AccueilNederlandAsiel en migratie:...

Asiel en migratie: juridische verankering van het terugkeerbeleid

Het wetsontwerp wijzigt de vreemdelingenwet en de wet op de opvang van asielzoekers en bepaalde andere categorieën vreemdelingen.
Het ontwerp beoogt ook de juridische verankering van het proactieve terugkeerbeleid, waaronder:

  • de juridische verankering van de begeleidingsreis in het kader van een terugkeer- of overdrachtsprocedure (ICAM-begeleidingsreis)
  • de verlenging van de Dublin-overdrachtstermijn in geval van gevangenisstraf of onderduiken
  • Dublin-plaatsen en terugkeerplaatsen openen in sommige opvangstructuren van de Fedasil-gemeenschap
  • preventieve maatregelen en minder dwingende maatregelen
  • de verplichting tot medewerking, waaronder medewerking aan verplichte medische keuringen

Daarnaast voorziet het voorontwerp in de volgende bepalingen:

  • gezinnen met minderjarige kinderen kunnen niet meer in gesloten centra worden opgevangen
  • uitbreiding van het aanbod van competente begeleiders
  • de strafbaarstelling van illegaal verblijf in overeenstemming te brengen met de jurisprudentie van het Hof van Justitie

De ministerraad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed tot afschaffing van de procedures voor het onderhoud van gezinnen met minderjarige kinderen in gesloten centra. In het regeerakkoord is bepaald dat minderjarigen niet in gesloten centra kunnen worden opgesloten.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en bepaalde andere categorieën vreemdelingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van het stelsel en de werkingsregels van toepassing op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt vastgehouden, ter beschikking wordt gesteld van de Regering of wordt vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 14 mei 2009 tot vaststelling van het stelsel en de werkingsregels van toepassing op plaatsen van huisvesting in de zin van artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Het is belangrijk dat u uw geld kunt verdienen met het betalen van uw geld.

Het is belangrijk dat u de juiste keuze maakt voor uw ouders. وفقا لوسائل الإعلام المحلية ، قدرت شركة Crowd Solutions الإسرائيلية أن حوالي 175000 متظاهر كانوا حاضرين في التجمع الرئيسي في تل أبيب ، وحوالي 10،000 شخص في القدس...

Persuitnodiging Woensdag 22/03: Bilateraal onderhoud Ulf Kristersson, Eerste Minister van Zweden

Woensdag 22 maart 2022 ontvangt Eerste Minister Alexander De Croo zijn Zweedse ambtsgenoot Ulf Kristersson. De twee regeringsleiders zullen in aanloop naar de Europese Top van 23-24 maart van gedachten wisselen over actuele thema’s zoals migratie, economie en Oekraïne.Beide premiers...

Jehovah’s Getuigen massamoord in Hamburg, interview met Raffaella Di Marzio

Op 9 maart 2023 werden 7 Jehovah's Getuigen en een ongeboren kind gedood door een massale schutter tijdens een religieuze dienst in Hamburg. De moordenaar was een voormalig lid van de gemeente, die meer dan een jaar geleden...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.