AccueilNederlandAsiel en migratie:...

Asiel en migratie: juridische verankering van het terugkeerbeleid

Het wetsontwerp wijzigt de vreemdelingenwet en de wet op de opvang van asielzoekers en bepaalde andere categorieën vreemdelingen.
Het ontwerp beoogt ook de juridische verankering van het proactieve terugkeerbeleid, waaronder:

  • de juridische verankering van de begeleidingsreis in het kader van een terugkeer- of overdrachtsprocedure (ICAM-begeleidingsreis)
  • de verlenging van de Dublin-overdrachtstermijn in geval van gevangenisstraf of onderduiken
  • Dublin-plaatsen en terugkeerplaatsen openen in sommige opvangstructuren van de Fedasil-gemeenschap
  • preventieve maatregelen en minder dwingende maatregelen
  • de verplichting tot medewerking, waaronder medewerking aan verplichte medische keuringen

Daarnaast voorziet het voorontwerp in de volgende bepalingen:

  • gezinnen met minderjarige kinderen kunnen niet meer in gesloten centra worden opgevangen
  • uitbreiding van het aanbod van competente begeleiders
  • de strafbaarstelling van illegaal verblijf in overeenstemming te brengen met de jurisprudentie van het Hof van Justitie

De ministerraad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed tot afschaffing van de procedures voor het onderhoud van gezinnen met minderjarige kinderen in gesloten centra. In het regeerakkoord is bepaald dat minderjarigen niet in gesloten centra kunnen worden opgesloten.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en bepaalde andere categorieën vreemdelingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van het stelsel en de werkingsregels van toepassing op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt vastgehouden, ter beschikking wordt gesteld van de Regering of wordt vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 14 mei 2009 tot vaststelling van het stelsel en de werkingsregels van toepassing op plaatsen van huisvesting in de zin van artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

VN bevestigt solidariteit met het Palestijnse volk op Internationale Dag europahoy.news

De jaarlijkse waarneming van 29 november markeert de dag in 1947 waarop de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aannam over de verdeling van Palestina in twee onafhankelijke staten, een Arabische en een Joodse. De verdrijving van Palestijnen...

L’Union européenne et le conflit Azerbaïdjan-Arménie : entre médiations et obstacles

L'instauration d'une souveraineté territoriale pour chaque État du monde est une nécessité, c'est à cet égard que l'Azerbaïdjan, en reprenant le contrôle du Haut-Karabakh en septembre après une offensive éclair, peut faire valoir qu'il cherchait à restaurer sa souveraineté...

modeboetieks en traditionele markten europahoy.news

Luik, winkelbestemming: modeboetieks en traditionele markten Luik, de charmante Belgische stad in Wallonië, is veel meer dan alleen een toeristische bestemming. Luik staat bekend om zijn rijke culturele en historische erfgoed en is ook een aantrekkelijke stad voor shopaholics....

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.