AccueilNederlandPERSBERICHT van de...

PERSBERICHT van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Zelfs als de sterkste virale circulatie nu achter ons ligt, circuleren de verschillende luchtweginfecties nog steeds aanzienlijk in onze samenleving. Waakzaamheid blijft dus geboden om het risico op infectie te verkleinen, zeker voor kwetsbare mensen zoals ouderen of mensen met een lage weerstand. Dit is het geval in de zorgsector waar contact uiteraard belangrijker is tussen kwetsbare mensen, maar ook met hun mantelzorgers.
Daarom is op basis van de adviezen van verschillende expertgroepen, waaronder de Risk Assessment Group (RAG), het Strategisch Wetenschappelijk Comité (onder leiding van professor E. Vlieghe), de Hoge Gezondheidsraad, de Risk Management Group (RMG) en tal van beroepsorganisaties zodat het dragen van maskers voldoende realistisch en in de praktijk aanvaardbaar is voor gezondheidswerkers, heeft het CIM Volksgezondheid een reeks aanbevelingen opgesteld met betrekking tot het dragen van mondmaskers in de sector gezondheidszorg.

Deze aanbevelingen zijn nu afhankelijk van verschillende epidemiologische indicatoren met betrekking tot aandoeningen van de luchtwegen, wekelijks gepubliceerd door de RAG en gevalideerd door de RMG. (RMG mening)

Voor alle aandoeningen van de luchtwegen worden door de RAG drie niveaus onderscheiden, namelijk:

 • Niveau 1: epidemiologische situatie is onder controle. Op dit niveau is het dragen van mondmaskers niet nodig, behalve voor patiënten met symptomen van luchtweginfectie en immuungecompromitteerde patiënten.
 • Niveau 2: toenemende circulatie van respiratoire pathogenen die waarschijnlijk leiden tot druk op het gezondheidssysteem. Op dit niveau worden mondmaskers aanbevolen tijdens interacties tussen zorgverleners en patiënten. Dit is een gericht gebruik van mondmaskers om overdracht van ziekteverwekkers naar patiënten in de zorgsetting te voorkomen. Dit niveau is vandaag van toepassing.
 • Niveau 3: Hoge circulatie van ziekteverwekkers en mogelijke overbelasting van het gezondheidszorgsysteem. In dit geval wordt het dragen van een mondmasker aanbevolen voor alle personen die werkzaam zijn in de zorgsector en in alle zorginstellingen, inclusief administratieve en logistieke lokalen, om de continuïteit van de gezondheidszorg te vrijwaren.

Daarnaast voorzien deze nieuwe aanbevelingen ook in lokale risicoanalyses die kunnen worden uitgevoerd om de maatregelen in specifieke situaties te verfijnen. Deze analyses moeten altijd gebaseerd zijn op de noodzaak om kwetsbare burgers te beschermen en overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen.

Tot slot herinneren de leden van het CIM eraan dat het dragen van mondmaskers slechts één van de beschermende maatregelen is tegen besmetting en infectie. Vaccinatie, handhygiëne en ventilatie blijven ook belangrijke barrières tegen virussen, zeker in de zorgsector waar contact met kwetsbare personen des te frequenter is.

Dit persbericht is gezamenlijk geschreven namens de ministers die de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Antonios Antoniadis – Regering van de Duitstalige Gemeenschap (Voorzitter van de CIM),
 • Christie Morreale – Waalse regering,
 • Hilde Crevits – Vlaamse Regering,
 • Frank Vandenbroucke – Federale Regering,
 • Valérie Glatigny – Regering van de Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard – Regering van de Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD SPSCAE.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Verstandig gebruik van antibiotica en meer onderzoek nodig om antimicrobiële resistentie aan te pakken

Het Parlement nam donderdag zijn aanbevelingen aan voor een gecoördineerde EU-respons op de gezondheidsbedreigingen van antimicrobiële resistentie. In een resolutie aangenomen met 525 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 33 onthoudingen, zeggen EP-leden dat het aanpakken van antimicrobiële resistentie (AMR)...

Vraag: De naam van het « hoofdstuk » van het programma is een van de beste manieren om geld te verdienen ل المساعدات الإنسانية دون عوائق

Hoe u uw geld kunt verdienen, hoe u uw geld kunt verdienen Dit is het geval U kunt uw geld verdienen met het betalen van uw geld, de kosten van het betalen van uw geld «وصول المساعدا -verdwaseel الإنسانية...

Toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger

In de huidige regelgeving is er een discrepantie tussen de federale en de Vlaamse regelgeving. Het decreet Vlaamse sociale bescherming spreekt over 5,5 punten op de som van de modules IADL (instrumentele algemene dagelijkse levensverrichtingen) en ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) om...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.