU ETS worden uitgefaseerd.

Voor meer informatie over CBAM, zie de persbericht na de deal met EU-landen.

Een Sociaal Klimaatfonds ter bestrijding van energiearmoede

De deal met de lidstaten om in 2026 een EU Sociaal Klimaatfonds (SCF) op te richten om ervoor te zorgen dat de klimaattransitie eerlijk en sociaal inclusief zal zijn, werd aangenomen met 521 stemmen voor, 75 tegen en 43 onthoudingen. Kwetsbare huishoudens, micro-ondernemingen en transportgebruikers die in het bijzonder worden getroffen door energie- en transportarmoede zullen hiervan profiteren. Wanneer het volledig operationeel is, zal het SCF worden gefinancierd uit de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van € 65 miljard, met nog eens 25% gedekt door nationale middelen (naar schatting in totaal € 86,7 miljard).

Voor meer informatie over het fonds, zie de persbericht na de deal met EU-landen.

Volgende stappen

De teksten moeten nu ook formeel door de Raad worden goedgekeurd. Ze worden vervolgens gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treden 20 dagen later in werking.

Door deze wetgeving aan te nemen, beantwoordt het Parlement aan de verwachtingen van de burgers van de EU realiseren en versnellen van de groene transitie zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Heer legt in ons de zaden van zijn Woord europahoy.news

Samen met de pelgrims op het Sint-Pietersplein dacht paus Franciscus na over het beeld van het zaaien en het zaad dat het Evangelie voorstelt. En hij uitte ook zijn bezorgdheid over de ‘in odium fidei’-moorden in de Democratische...

Officiële reis van ZM de Koning naar Estland, Litouwen en Letland europahoy.news

De reis begint in Tallinn, waar Zijne Majesteit een bilaterale ontmoeting zal houden met de president van de Republiek Estland, Alar Karis, waarna hij het parlement (Riigikogu) zal bezoeken. Hij zal de reis naar Estland voltooien met een...

De paus vraagt ​​om het leven in de Democratische Republiek Congo veilig te stellen europahoy.new

Na het Angelus gebeden te hebben, herinnerde de paus aan de ‘botsingen en bloedbaden’ in het oosten van de Democratische Republiek Congo, en riep hij de nationale autoriteiten en de internationale gemeenschap op om ‘de levens van burgers veilig...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.