AccueilNederlandPERSMEDEDELING van de...

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Hoewel de hoogste viruscirculatie ondertussen achter ons ligt, circuleren de verschillende respiratoire infecties nog altijd in belangrijke mate in onze samenleving. Waakzaamheid blijft dus nodig om het risico op besmettingen te verminderen, vooral voor kwetsbare personen zoals ouderen of personen met een verminderde immuniteit. Dit geldt des te meer voor de zorgsector waar er uiteraard intense contacten zijn tussen kwetsbare personen onderling, maar ook met hun zorgverleners.

Op basis van het advies van verschillende expertengroepen, waaronder de Risk Assessment Group (RAG), het Strategic Scientific Committee (onder leiding van Prof. E. Vlieghe) en de Hoge Gezondheidsraad, de Risk Management Group (RMG) en vele professionele organisaties (zodat het in de praktijk haalbaar en aanvaardbaar is bij zorgprofessionals), heeft de IMC Volksgezondheid een reeks aanbevelingen geformuleerd over mondmaskerdracht in de zorgsector.

Deze aanbevelingen worden voortaan afhankelijk gemaakt van verschillende epidemiologische indicatoren gelinkt aan respiratoire ziektes. Deze worden wekelijks gepubliceerd door de RAG en gevalideerd door de RMG. (Advies RMG)

Er worden drie niveaus onderscheiden door de RAG voor alle respiratoire ziektes, namelijk:

 • Niveau 1: de epidemiologische situatie is onder controle. In dit niveau zijn geen mondmaskers aanbevolen, tenzij bij patiënten met symptomen van een luchtweginfectie en bij immuungedeprimeerde patiënten.
 • Niveau 2: toenemende circulatie van respiratoire pathogenen (ziekteverwekkers van de luchtwegen) dat mogelijks leidt tot een druk op het gezondheidszorgsysteem. In dit niveau worden mondmaskers aanbevolen bij interactie tussen zorgverlener en patiënt. Het gaat hier om een gericht gebruik van de mondmaskers om zorggerelateerde overdracht van een virus naar patiënten te voorkomen. We bevinden ons vandaag op dit niveau.
 • Niveau 3: hoge circulatie van pathogenen met mogelijke overbelasting van het gezondheidszorgsysteem. Mondmaskers worden hier aanbevolen voor iedereen tewerkgesteld in de zorgsector en in het geheel van zorginstellingen waaronder ook de administratieve en logistieke ruimtes om de continuïteit in de gezondheidszorg te beschermen.

Daarnaast voorzien de nieuwe maatregelen ook dat lokale risicoanalyses kunnen worden uitgevoerd om in specifieke situaties de maatregelen verder te verfijnen. Dergelijke analyses moeten altijd gebaseerd zijn op de noodzaak om kwetsbare burgers te beschermen én om de overbelasting van het gezondheidssysteem te voorkomen.

Tenslotte herhalen de leden van de IMC dat het dragen van mondmaskers slechts één van de beschermingsmaatregelen is tegen besmettingen en infecties. Vaccinatie, handhygiëne én ventilatie blijven ook belangrijke barrières voor het virus, en dit vooral in de zorgsector waar de contacten met kwetsbare personen des te frequenter zijn.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Antonios Antoniadis – Duitstalige Gemeenschap (voorzitter IMC),
 • Christie Morreale – Waals Gewest
 • Hilde Crevits – Vlaanderen,
 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
 • Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Verstandig gebruik van antibiotica en meer onderzoek nodig om antimicrobiële resistentie aan te pakken

Het Parlement nam donderdag zijn aanbevelingen aan voor een gecoördineerde EU-respons op de gezondheidsbedreigingen van antimicrobiële resistentie. In een resolutie aangenomen met 525 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 33 onthoudingen, zeggen EP-leden dat het aanpakken van antimicrobiële resistentie (AMR)...

Vraag: De naam van het « hoofdstuk » van het programma is een van de beste manieren om geld te verdienen ل المساعدات الإنسانية دون عوائق

Hoe u uw geld kunt verdienen, hoe u uw geld kunt verdienen Dit is het geval U kunt uw geld verdienen met het betalen van uw geld, de kosten van het betalen van uw geld «وصول المساعدا -verdwaseel الإنسانية...

Twintigste wedersamenstelling van werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

Op 25 november2022 keurde de ministerraad de deelname van België aan de twintigste wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA20) voor een totaalbedrag van 446,56 miljoen euro goed. Om dit akkoord te concretiseren heeft de ministerraad toen...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.