AccueilNederlandWaarom UNODC migrantensmokkelaars...

Waarom UNODC migrantensmokkelaars bestrijdt

© VN-netwerk voor migratie

Wenen (Oostenrijk), 16 december 2022 – Migrantensmokkel is een wereldwijde, georganiseerde misdaad die het leven en de veiligheid van migranten in gevaar brengt.

Geweld, misbruik en het risico van uitbuiting zijn wijdverbreide kenmerken van deze misdaad. Veel migranten sterven van de dorst in woestijnen, komen om op zee of stikken in containers.

Smokkelaars profiteren van mensen die op de vlucht zijn voor armoede, natuurrampen, conflicten of vervolging, of een gebrek aan werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden, maar die niet de mogelijkheid hebben om legaal te migreren.

“Irreguliere migranten zijn het doelwit van criminele organisaties als gemakkelijke bronnen van winst. Daarom is het van cruciaal belang om achter het geld achter de migrantensmokkel aan te gaan om de georganiseerde misdaad te bestrijden. De clandestiene aard van smokkelpraktijken brengt de levens van migranten in gevaar”, legt John Brandolino, directeur Verdragsaangelegenheden van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) uit.

Een wereldwijde migratie studie van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) laat zien dat er in 2020 281 miljoen internationale migranten in de wereld waren, wat neerkomt op 3,6 procent van de wereldbevolking.

Recente gegevens over hoeveel migranten worden gesmokkeld zijn niet beschikbaar, maar UNODC gevonden dat in 2016 minimaal 2,5 miljoen migranten werden gesmokkeld via 30 van ‘s werelds belangrijkste smokkelroutes.

In november 2000 keurden de VN deProtocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, dat deel uitmaakt van het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

De 151 landen die dit verdrag tot nu toe hebben geratificeerd, moeten ervoor zorgen dat migrantensmokkel strafbaar wordt gesteld en de gesmokkelde migranten humaan behandelen en ze niet als criminelen beschouwen. UNODC helpt deze landen door transnationale onderzoeken naar smokkelbendes en het opsporen en in beslag nemen van de illegale opbrengsten van deze misdaad te ondersteunen.

Als we naderen Internationale Migrantendag op zondag 18 december heeft UNODC verschillende succesvolle resultaten geboekt van haar actie om criminele netwerken die betrokken zijn bij migrantensmokkel effectief te bestrijden.

UNODC heeft bijvoorbeeld de maritieme wetshandhavingsinstanties van staten in het Caribisch gebied geholpen bij het versterken van hun regionale tactische en operationele reacties op migratie, met de nadruk op zoek- en reddingsoperaties. Deze steun is essentieel als we kijken naar het aantal operaties en migranten waarop staten moeten reageren.

Zo heeft de Dominicaanse Republiek in november 2022 bijvoorbeeld 558 migranten gezocht en gered en 39 boten in beslag genomen die betrokken waren bij migrantensmokkel.

Evenzo heeft Trinidad en Tobago sinds november 2022 519 operaties op zee uitgevoerd die hebben geleid tot de zoek- en reddingsactie van 151 migranten. UNODC’s Global Maritime Crime Program heeft regionale gestandaardiseerde trainingen ontwikkeld over ontmoetingen met migrantenschepen op zee en heeft een regionaal trainingscentrum opgericht in Trinidad en Tobago om dergelijke operaties in het Caribisch gebied te verbeteren. Bovendien heeft het toegang gegeven tot technologie en apparatuur om staten te ondersteunen bij het opsporen en afschrikken van migrantenstromen op zee, terwijl de veiligheid van zowel boardingteams als migranten wordt bevorderd.

In oktober 2022 hebben UNODC en IOM een samenwerkingsplatform tussen instanties opgericht dat zich richt op het tegengaan van migrantensmokkel in het kader van het VN-netwerk voor migratie. Dit platform omvat ook het VN-Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen en drie maatschappelijke organisaties als leden.

Op deze dag wordt UNODC’s toewijding aan het beschermen van migrantenlevens en mensenrechtendoor de mensensmokkel aan te pakken, is opnieuw bevestigd. Zoals Brandolino opmerkt: “UNODC promoot en ondersteunt de ontmanteling van georganiseerde criminele groepen die het leven van migranten in gevaar brengen en fundamentele mensenrechten negeren. Criminaliteit kan worden voorkomen als migratie wordt gefaciliteerd, in plaats van geblokkeerd.”

Deze maand zal de lancering van een herziene briefing overmigrantensmokkel en mensenhandel in de context van het conflict in Oekraïne. UNODC Research, via zijn onlineUNODC-waarnemingscentrum voor migrantensmokkel produceert regelmatig gegevens en onderzoeksupdates en analyses over belangrijke smokkelkwesties.

Klik hiervoor meer UNODC-onderzoek naar migrantensmokkel en hoe dit tegen te gaan, inclusief de UNODC-studie over smokkel van migrantende eerste UNODC-studie over deze belangrijke kwestie.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De paus vraagt ​​CEO’s en managers om « de armen in bedrijven te betrekken » europahoy.news

Francisco ontvangt zakenlieden, bedrijfsleiders en bankiers van over de hele wereld, verenigd in een netwerk dat de principes van Laudato si' naleeft. Hij herinnert hen aan het belang van hun eigen functies: "Grote bedrijven bepalen het lot van...

La Norvège restreint l’accès aux touristes russes

La Norvège limitera encore davantage l'accès des touristes russes en raison de la guerre en cours en Ukraine, a annoncé fin mai le ministère norvégien de la Justice, cité par Reuters. La Norvège, membre de l'OTAN, partage une frontière avec...

Mondiale inspanningen om een ​​einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking worden ondermijnd door ‘vakantiekorting’ europahoy.new

Hoewel veel staten hun uitroeiingsinspanningen hebben opgevoerd, blijft de praktijk over de hele wereld bestaan, deels als gevolg van “het clandestiene karakter van grensoverschrijdende en transnationale vrouwelijke genitale verminking”, zei hij. “Vrouwenbesnijdenis is dat wel maakt deel uit van een...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.