AccueilNederlandEP-leden steunen een...

EP-leden steunen een verbeterde gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor niet-EU-onderdanen

Europarlementsleden steunden donderdag ontwerp-EU-wetgeving om sneller werk- en verblijfsvergunningen af ​​te geven voor onderdanen van derde landen en om hun rechten te verbeteren.

Met 47 stemmen voor, 13 tegen en 0 onthoudingen heeft de Commissie burgerlijke vrijheden een verslag aangenomen met een actualisering van de Richtlijn gecombineerde vergunning, die voorziet in één enkele administratieve procedure voor het afgeven van een vergunning aan onderdanen van derde landen die in een EU-land willen wonen en werken. EP-leden wijzigden die van de Commissie voorstel om seizoenarbeiders op te nemen (apart stemmen aanvinken) of met een tijdelijke beschermingsstatus. EU lidstaten behouden de bevoegdheid om te bepalen hoeveel onderdanen van derde landen hun grondgebied mogen binnenkomen om te werken.

Snellere beslissingen

Europarlementariërs stellen vanaf de huidige vier maanden een limiet van 90 dagen voor het nemen van een besluit over een aanvraag voor een gecombineerde vergunning. Deze termijn wordt verkort tot 45 dagen als de aanvrager is geselecteerd via een EU-talentpartnerschap of al in het bezit is van een gecombineerde vergunning in een ander EU-land. De gecombineerde vergunning moet op papier worden afgegeven en in elektronische vorm toegankelijk zijn.

Meer kansen om van baan te veranderen

Onder de herziene regels komt er een vereenvoudigde procedure om de werknemer in staat te stellen van werkgever te veranderen. Europarlementariërs willen ook dat de houder van de gecombineerde vergunning deze tijdens zijn werkloosheid gedurende ten minste negen maanden kan behouden van de door de Commissie voorgestelde drie maanden, zodat hij op zoek kan gaan naar een nieuwe baan.

Citaat

Na de stemming de rapporteur Javier Moreno Sanchez (S&D, ES) zei: “We maken de procedure voor het verkrijgen van een gecombineerde vergunning zo eenvoudig en snel mogelijk. Op deze manier kan het een nuttig instrument worden voor bedrijven en werknemers uit derde landen, snel inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt en legale wegen versterken om Europa op zoek naar werk. Ten tweede garanderen we een gelijke behandeling van werknemers uit derde landen in vergelijking met nationale werknemers, door hen te beschermen tegen uitbuiting en andere illegale situaties, terwijl we hun volledige integratie in onze samenlevingen vergemakkelijken.”

Volgende stappen

EP-leden kwamen ook overeen – met 53 stemmen voor, 6 tegen en geen onthoudingen – om onderhandelingen te openen met de EU-ministers over de definitieve vorm van de wet. Het besluit zal naar verwachting worden aangekondigd tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement van 17-20 april. Als er in de plenaire vergadering geen bezwaren zijn, kunnen de besprekingen beginnen zodra de Raad zijn eigen onderhandelingsstandpunt heeft vastgesteld.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Palmolie in biobrandstoffen op de Belgische markt valt terug naar nul

Een eerste analyse van de registraties in 2023 van biobrandstoffen die gebruikt worden in de transportsector leert dat het verbruik van palmolie als biobrandstof in België terugvalt naar nul. “Na een jarenlange groei van palmolie in biobrandstoffen, blijkt de...

Europese natuurherstelwet/Een tekst die de minimaal aanvaardbare ambitie handhaaft om de natuur niet on hold te zetten, en antwoorden geeft op bepaalde zorgen van...

Na analyse verwelkomt de federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, het nieuwe voorstel van het Zweedse voorzitterschap over de Europese wet inzake natuurherstel: "Ik ben verheugd dat de nieuwe tekst die op tafel ligt een niveau van noodzakelijke ambitie...

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.