AccueilNederlandEuropese actiepunten voor...

Europese actiepunten voor de aanpak van de medicijntekorten en voor de strategische autonomie

De voorbije maanden kampte België met medicijntekorten. Deze problematiek is niet nieuw, en vraagt ook een meer doorgedreven Europese aanpak.

Zeer recent werden er Belgische en Europese initiatieven gelanceerd om de situatie te verbeteren. Een meer openlijke en gecoördineerde Europese aanpak, die zowel de onmiddellijke tekorten als de onderliggende structurele problemen aanpakt, zou echter de voorkeur verdienen.

De minister van Volksgezondheid heeft de ministerraad geïnformeerd over het feit dat hij initiatief zal nemen om de problematiek op Europees niveau aan te kaarten.

Om de medicijntekorten op de korte en lange termijn aan te pakken, wil België, voortbouwend op de Europese stappen die tot nu toe gezet werden, samen met een aantal andere lidstaten een non-paper opstellen met een pakket aan voorstellen voor verdere Europese acties.

De ministerraad draagt de minister van Volksgezondheid op om, volgens de geijkte procedures, een non-paper voor te stellen aan andere Europese lidstaten en hierover met hen te overleggen.

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De beste manier om geld uit te geven

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen. Werkingswijze: Gebruik van het apparaat. op 20-24 december 2023 – Hoe u uw geld kunt verdienen علي عويري ndi anthu”. Zoek naar "het programma van de klant" أومونثو...

Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging? Een studie van de UCL

Via een uitgebreid praktijk onderzoek bij jongeren uit het hele land werd dit alles onderzocht. Daarbij werd ook bekeken of er verschillen zijn in onder meer de perceptie van de klimaatuitdaging op basis van sociaal-economische categorieën of leeftijdsgroepen. Om de...

PERSBERICHT van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Zelfs als de sterkste virale circulatie nu achter ons ligt, circuleren de verschillende luchtweginfecties nog steeds aanzienlijk in onze samenleving. Waakzaamheid blijft dus geboden om het risico op infectie te verkleinen, zeker voor kwetsbare mensen zoals ouderen of...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.