AccueilNederlandZeven nieuwe stoffen/chemicaliën...

Zeven nieuwe stoffen/chemicaliën onder internationale controle geplaatst; vier resoluties aangenomen tijdens de 66e zitting van de Commissie voor verdovende middelen

Afgevaardigden bij de slotzitting van de 66e zitting van de Commissie voor verdovende middelen. Foto: UNODC.

Wenen, 17 maart 2023 — De zesenzestigste zitting van de Commission on Narcotic Drugs (CND) werd vandaag afgesloten, na vijf dagen van discussies over de tenuitvoerlegging van internationale drugsbestrijdingsverdragen en toezeggingen op het gebied van drugsbeleid.

In zijn slotopmerkingen zei ambassadeur Ruiz Blanco van Colombia, voorzitter van de CND op zijn 66e alle delegaties bedankt voor het bereiken van consensus over kwesties die cruciaal zijn voor de agenda van de Commissie en benadrukte de mogelijkheid om samen te werken om alomvattende oplossingen te vinden voor de uitdagingen en belemmeringen bij het aanpakken van de wereld medicijn probleem.

John Brandolino, die sprak namens mevrouw Ghada Waly, uitvoerend directeur van het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs en Criminaliteit (UNODC), riep de lidstaten op om “de nodige middelen toe te wijzen aan het aanpakken van drugsproblemen en het bieden van evidence-based behandeling en zorg aan degenen die worden getroffen, gemarginaliseerd en het risico lopen achter te blijven.”

Het werk van de Commissie tijdens haar zesenzestigste zitting

Tijdens de week hebben de lidstaten van gedachten gewisseld over onder meer a) de tenuitvoerlegging van de internationale drugsbestrijdingsverdragen en de toezeggingen op het gebied van het drugsbeleid; b) de samenwerking tussen instanties en de coördinatie van inspanningen om het wereldwijde drugsprobleem aan te pakken en tegen te gaan; c) de aanbevelingen van de ondergeschikte organen van de Commissie, en d) de bijdragen van de Commissie aan de evaluatie en uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

De Commissie heeft besloten één synthetische cannabinoïdereceptoragonist, vier nieuwe synthetische opioïden en twee cathinonen/stimulantia onder internationale controle te plaatsen. Tijdens de zesenzestigste zitting van de CND werden ook vier resoluties aangenomen, met onderwerpen als: voorbereidingen voor de tussentijdse evaluatie tijdens de zevenenzestigste zitting van de CND in 2024; bevordering van alternatieve ontwikkeling als ontwikkelingsgerichte strategie voor drugsbestrijding; veilig hanteren en verwijderen van synthetische drugs; en het versterken van informatie-uitwisseling om de wetenschappelijke, op feiten gebaseerde ondersteuning van internationale planning te vergroten.

Tussentijdse evaluatie 2024

Overeenkomstig de ministeriële verklaring van 2019 zal de Commissie in 2024 een tussentijdse evaluatie uitvoeren van de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van alle internationale drugsbeleidstoezeggingen, met een definitieve evaluatie gepland voor 2029. De resolutie van de voorzitter over de modaliteiten van de medio 2024 -term review werd goedgekeurd tijdens de 66e sessie van de CND en voorziet in een segment op hoog niveau bestaande uit een algemeen debat en twee rondetafelgesprekken met meerdere belanghebbenden over de thema’s « Inventarisatie: werkzaamheden sinds 2019 » en « De weg vooruit: de weg naar 2029 », om worden gehouden tijdens de zevenenzestigste zitting van de CND in Wenen in 2024.


De CND is het beleidsorgaan van de Verenigde Naties dat primair verantwoordelijk is voor drugsbestrijding en andere drugsgerelateerde zaken. De Commissie is het forum voor de lidstaten om kennis en goede praktijken uit te wisselen bij het aanpakken en bestrijden van het wereldwijde drugsprobleem.

De zesenzestigste sessie van de Commissie bracht meer dan 2400 deelnemers bijeen die 139 lidstaten, 21 intergouvernementele organisaties, 132 niet-gouvernementele organisaties en verschillende VN-entiteiten vertegenwoordigden, persoonlijk in Wenen en online over de hele wereld.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Verstandig gebruik van antibiotica en meer onderzoek nodig om antimicrobiële resistentie aan te pakken

Het Parlement nam donderdag zijn aanbevelingen aan voor een gecoördineerde EU-respons op de gezondheidsbedreigingen van antimicrobiële resistentie. In een resolutie aangenomen met 525 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 33 onthoudingen, zeggen EP-leden dat het aanpakken van antimicrobiële resistentie (AMR)...

Vraag: De naam van het « hoofdstuk » van het programma is een van de beste manieren om geld te verdienen ل المساعدات الإنسانية دون عوائق

Hoe u uw geld kunt verdienen, hoe u uw geld kunt verdienen Dit is het geval U kunt uw geld verdienen met het betalen van uw geld, de kosten van het betalen van uw geld «وصول المساعدا -verdwaseel الإنسانية...

Toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger

In de huidige regelgeving is er een discrepantie tussen de federale en de Vlaamse regelgeving. Het decreet Vlaamse sociale bescherming spreekt over 5,5 punten op de som van de modules IADL (instrumentele algemene dagelijkse levensverrichtingen) en ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) om...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.