AccueilNederlandWelvaartsaanpassing in de...

Welvaartsaanpassing in de sector van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen

De ontwerpen geven uitvoering aan de volgende maatregelen vanaf 1 juli 2023:

  • verhoging met 2,5% van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de gerechtigde met gezinslast
  • verhoging met 2% van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de alleenstaande gerechtigde
  • verhoging met 2% van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de invaliditeitsuitkering zonder stopzetting van het bedrijf voor de samenwonende gerechtigde
  • verhoging met 0,5% van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden
  • verhoging met 1% van de uitkeringen voor moederschapsrust
  • herwaardering van de uitkering voor adoptieverlof voor zelfstandigen met 1%
  • herwaardering van de uitkering voor pleegouderverlof voor zelfstandigen met 1%

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Palmolie in biobrandstoffen op de Belgische markt valt terug naar nul

Een eerste analyse van de registraties in 2023 van biobrandstoffen die gebruikt worden in de transportsector leert dat het verbruik van palmolie als biobrandstof in België terugvalt naar nul. “Na een jarenlange groei van palmolie in biobrandstoffen, blijkt de...

Europese natuurherstelwet/Een tekst die de minimaal aanvaardbare ambitie handhaaft om de natuur niet on hold te zetten, en antwoorden geeft op bepaalde zorgen van...

Na analyse verwelkomt de federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, het nieuwe voorstel van het Zweedse voorzitterschap over de Europese wet inzake natuurherstel: "Ik ben verheugd dat de nieuwe tekst die op tafel ligt een niveau van noodzakelijke ambitie...

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.