AccueilNederlandModernisering van de...

Modernisering van de burgerlijke stand | Nieuws.belgië

Concreet gaat het om verschillende herstelbepalingen die onder meer betrekking hebben op het gebruik van de databank van akten van de burgerlijke stand (BAEC). Het gaat dan bijvoorbeeld om het corrigeren van onoplettendheid van de wetgever bij eerdere wetswijzigingen of het in overeenstemming brengen van bestaande bepalingen met de praktijk.
Zo wordt met name gespecificeerd dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het kind werd gevonden bevoegd is om de geboorteakte van de vondeling op te maken en dat de akte nu niet alleen wordt opgesteld op basis van het buitenlandse document wanneer het wordt aangeboden voor het opmaken of wijzigen van een akte van de burgerlijke stand, maar ook bij het wijzigen van het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of van het bedrijfsregister.

Verder beoogt het ontwerp de huidige wetgeving inzake de burgerlijke stand in overeenstemming te brengen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), door een duidelijkere verdeling en afbakening van verantwoordelijkheden, de beperking van de uitgifte van gewaarmerkte afschriften en uittreksels van de BAEC en de beperking van toegang tot de BAEC.

Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Wat is de VN-Mensenrechtenraad? europahoy.nieuws

Is nieuwe sessie De bijeenkomst, die maandag begint, is de langste tot nu toe, tot april, en belooft een volle agenda, met aanhoudende oorlogen in Gaza, Soedan en Oekraïne, de situatie van mensenrechtenverdedigers over de hele wereld en meer...

UNHCR helpt duizenden mensen op de vlucht voor geweld door gewapende groepen in het noorden van Mozambique europahoy.new

Sinds het begin van de laatste uitbraak begin februari zijn ruim 70.000 mensen hun huizen ontvlucht naar zuidelijke districten, aldus het agentschap vrijdag. Alleen al in één district, Chiure, zijn ruim 56.000 mensen getroffen, terwijl ruim 33.000 mensen zijn...

Studenten gastronomie plannen een recept voor de toekomst van Madagaskar europahoy.new

Op de Beabo Primary School in Ambovombe, in het zuiden van Madagaskar, strijden teams van studenten om het lekkerste en meest voedzame voedsel te bereiden met behulp van lokaal beschikbare producten die hopelijk hun ouders en anderen zullen aanmoedigen...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.