AccueilNederlandWerkloosheidscijfers, OESO -...

Werkloosheidscijfers, OESO – Bijgewerkt: maart 2023

Het werkloosheidspercentage in de OESO blijft op een laagterecord van 4,9% in januari 2023

Download het volledige persbericht (inclusief grafieken en tabellen, PDF)

14 maart 2023 – Het werkloosheidspercentage van de OESO bleef in januari 2023 op 4,9%, de zevende opeenvolgende maand op dit laagterecord sinds het begin van de reeks in 2001 (Figuur 1 en Tabel 1). Het werkloosheidspercentage was stabiel in 12 van de 38 OESO-landen, maar in slechts 7 landen, waaronder Canada, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten, dicht bij het laagterecord (figuur 2 en tabel 1). Het aantal werklozen daalde tot 33,2 miljoen en bleef dicht bij het dieptepunt van juli 2022.

In januari 2023 daalde het OESO-werkloosheidspercentage voor vrouwen licht van 5,2% naar 5,1%, nu 0,5 procentpunt hoger dan het percentage voor mannen, dat grotendeels stabiel bleef (Figuur 1). Achter de totale genderkloof tussen vrouwen en mannen in het OESO-gebied gaan echter grote verschillen tussen landen schuil. Ten opzichte van mannen was het werkloosheidscijfer voor vrouwen hoger in 18 OESO-landen, met de grootste genderkloof in Colombia, Costa Rica, Griekenland, Spanje en Turkiye. Daarentegen was het werkloosheidscijfer voor vrouwen lager in 16 OESO-landen. In januari 2023 werd er geen genderkloof waargenomen in Oostenrijk, Hongarije, Mexico en Noorwegen (figuur 3 en tabel 3). Het werkloosheidscijfer van de OESO was grotendeels stabiel voor jongere werknemers en werknemers van 25 jaar en ouder (tabel 4).

In de Europese Unie en de eurozone bleef het werkloosheidscijfer stabiel, dicht bij hun laagterecord, op respectievelijk 6,1% en 6,7%. Het werkloosheidscijfer was stabiel of daalde in de helft van de landen van het eurogebied. De grootste daling werd waargenomen in Griekenland, waar het werkloosheidscijfer het laagste niveau bereikte sinds december 2009 en terugkeerde naar het dalende pad dat sinds januari 2022 werd waargenomen. Litouwen en Portugal registreerden echter duidelijke stijgingen.

Buiten Europadaalde het werkloosheidscijfer in Korea en Türkiye, en bleef het grotendeels stabiel in de andere niet-Europese OESO-landen. Daarentegen nam het toe in Australië en Nieuw-Zeeland. Uit recentere gegevens blijkt dat het werkloosheidspercentage in februari 2023 licht opliep tot 3,6% in de Verenigde Staten, terwijl het voor de derde achtereenvolgende maand ongewijzigd bleef op 5,0% in Canada.

Bezoek de interactieve OESO-gegevens om deze gegevens verder te onderzoeken

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Circulaire Startbegroting 2024

De ontwerp-circulaire specificeert de uitgangspunten die de FOD Strategie en Ondersteuning (BOSA) hanteert, evenals het tijdschema en de procedures die voorzien zijn voor de opmaak van de initiële begroting 2024. De circulaire voorziet ook in de meerjarenraming voor 2025-2028. Het...

U kunt de volgende opties gebruiken:

عن طريق إتلاف الدماغ. يتضمن العلاج بالصدمات الكهربائية (العلاج بالصدمات الكهربائية) وضع قطبين كهربائيين على الرأس لتمرير الكهرباء عبر الدماغ بهدف التسبب في نوبة شديدة أو تشنج. تؤدي هذه العملية دائمًا إلى إتلاف الدماغ ، مما يؤدي...

De simpele waarheid over ECT: niemand mag een shockbehandeling krijgen

ECT werkt door de hersenen te beschadigen. ECT (elektroconvulsietherapie) omvat het aanbrengen van twee elektroden op het hoofd om elektriciteit door de hersenen te laten gaan met als doel een intense aanval of convulsie te veroorzaken. Het...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.