AccueilNederlandSiliconen meerlaagse verbanden...

Siliconen meerlaagse verbanden zijn effectief voor de preventie van sacrale decubitus, en ook kosteneffectief

Doorligwonden zijn de nachtmerrie van verpleegkundigen op afdelingen die geïmmobiliseerde of bedlegerige patiënten ontvangen. Dit zijn wonden die ontstaan ​​op drukpunten (sacrum, hielen, enz.) wanneer een persoon lange tijd in dezelfde houding blijft. Deze wonden kunnen snel erg diep worden, tot in het onderliggende spier- en botweefsel, en zijn erg moeilijk te genezen.

Hun preventie is daarom van groot belang, een preventief effect dat nog moest worden aangetoond

Een groot deel van de preventie van decubitus bestaat uit het regelmatig verplaatsen van de persoon om langdurige druk op de contactgebieden te voorkomen. Het maakt ook gebruik van een breed scala aan gespecialiseerde matrassen en kussens die de druk verminderen. Daarbij komt dat sinds enkele jaren het preventief aanbrengen van siliconen meerlaagse schuimverbanden. Deze verbanden worden al gebruikt bij de behandeling van verschillende soorten wonden, maar hun effectiviteit bij het voorkomen van doorligwonden was niet gebaseerd op erg solide wetenschappelijke basis.

Om deze leemte op te vullen financierde het KCE Trials-programma (zie kader) van het KCE een gerandomiseerde klinische studie in 8 Belgische ziekenhuizen om te bepalen of het gebruik van deze verbanden bij gehospitaliseerde patiënten met een risico op decubitus het optreden ervan verminderde. In 2020 werd in deze studie geconcludeerd dat de verbanden effectief waren als preventieve maatregel, in ieder geval ter hoogte van het heiligbeen: in de groep patiënten die baat hadden gehad bij de verbanden ontwikkelde 2,8% een decubituswond, vergeleken met 4,8% in de groepscontrole, die alleen baat had gehad bij conventionele preventie, zonder verband. Deze resultaten waren het onderwerp van een artikel in het British Journal of Dermatology(1).

Gegarandeerde besparingen

De vandaag gepubliceerde economische studie is een voortzetting van deze klinische proef; dit keer wil het nagaan of de preventie van decubitus van het heiligbeen met behulp van verbanden kosteneffectief is, met andere woorden of het gebruik ervan voldoende gezondheidswinst oplevert in verhouding tot de kosten.

De onderzoekers berekenden dat de gemiddelde besparing per vermeden sacrale decubituswond tijdens het ziekenhuisverblijf de initiële kosten van deze verbanden al compenseert. Als we er ook rekening mee houden dat de behandeling van decubitus een grotere verlenging van het verblijf in het ziekenhuis kan vereisen of extra kosten met zich mee kan brengen na ontslag, of dat er prijskortingen kunnen zijn op verbandmiddelen, enz., zijn de resultaten van deze analyse nog gunstiger;

Een 100% Belgische studie

Deze studie is een primeur voor het KCE, dat tot nu toe zijn economische evaluaties heeft uitgevoerd op basis van gegevens uit de literatuur. Dergelijke gegevens hebben echter hun grenzen. Zo zijn ze niet noodzakelijkerwijs vertaalbaar naar de Belgische situatie, of hebben ze enkel betrekking op de doeltreffendheid van interventies die onder strikt gecontroleerde voorwaarden worden uitgevoerd, ver verwijderd van de “echte wereld”. Dankzij het KCE Trials-programma, waarvan de klinische proeven worden uitgevoerd in België en op patiënten die onder reële omstandigheden worden behandeld, beschikten de onderzoekers in dit geval over gegevens die specifiek zijn voor de Belgische bevolking. Het KCE is van plan om deze aanpak in de toekomst verder te ontwikkelen, om het bewijs uit de klinische studies die het financiert verder te benutten.

Deze economische evaluatie levert dus een dubbele demonstratie op. Enerzijds het feit dat het preventief aanbrengen van meerlaagse siliconenverbanden ter hoogte van het heiligbeen zowel vanuit klinisch als vanuit economisch oogpunt kan worden aanbevolen bij gehospitaliseerde risicopatiënten. En anderzijds het feit dat KCE Trials het mogelijk maakt om in Belgische ziekenhuizen pragmatische gerandomiseerde klinische studies uit te voeren die voldoende robuust zijn om betrouwbare economische analyses mogelijk te maken die toepasbaar zijn in de Belgische context.

Wat is het KCE Trials-programma?

KCE Trials is een niet-commercieel financieringsprogramma voor klinische proeven dat wordt gefinancierd door de Belgische federale overheid. Het gaat in op kwesties die de industrie over het algemeen buiten beschouwing laat, ondanks hun grote maatschappelijke belang.

KCE Trials klinische studies zijn:

  • niet-commercieel
  • pragmatisch en praktijkgericht : in tegenstelling tot commerciële onderzoeken, hebben ze betrekking op patiënten die in reële omstandigheden worden behandeld (ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, verpleeghuizen, enz.)
  • comparatief : ze vergelijken de effectiviteit van behandelingen die al zijn gebruikt, maar die nog nooit rechtstreeks met elkaar zijn vergeleken
  • mogelijk waarschijnlijk sparen voor de zorgverzekering mogelijk makene
  • niet beperkt tot medicijnen of medische hulpmiddelen : ze kunnen ook betrekking hebben op veranderingen in levensstijl, psychotherapieën, diagnostische tests, chirurgische ingrepen, enz.
  • gegarandeerd genereren databanken die beschikbaar zijn voor onderzoek van algemeen belangc, om bijvoorbeeld gedetailleerd en onafhankelijk kosteneffectiviteitsonderzoek te kunnen doen.

Het KCE is verantwoordelijk voor de selectie en financiering, maar voert deze niet zelf uit. Coördinatie en uitvoering zijn de verantwoordelijkheid van onderzoeksteams van ziekenhuizen, universiteiten of andere niet-commerciële onderzoeksorganisaties.

Meer info: zie www.kce.fgov.be/fr/kce-trials

————————————————-

1. Beckmann et al. Br J Dermatol 2021; 185:52–61 https://doi.org/10.1111/bjd.20448

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

‘Kritische hiaten’ in het begrijpen van de klimaatverandering voeden de verspreiding van tropische ziekten europahoy.new

Uit het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), uitgevoerd in samenwerking met Reaching the Last Mile (RLM), een mondiaal gezondheidsinitiatief om verwaarloosde tropische ziekten (NTD’s) uit te bannen, is gebleken dat Stijgende temperaturen en veranderende weerpatronen veranderen de verspreiding van...

La CPI demande des mandats d’arrêt contre les dirigeants du Hamas et Netanyahu d’Israël

Dans un déclarationle procureur de la CPI, Karim Khan, a déclaré qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) et Ismail Haniyeh du Hamas « assumer la responsabilité pénale » pour meurtre, extermination...

Het meten van wachttijden in de gezondheidszorg: voor wie, waarom en hoe?

In tegenstelling tot andere landen zijn de huidige Belgische initiatieven om wachttijden te meten (d.m.v. enquêtes, op basis van administratieve gegevens, enz.) beperkt, versnipperd en vaak kortstondig of eenmalig. Tot op heden werden enkel de wachttijden in de Vlaamse...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.