AccueilNederlandEvenement op hoog...

Evenement op hoog niveau op de 66e CND markeerde 30 jaar DAPC’S ondersteuning van drugspreventie-inspanningen


Op 14 maart een nevenevenement op hoog niveau in de marge van de 66e Sessie van de Commission on Narcotic Drugs werd georganiseerd door Japan, met de steun van Peru en de afdeling Preventie, Behandeling en Rehabilitatie van UNODC, ter herdenking van de 30ste verjaardag van de Preventiecentrum voor drugsmisbruik (DAPC) fondsenwerving ter ondersteuning van drugspreventie over de hele wereld.

Het DAPC Grants-programma heeft tot doel de capaciteit van het maatschappelijk middenveld te versterken bij het implementeren van evidence-based preventie van middelengebruik met een focus op empowerment van jongeren, zodat jongeren een actievere rol kunnen spelen bij het ondersteunen van de gezondheid en het welzijn van hun leeftijdsgenoten. De bijdragen aan dit project zijn afkomstig van de mobilisatie van jongeren van DAPC, die binnen hun gemeenschappen geld inzamelen om te doneren aan UNODC ter ondersteuning van op jongeren gerichte activiteiten ter voorkoming van drugsgebruik. Dit initiatief is echt van jeugd tot jeugd, voor jeugd.

DAPC begon in 1993 met het inzamelen van fondsen voor dit doel, die vanaf 1994 werden bijgedragen aan UNODC. Sinds 2012 wordt het DAPC Grants-programma beheerd door de afdeling Preventie, Behandeling en Rehabilitatie en heeft het 139 projecten in 55 landen geprofiteerd. ontwikkelingslanden uit alle regio’s van de wereld.

Projecten worden geleid door de UNODC/WHO International Standards on Geneesmiddel Gebruikspreventie, waarin het momenteel beschikbare wetenschappelijke bewijs wordt samengevat over interventies en beleid dat effectief is gebleken bij het voorkomen van drugsgebruik. Met deze beurzen hebben de begunstigden zich aangesloten bij jongeren, leraren, ouders en andere belanghebbenden in de gemeenschap om preventie- en bewustmakingsactiviteiten in scholen en gemeenschappen uit te voeren.

De activiteiten variëren van fototentoonstellingen, radioshows tot het trainen van onderwijzers in sociale en emotionele vaardigheden, ouders in goede opvoedingspraktijken, buitenschoolse jongeren over het genereren van inkomsten, of peer educators in hoe ze de preventie-inspanningen in hun scholen en gemeenschappen kunnen opschalen.

In 2023 viert DAPC 30 jaar fondsenwerving ter ondersteuning van activiteiten ter voorkoming van drugsgebruik over de hele wereld, en organiseerde een nevenevenement op hoog niveau op de 66e zitting van de Commission on Narcotic Drugs om deze mijlpaal te herdenken. De premier van Japan opende het evenement op hoog niveau door de langdurige inspanningen van DAPC en UNODC te prijzen en erop aan te dringen dat deze inspanningen van generatie op generatie moeten worden voortgezet.

Premier Kishida hoopte ook dat de collectieve wijsheid en ideeën van jongeren zouden leiden tot baanbrekende ideeën. Ambassadeur Hikihara Takeshi benadrukte ook het belang van samenwerking met het maatschappelijk middenveld en multi-stakeholders bij het aanpakken van het wereldwijde drugsprobleem. Uitvoerend directeur mevrouw Ghada Waly prees ook de vele generaties jonge DAPC-vrijwilligers in Japan die de bijdragen hebben verzameld ter ondersteuning preventie van drugsgebruik sinds 1993, en prees verder hun toewijding om hun collega’s over de hele wereld te helpen gezonder te leven en te zijn.

Het nevenevenement omvatte ook een documentaire over de afgelopen 30 jaar DAPC, waarin de verschillende bereikte mijlpalen werden belicht, gevolgd door een commentaar van de heer Akira Fujino, president van DAPC. De heer Fujino was ook voorzitter van het jongerenpanel van jonge sprekers die het donorland en de begunstigde landen vertegenwoordigden. Begunstigden uit Lao PDR, Montenegro, Peru en Türkiye deelden de positieve impact die ze dankzij de DAPC-subsidies in hun gemeenschappen konden maken, inclusief goede praktijken, ervaringen, uitdagingen en lessen die ze via hun projecten hadden geleerd.

Het was een goede gelegenheid om effectieve strategieën uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen, en het was vooral een herinnering dat de jeugddeelnemers van het UNODC Youth Forum 2023 ook aanwezig waren bij het nevenevenement. De jonge leiders observeerden hoe jongeren op zinvolle wijze betrokken konden worden bij projecten ter voorkoming van drugsgebruik, en voor sommigen diende het ook als introductie tot een potentiële financieringsbron die hun aangesloten organisaties zou kunnen ondersteunen. ngo‘s preventie-inspanningen thuis.

Felicitaties aan DAPC voor het bereiken van een belangrijke mijlpaal en diepe waardering voor de langdurige samenwerking met UNODC, aangezien we allemaal uitkijken naar vruchtbare samenwerkingen bij het voorkomen van drugsgebruik en het ondersteunen van de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De beste manier om geld uit te geven

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen. Werkingswijze: Gebruik van het apparaat. op 20-24 december 2023 – Hoe u uw geld kunt verdienen علي عويري ndi anthu”. Zoek naar "het programma van de klant" أومونثو...

Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging? Een studie van de UCL

Via een uitgebreid praktijk onderzoek bij jongeren uit het hele land werd dit alles onderzocht. Daarbij werd ook bekeken of er verschillen zijn in onder meer de perceptie van de klimaatuitdaging op basis van sociaal-economische categorieën of leeftijdsgroepen. Om de...

PERSBERICHT van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Zelfs als de sterkste virale circulatie nu achter ons ligt, circuleren de verschillende luchtweginfecties nog steeds aanzienlijk in onze samenleving. Waakzaamheid blijft dus geboden om het risico op infectie te verkleinen, zeker voor kwetsbare mensen zoals ouderen of...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.