AccueilNederlandVan België wordt...

Van België wordt verwacht dat het het boeddhisme officieel erkent

België zou het boeddhisme officieel moeten erkennen na goedkeuring van een wetsvoorstel door de federale regering op 17 maart, dat voor financiering en structurering zal zorgen. Toch kan men zich afvragen wat de neutraliteit van de Belgische staat is op het gebied van religie met betrekking tot de behandeling die is voorbehouden aan andere minderheidssekten die in het land aanwezig zijn.

Erkenning als ‘niet-confessionele filosofische gemeenschap’, een status die sinds 2002 het secularisme is en die de deur opent naar federale financiering, officiële afgevaardigden, schoolklassen en de vergoeding van hun bedienden.

De Belgische Boeddhistische Unie had in maart 2006 erkenning aangevraagd. De vakbond schat het aantal boeddhisten in België op 150.000. De enige andere EU land waar het boeddhisme wordt erkend is Oostenrijk.

Er zijn momenteel zes officieel erkende erediensten in België: de rooms-katholieke, de orthodoxe, de israëlitische, de anglicaanse, de protestants-evangelische en de islamitische, erkend in 1974.

Het boeddhisme zou worden erkend als « een niet-confessionele filosofische organisatie » naast het georganiseerde secularisme, erkend sinds 2002. Het zou federale financiering ontvangen van maximaal € 1,2 miljoen.

Eenmaal goedgekeurd door het parlement, zal de wet de weg vrijmaken voor de oprichting van lokale instellingen, voor het sturen van boeddhistische afgevaardigden naar havens en luchthavens, in gevangenissen, in het leger, ziekenhuizen, het openen van boeddhistische cursussen in officieel onderwijs naast het onderwijzen van de andere erediensten. Alle Belgische provincies en het Brussels Gewest zouden dan ook elk een plaatselijk boeddhistisch centrum moeten financieren.

Is de Belgische staat ‘neutraal’?

Men kan zich inderdaad afvragen wat de neutraliteit van België is op het gebied van religie wanneer het alleen traditionele sekten, secularisme en, in de nabije toekomst, boeddhisme erkent, waarbij de laatste « niet-confessionele filosofische gemeenschappen » zijn, en wanneer het geen enkele minderheidscultus van het land erkent.

In 2013 vroeg het Hindoeforum van België om erkenning. Het is een van deze minderheidsgodsdiensten die zouden kunnen beweren dezelfde rechten te genieten als het katholicisme of de islam.

Jehovah’s Getuigen hadden hun zaak voorgelegd aan het Europese Hof van Mensenrechten om te protesteren tegen discriminatie door de Belgische staat. In april 2022 oordeelde het Hof in hun voordeel, waarbij het België ernstig bekritiseerde vanwege de willekeur en onduidelijkheid van zijn procedure voor de erkenning van religies, die onvoldoende rechtszekerheid biedt. De erkenningsprocedure is namelijk door geen enkele tekst geregeld en kent geen termijn.

“De toekenning van de erkenning is onderworpen aan het uitsluitende initiatief van de minister van Justitie en hangt er dan van af
op de zuiver discretionaire wil van de wetgever. Zo’n regime brengt inherent een risico van willekeur met zich mee.”

Europese Hof van Mensenrechten

Deze willekeur wordt verergerd door de vraag of het de plicht is van een seculiere staat om te beslissen over de verdiensten van de ene religie boven de andere, welke legitimiteit deze zou hebben met betrekking tot het recht op vrijheid van geweten en religie, en of het mogelijk zou zijn dat de staat de erkenning van een religie verbiedt.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Ik wacht op je in Rome, laten we bidden voor degenen die lijden onder oorlogen europahoy.new

In het Regina Caeli lanceert de paus opnieuw de uitnodiging om deel te nemen aan de eerste Wereldkinderdag die op 25 en 26 mei wordt gevierd: "We hebben uw vreugde en het verlangen naar een betere wereld nodig." ...

Première personne : « Je ne représente plus rien » – Voix des déplacés en Haïti

Lui et d'autres ont parlé à Eline Joseph, qui travaille pour l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Port-au-Prince avec une équipe qui apporte un soutien psychosocial aux personnes qui ont fui leur domicile à cause de la violence...

‘Ik ben niets meer waard’ – Stemmen van ontheemden in Haïti europahoy.news

Hij en anderen spraken met Eline Joseph, die voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Port-au-Prince werkt met een team dat psychosociale steun biedt aan mensen die hun huizen zijn ontvlucht vanwege geweld en onveiligheid. ze sprak met VN-nieuws...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.