AccueilNederlandVan België wordt...

Van België wordt verwacht dat het het boeddhisme officieel erkent

België zou het boeddhisme officieel moeten erkennen na goedkeuring van een wetsvoorstel door de federale regering op 17 maart, dat voor financiering en structurering zal zorgen. Toch kan men zich afvragen wat de neutraliteit van de Belgische staat is op het gebied van religie met betrekking tot de behandeling die is voorbehouden aan andere minderheidssekten die in het land aanwezig zijn.

Erkenning als ‘niet-confessionele filosofische gemeenschap’, een status die sinds 2002 het secularisme is en die de deur opent naar federale financiering, officiële afgevaardigden, schoolklassen en de vergoeding van hun bedienden.

De Belgische Boeddhistische Unie had in maart 2006 erkenning aangevraagd. De vakbond schat het aantal boeddhisten in België op 150.000. De enige andere EU land waar het boeddhisme wordt erkend is Oostenrijk.

Er zijn momenteel zes officieel erkende erediensten in België: de rooms-katholieke, de orthodoxe, de israëlitische, de anglicaanse, de protestants-evangelische en de islamitische, erkend in 1974.

Het boeddhisme zou worden erkend als « een niet-confessionele filosofische organisatie » naast het georganiseerde secularisme, erkend sinds 2002. Het zou federale financiering ontvangen van maximaal € 1,2 miljoen.

Eenmaal goedgekeurd door het parlement, zal de wet de weg vrijmaken voor de oprichting van lokale instellingen, voor het sturen van boeddhistische afgevaardigden naar havens en luchthavens, in gevangenissen, in het leger, ziekenhuizen, het openen van boeddhistische cursussen in officieel onderwijs naast het onderwijzen van de andere erediensten. Alle Belgische provincies en het Brussels Gewest zouden dan ook elk een plaatselijk boeddhistisch centrum moeten financieren.

Is de Belgische staat ‘neutraal’?

Men kan zich inderdaad afvragen wat de neutraliteit van België is op het gebied van religie wanneer het alleen traditionele sekten, secularisme en, in de nabije toekomst, boeddhisme erkent, waarbij de laatste « niet-confessionele filosofische gemeenschappen » zijn, en wanneer het geen enkele minderheidscultus van het land erkent.

In 2013 vroeg het Hindoeforum van België om erkenning. Het is een van deze minderheidsgodsdiensten die zouden kunnen beweren dezelfde rechten te genieten als het katholicisme of de islam.

Jehovah’s Getuigen hadden hun zaak voorgelegd aan het Europese Hof van Mensenrechten om te protesteren tegen discriminatie door de Belgische staat. In april 2022 oordeelde het Hof in hun voordeel, waarbij het België ernstig bekritiseerde vanwege de willekeur en onduidelijkheid van zijn procedure voor de erkenning van religies, die onvoldoende rechtszekerheid biedt. De erkenningsprocedure is namelijk door geen enkele tekst geregeld en kent geen termijn.

“De toekenning van de erkenning is onderworpen aan het uitsluitende initiatief van de minister van Justitie en hangt er dan van af
op de zuiver discretionaire wil van de wetgever. Zo’n regime brengt inherent een risico van willekeur met zich mee.”

Europese Hof van Mensenrechten

Deze willekeur wordt verergerd door de vraag of het de plicht is van een seculiere staat om te beslissen over de verdiensten van de ene religie boven de andere, welke legitimiteit deze zou hebben met betrekking tot het recht op vrijheid van geweten en religie, en of het mogelijk zou zijn dat de staat de erkenning van een religie verbiedt.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Verstandig gebruik van antibiotica en meer onderzoek nodig om antimicrobiële resistentie aan te pakken

Het Parlement nam donderdag zijn aanbevelingen aan voor een gecoördineerde EU-respons op de gezondheidsbedreigingen van antimicrobiële resistentie. In een resolutie aangenomen met 525 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 33 onthoudingen, zeggen EP-leden dat het aanpakken van antimicrobiële resistentie (AMR)...

Vraag: De naam van het « hoofdstuk » van het programma is een van de beste manieren om geld te verdienen ل المساعدات الإنسانية دون عوائق

Hoe u uw geld kunt verdienen, hoe u uw geld kunt verdienen Dit is het geval U kunt uw geld verdienen met het betalen van uw geld, de kosten van het betalen van uw geld «وصول المساعدا -verdwaseel الإنسانية...

Toekenningsvoorwaarden van de werkhervattingspremie ten laste van de uitkeringsverzekering

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt de voorwaarden vast waaronder een werkhervattingspremie van 1 000 euro kan worden toegekend aan de werkgever, waarbij een erkende gerechtigde die zich in het tijdvak van invaliditeit bevindt in het kader van de uitkeringsverzekering voor...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.