AccueilNederlandDuurzaamheid cruciaal voor...

Duurzaamheid cruciaal voor de levensvatbaarheid van de sector op lange termijn — Europees Milieuagentschap

De Europees luchtvaartmilieurapport 2022 (gepubliceerd op EASA-website) kijkt naar de historische en toekomstige scenario’s van het luchtverkeer en het bijbehorende geluid en emissies. Het geeft ook een samenvatting van de meest recente wetenschappelijke inzichten in deze effecten voordat het zich richt op vijf belangrijke gebieden voor het beperken van de gevolgen (technologie en ontwerp; duurzame vliegtuigbrandstoffen; luchtverkeersbeheer – operaties; luchthavens en marktgebaseerde maatregelen) met aanbevelingen over hoe het niveau van milieubescherming.

Het verslag verwelkomend als een belangrijk instrument ter ondersteuning van empirisch onderbouwde beleidsvorming, Europees commissaris voor Transport Adina Vălean merkte op: “Sinds de laatste editie van dit rapport in 2019 is er al behoorlijk wat actie ondernomen. Dit uit zich bijvoorbeeld in steeds lagere CO2 emissies per passagierskilometer en verbeterde geluidsprestaties van vliegtuigen. Maar het rapport laat zien dat er ruimte is om verder te gaan – waarbij duurzame luchtvaartbrandstoffen een bijzonder potentieel laten zien, in overeenstemming met onze EU-beleidsaanpak.”

EASA-directeur Patrick Ky verklaarde: “Veiligheid is een kernelement van de cultuur binnen de luchtvaartsector en deze toewijding wordt op alle niveaus weerspiegeld om een ​​succesvolle en effectieve bedrijfsvoering te waarborgen. De Europese Green Deal betekent dat dezelfde principes nu moeten worden toegepast op de strategische kwestie van milieubescherming, om de levensvatbaarheid van de industrie op lange termijn te waarborgen. EASA staat klaar om zijn rol te spelen om dit te bereiken.”

EEA Executive Director Hans Bruyninckx toegevoegd: “Als belangrijk onderdeel van ons mobiliteitssysteem moet de luchtvaartsector volledig bijdragen aan de verwezenlijking van de klimaat- en milieudoelstellingen van de Unie. Door de kosten van de milieu- en klimaateffecten van de luchtvaart binnen de marktprijzen volledig weer te geven en de consistentie van de belastingheffing in alle sectoren te verbeteren, zouden zinvolle stimulansen kunnen worden geboden om de transitie van de vervoerssector in de EU naar duurzaamheid te versnellen.”

EUROCONTROL Directeur-generaal Eamonn Brennan gestrest: “Dit belangrijke rapport laat zien dat we als industrie al substantiële stappen hebben gezet om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Aan de operationele kant hebben we grote stappen gezet. We moeten nu echter dringend vooruitgang boeken met de vraag hoe we onze vliegtuigen op de meest duurzame manier kunnen aandrijven, terwijl we op de middellange tot lange termijn toewerken naar emissievrije vliegtuigen. Dit alles heeft een prijs, en dit moet op systemisch niveau worden aangepakt.”

Hoewel het aantal vluchten op EU27+EVA-luchthavens als gevolg van de pandemie dramatisch is gedaald van 9,3 miljoen in 2019 tot respectievelijk 4,12 miljoen en 5,07 miljoen in 2020 en 2021, tonen langetermijntrends aan dat de regio jaarlijks zo’n 12,2 miljoen vluchten tegen 2050, met vliegtuigen CO2 emissies die mogelijk oplopen tot 188 miljoen ton, tenzij milieubescherming verder wordt geïntegreerd in de hele sector.

Het rapport erkent de vele Europese en industriële doelstellingen die de afgelopen drie jaar zijn vastgesteld en benadrukt de noodzaak om onafhankelijk toezicht te houden op de voortgang om transparantie, verantwoordingsplicht en geloofwaardigheid te waarborgen en uiteindelijk het vertrouwen te wekken dat de genomen maatregelen de overeengekomen doelen zullen bereiken.

Over het rapport

Het rapport is gemaakt door de Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) overeenkomstig artikel 87 van zijn basisverordening 2018/1139, met steun van het Europees Milieuagentschap en EUROCONTROLen plaatst de luchtvaart in de context van het nieuwe Europese Green Deal evenals die van de Europese industrie Initiatief Bestemming 2050 en de Verklaring van Toulouse van het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050 in overeenstemming met de EU-doelstelling voor de hele economie. Deze gezamenlijke samenwerking, met input van groepen belanghebbenden, zorgt ervoor dat het rapport een evenwichtige en uitgebreide samenvatting is van het onderwerp milieubescherming in de luchtvaart in Europa.

Een volledig overzicht van belangrijkste feiten vind je in de Managementsamenvatting van het rapport, naast aanbevelingen over hoe het niveau van milieubescherming verder kan worden verbeterd.

Logos Duurzaamheid cruciaal voor levensvatbaarheid van de sector op lange termijn — Europees Milieuagentschap

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Regie der Gebouwen onthult eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Brusselse Justitiepaleis en het standbeeld Minerva

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel wordt gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Hiervoor werden al testrestauraties uitgevoerd.   Een aantal van de ruiten wordt voorzien van  nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas (hoogbeveiligde ruimtes) ofwel...

De samenwerkingsreis van de Koningin naar Guatemala europahoy.news

Hare Majesteit de Koningin maakt van 4 tot en met 6 juni een samenwerkingsreis naar Guatemala. ​Doña Letizia zal kunnen leren over het werk dat de Spaanse Samenwerking in Guatemala ontwikkelt via projecten ter ondersteuning van kinderen, jongeren en gender,...

‘Schokkende’ aanslagen in Kharkiv, oproep om hulp aan burgers van Myanmar, maritieme rechtbank dringt aan op klimaatactie en bescherming van burgers europahoy.news

Denise Brown zei dat alle partijen de levens van burgers moeten beschermen tijdens het conflict, maar in Kharkiv zijn ze de afgelopen dagen in plaats daarvan in hun huizen aangevallen, waarbij bedrijven en transportverbindingen beschadigd en aangevallen zijn. “Mijn gedachten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.