AccueilNederlandLancering van de...

Lancering van de projectoproep “Duurzame Ontwikkeling” met een bedrag van 2.250.000 euro

De Nationale Loterij lanceert vandaag in samenwerking met de vicepremier en minister van Financiën, belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem en de minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Groen Deal, Zakia Khattabi.
Alle vzw’s, stichtingen van openbaar nut of coöperaties met sociaal oogmerk die op dit vlak actief zijn, kunnen specifieke projecten indienen en indienen die moeten worden uitgevoerd op het vlak van duurzame ontwikkeling. Aanvragen voor ondersteuning mogen niet hoger zijn dan € 25.000 per project. De voorgestelde projecten moeten tot doel hebben de organisatie of haar activiteiten duurzamer te maken en de rode draad volgen van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de Verenigde Naties hebben vastgelegd in haar agenda voor 2030. Concreet wil duurzame ontwikkeling een evenwicht vinden tussen de volgende drie dimensies: milieubescherming, de sociale dimensie en de economische dimensie.

Verzameld onder het centrale thema duurzame ontwikkeling, moeten alle ingediende projecten gelinkt worden aan verwante thema’s zoals circulaire economie (recyclage van materialen), milieu, energiebesparing, mobiliteit, wetenschapsbeleid, enz.

Alle nuttige informatie, zoals het reglement, het inschrijvingsformulier, de stappen voor het indienen van een project, enz., kan geraadpleegd worden op volgende webpagina: www.loterie-nationale.be/appel-a-projets

Aanvragen moeten vóór 9 mei 2023 om 12.00 uur zijn ingediend. De jury komt de komende weken bijeen om de winnende projecten te selecteren.

“Ik ben er trots op dat we met de Nationale Loterij elk jaar een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verenigingen die zich inzetten voor goede doelen en voor de toekomst van onze samenleving. Met individuele projectoproepen in samenwerking met het maatschappelijk middenveld willen we nog dieper ingaan op belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Zo vergroten we de impact van de steun van de Loterij, maar zorgen we ook voor een betere zichtbaarheid voor de mensen en verenigingen die er dagelijks mee bezig zijn. Ik moedig daarom elke vereniging die zich inzet voor een duurzame toekomst aan om een ​​project in te dienen! » Een warme oproep van Vincent van Peteghem, vicepremier en minister van Financiën, verantwoordelijk voor de Nationale Loterij.

“Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling is vooral een agenda van, voor en door iedereen! Naast overheden en bedrijven heeft ook het maatschappelijk middenveld een kaart te spelen om de SDG’s in 2030, maar ook daarna, te halen. Het implementeren van duurzame oplossingen vergt forse investeringen. Het is aan de overheid om de actoren te ondersteunen in deze transitie naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Ik ben dan ook heel blij dat dit project, in samenwerking met de Nationale Loterij, waarvan de laatste editie dateert van 2017, maatschappelijke organisaties kan helpen om te verduurzamen. » zei Zakia Khattabi, de minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal.

« Deze projectoproep sluit perfect aan bij de waarden en missie van de Nationale Loterij, namelijk 100% van haar winst teruggeven aan de samenleving en zo een positieve impact hebben op de gemeenschap en het samenleven », zegt Jannie Haek, directeur van de Nationale Loterij.

De vorige oproep tot het indienen van projecten dateert van maart 2022 en ondersteunde projecten in verband met de strijd tegen armoede en sociale inclusie. 124 organisaties werden geselecteerd en genieten nu van de steun van de Nationale Loterij om hun project te realiseren.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Douane neemt 2.757 kg cocaïne in beslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief E-mail ...

Start van de haalbaarheidsstudie voor de interieurrestauratie van het Justitiepaleis in Brussel

Om deze ingrijpende restauratie en renovatie voor te bereiden, zal een voorbereidende haalbaarheidsstudie worden opgestart. Dit onderzoek zal een overzicht geven van de algemene staat van het gebouw. Het zal zich vooral richten op de technische aspecten...

18 ‘Ontmoetingen’

السودانو بوركينا فاسو van و مالي Dit is het geval أعلى مستوى تنبيه, انضمام Hoe u uw geld kunt verdienen و اليمن. النينيو المحتملة – وهي ظاهرة تح في وسط تثير أيضًا المخاوف من التق Het is mogelijk om het...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.