AccueilNederlandCapaciteit voor snelle...

Capaciteit voor snelle inzet om EU-burgers, belangen en waarden te beschermen

De Commissie buitenlandse zaken heeft donderdag een reeks voorstellen goedgekeurd over het nieuwe Europese vermogen voor snelle inzet, dat moet worden ingezet in geval van een crisis.

In een ontwerpresolutie die door de Commissie buitenlandse zaken is aangenomen met 43 stemmen voor, 2 tegen en 0 onthoudingen, steunen de leden van het Europees Parlement het voorstel om de Snelle inzetcapaciteit van de EU (EU RDC). Dit zou de EU toerusten met het vermogen en de structuren om effectief op te treden, snel en resoluut te reageren om crises te voorkomen en te beheersen om de burgers, belangen, beginselen en waarden van de Europese Unie overal ter wereld te dienen en te beschermen.

Het RDC moet worden ontworpen om de nieuwe geopolitieke context te weerspiegelen en uiterlijk in 2025 volledig operationeel te zijn, voegen EP-leden toe.

EP-leden stellen de EU Rapid Deployment Capacity-missies voor om reddings- en evacuatieoperaties, binnenkomst en de beginfase van stabilisatieoperaties te dekken, evenals tijdelijke versterking van andere missies. De RDC zou ook kunnen worden gebruikt als reservemacht om indien nodig een uitgang veilig te stellen. De taken moeten flexibel zijn om voorbereid te zijn op alle mogelijke crisissituaties, voegen ze eraan toe.

Strategische autonomie

De RDC van de EU moet ten minste 5000 troepen hebben, naast de strategische ondersteuningscapaciteiten die nodig zijn voor zijn operatie, bijvoorbeeld transportpersoneel, inlichtingendiensten, satellietcommunicatie en strategische verkenningsmiddelen, speciale operatietroepen, medische zorg en evacuatie-eenheden. Alle troepen van de EU RDC zouden er exclusief aan toegewezen moeten worden, waarbij de lidstaten hen in geval van nood kunnen oproepen voor nationale taken.

EP-leden dringen aan op de noodzaak om regelmatig gezamenlijke oefeningen te houden, in overeenstemming met de NAVO-normen, die moeten worden gepland door de chef buitenlands beleid van de EU, en gepland en uitgevoerd door het militaire plannings- en uitvoeringsvermogen (MPCC), om paraatheid en interoperabiliteit te verbeteren.

Ze benadrukten ook dat deze snelle inzetcapaciteit alleen effectief kan zijn als het een permanent operationeel hoofdkwartier heeft met passende financiering, personeel en infrastructuur en een geïntegreerde beveiligde communicatie.

Budgettaire aspecten

De administratieve uitgaven van het RDC dienen te worden gefinancierd uit de EU-begroting, op voorwaarde dat de GBVB budget wordt aanzienlijk verhoogd, zeggen EP-leden.

De operationele uitgaven voor gezamenlijke oefeningen voor certificering van volledig operationele capaciteiten, de kosten van munitie en die voor het uitvoeren van live-oefeningen, moeten worden betaald uit een herziene Europese vredesfaciliteit met een verhoogd budget.

Ten slotte roepen de leden van het Europees Parlement de lidstaten op om voldoende middelen en personeel beschikbaar te stellen om de EU battle group systeem tot een robuuster en flexibeler instrument.

Citaat

Rapporteur javi lopez (S&D, ES) zei: “Met dit rapport spreken we onze volledige steun uit voor wat een aanzienlijke verbetering zal zijn in onze veiligheids- en defensiebeleidsinstrumenten: de Rapid Deployment Capacity, voorgesteld door de hoge vertegenwoordiger en verankerd in het reeds aangenomen Strategisch Kompas door de EU-lidstaten.

Ons doel is om een ​​capaciteit van minstens 5000 manschappen klaar te hebben om snel inzetbaar te zijn wanneer er een crisis is met als doel reddings- en evacuatietaken, operaties van eerste binnenkomst en stabilisatie, of tijdelijke versterkingen van andere missies uit te voeren.

Dit zal ons niet alleen in staat stellen om een ​​sterkere bondgenoot te zijn binnen ons EU-NAVO-samenwerkingskader, maar het zal ook een belangrijke stap zijn in de richting van onze strategische autonomie en om een ​​echte en geloofwaardige geopolitieke speler te worden in een steeds concurrerende wereld”.

Achtergrond en volgende stappen

Tijdens een van de volgende plenaire zittingen zal het Parlement als geheel over de resolutie stemmen.

Het strategisch kompas van de EU (goedgekeurd door de Raad in maart 2022) riep op tot de oprichting van een Europese capaciteit voor snelle inzet waarmee de EU in geval van een crisis tot 5000 troepen naar het veld kan sturen.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Douane neemt 2.757 kg cocaïne in beslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief E-mail ...

Start van de haalbaarheidsstudie voor de interieurrestauratie van het Justitiepaleis in Brussel

Om deze ingrijpende restauratie en renovatie voor te bereiden, zal een voorbereidende haalbaarheidsstudie worden opgestart. Dit onderzoek zal een overzicht geven van de algemene staat van het gebouw. Het zal zich vooral richten op de technische aspecten...

18 ‘Ontmoetingen’

السودانو بوركينا فاسو van و مالي Dit is het geval أعلى مستوى تنبيه, انضمام Hoe u uw geld kunt verdienen و اليمن. النينيو المحتملة – وهي ظاهرة تح في وسط تثير أيضًا المخاوف من التق Het is mogelijk om het...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.