AccueilNederlandKlimaatverandering, het Parlement...

Klimaatverandering, het Parlement stemt om de uitstoot van broeikasgassen door de lidstaten met 40% te verminderen

De nieuwe Effort Sharing Regulation verlaagt het maximaal toegestane niveau van broeikasgasemissies in de lidstaten door transport, gebouwen en landbouw tot 2030.

Het Parlement heeft vandaag met 486 stemmen voor, 132 tegen en 10 onthoudingen de herziening van de zogenaamde Effort Sharing Regulation aangenomen. Het stelt bindende jaarlijkse reducties voor broeikasgassen vast (BKG) emissie voor wegvervoer, verwarming van gebouwen, landbouw, kleine industriële installaties en afvalbeheer voor elke EU-lidstaat en reguleert momenteel ongeveer 60% van alle EU-emissies.

De herziene wet verhoogt de reductiedoelstelling voor broeikasgassen voor 2030 met EU niveau van 30% naar 40% ten opzichte van 2005-niveaus. Voor het eerst moeten alle EU-landen de uitstoot van broeikasgassen nu terugdringen met doelstellingen variërend van 10 tot 50%. De 2030-doelstellingen voor elke lidstaat zijn gebaseerd op het bbp per hoofd van de bevolking en kosteneffectiviteit. De lidstaten zullen er ook elk jaar voor moeten zorgen dat ze hun jaarlijkse BKG-emissieruimte niet overschrijden.

Flexibiliteit en transparantie

De wet zorgt voor een evenwicht tussen de noodzaak voor EU-landen om flexibel te zijn om hun doelen te bereiken en tegelijkertijd een rechtvaardige en sociaal rechtvaardige transitie te waarborgen, en de noodzaak om mazen te dichten zodat de algemene EU-reductiedoelstelling wordt gehaald. Om deze reden zijn er grenzen aan hoeveel emissies lidstaten kunnen besparen van voorgaande jaren, lenen van toekomstige jaren en aan hoeveel ze allocaties kunnen verhandelen met andere lidstaten.

Om lidstaten ter verantwoording te kunnen roepen, zal de Commissie op verzoek van het Parlement informatie over nationale acties in een gemakkelijk toegankelijke vorm openbaar maken.

Citaat

Na de stemming zei rapporteur Jessica Polfjärd (EVP, SV): “Met deze wet zetten we een grote stap voorwaarts in het behalen van de klimaatdoelstellingen van de EU. De nieuwe regels voor nationale emissiereducties zorgen ervoor dat alle lidstaten bijdragen en bestaande mazen worden gedicht. Hiermee kunnen we een duidelijk signaal afgeven dat het de EU menens is om wereldkampioen te worden voor een concurrerende en efficiënte klimaatagenda.”

Volgende stappen

De tekst moet nu ook formeel door de Raad worden goedgekeurd. Het wordt vervolgens gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treedt 20 dagen later in werking.

Achtergrond

De Effort Sharing Regulation is onderdeel van de “Fit voor 55 in 2030 pakket”het plan van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, in overeenstemming met de Europese Klimaatwet.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Palmolie in biobrandstoffen op de Belgische markt valt terug naar nul

Een eerste analyse van de registraties in 2023 van biobrandstoffen die gebruikt worden in de transportsector leert dat het verbruik van palmolie als biobrandstof in België terugvalt naar nul. “Na een jarenlange groei van palmolie in biobrandstoffen, blijkt de...

Europese natuurherstelwet/Een tekst die de minimaal aanvaardbare ambitie handhaaft om de natuur niet on hold te zetten, en antwoorden geeft op bepaalde zorgen van...

Na analyse verwelkomt de federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, het nieuwe voorstel van het Zweedse voorzitterschap over de Europese wet inzake natuurherstel: "Ik ben verheugd dat de nieuwe tekst die op tafel ligt een niveau van noodzakelijke ambitie...

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.