AccueilNederlandHet parlement keurt...

Het parlement keurt belangrijke wetten goed om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen

EP-leden keurden belangrijke wetten goed om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen, hervorming van het EU-emissiehandelssysteem, ook voor luchtvaart en zeevervoer, het koolstofaanpassingsmechanisme grenzen en een nieuw sociaal klimaatfonds.
Dinsdag keurde het Parlement akkoorden goed die eind 2022 met EU-landen waren bereikt over verschillende belangrijke wetgevingsteksten die deel uitmaken van de “Fit voor 55 in 2030 pakket”. Dit is het plan van de EU om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, in overeenstemming met Europese klimaatwet.

Hervorming van het emissiehandelssysteem

De hervorming van het emissiehandelssysteem (ETS) werd aangenomen met 413 stemmen voor, 167 tegen en 57 onthoudingen. Dit verhoogt de ambitie van het ETS, aangezien de uitstoot van broeikasgassen in ETS-sectoren tegen 2030 met 62% moet zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 2005. Het heeft ook de kosteloze emissierechten voor bedrijven van 2026 tot 2034 geleidelijk afgeschaft en een afzonderlijk nieuw ETS II voor het wegvervoer gecreëerd. en bouwbrandstoffen die een prijs zullen zetten op de uitstoot van broeikasgassen van deze sectoren in 2027 (of 2028 als de energieprijzen uitzonderlijk hoog zijn).

Voor meer details over de hervorming van het ETS, zie de persbericht na akkoord met EU-landen.

Het Parlement stemde er ook voor om voor het eerst BKG-emissies van de maritieme sector in het ETS (500 stemmen tegen 131 en 11 onthoudingen) en keurde het goed herziening van het ETS voor de luchtvaart (463 stemmen tegen 117 en 64 onthoudingen). Hiermee worden kosteloze emissierechten voor de luchtvaartsector in 2026 geleidelijk afgeschaft en wordt het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen gestimuleerd.

Creatie van een nieuw instrument over koolstoflekkage

Met 487 stemmen voor, 81 tegen en 75 onthoudingen nam het Parlement de regels aan van het nieuwe Europees mechanisme voor koolstofgrensaanpassing (CBAM), dat tot doel heeft derde landen te stimuleren hun klimaatambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat de inspanningen van de EU en het klimaat in de wereld niet worden ondermijnd door de verplaatsing van productie van de EU naar landen met minder ambitieus beleid.

De goederen die onder CBAM vallen zijn ijzer, staal, cement, aluminium, kunstmest, elektriciteit, waterstof en indirecte emissies onder bepaalde voorwaarden. Importeurs van deze goederen zouden elk prijsverschil moeten betalen tussen de koolstofprijs die wordt betaald in het land van productie en de prijs van koolstofrechten in het EU-ETS.

De CBAM wordt van 2026 tot 2034 gefaseerd ingevoerd in hetzelfde tempo als de gratis emissierechten in het EU ETS worden uitgefaseerd.

Voor meer informatie over CBAM, zie de persbericht na akkoord met EU-landen.

Een Sociaal Klimaatfonds om brandstofarmoede tegen te gaan

De overeenkomst met de lidstaten om in 2026 een EU Sociaal Klimaatfonds (SCF) op te richten om een ​​eerlijke en sociaal inclusieve klimaattransitie te waarborgen, werd aangenomen met 521 stemmen voor, 75 tegen en 43 onthoudingen. Kwetsbare huishoudens, micro-ondernemingen en transportgebruikers die in het bijzonder te maken hebben met energie- en transportarmoede zullen hiervan profiteren. Wanneer het volledig operationeel is, zal het SCF worden gefinancierd door ETS II-emissierechten te veilen tot € 65 miljard, waarvan nog eens 25% wordt gedekt door nationale middelen (naar schatting in totaal € 86,7 miljard euro).

Voor meer informatie over het fonds, zie de persbericht na akkoord met EU-landen.

Volgende stappen

De teksten moeten nu ook formeel worden goedgekeurd door de Raad. Ze worden vervolgens gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treden 20 dagen later in werking.

Door deze wetgevingshandelingen aan te nemen, beantwoordt het Parlement aan de verwachtingen van de burgers van de EU realiseren en versnellen van de groene transitie zoals verwoord in de voorstellen 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) en 11(7) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Regie der Gebouwen onthult eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Brusselse Justitiepaleis en het standbeeld Minerva

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel wordt gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Hiervoor werden al testrestauraties uitgevoerd.   Een aantal van de ruiten wordt voorzien van  nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas (hoogbeveiligde ruimtes) ofwel...

De samenwerkingsreis van de Koningin naar Guatemala europahoy.news

Hare Majesteit de Koningin maakt van 4 tot en met 6 juni een samenwerkingsreis naar Guatemala. ​Doña Letizia zal kunnen leren over het werk dat de Spaanse Samenwerking in Guatemala ontwikkelt via projecten ter ondersteuning van kinderen, jongeren en gender,...

‘Schokkende’ aanslagen in Kharkiv, oproep om hulp aan burgers van Myanmar, maritieme rechtbank dringt aan op klimaatactie en bescherming van burgers europahoy.news

Denise Brown zei dat alle partijen de levens van burgers moeten beschermen tijdens het conflict, maar in Kharkiv zijn ze de afgelopen dagen in plaats daarvan in hun huizen aangevallen, waarbij bedrijven en transportverbindingen beschadigd en aangevallen zijn. “Mijn gedachten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.