AccueilNederlandUNODC lanceert het...

UNODC lanceert het Youth Empowerment Accelerator Framework

© BKA/Dunker

Oostenrijkse staatssecretaris voor Jeugdzaken, mevrouw Claudia Plakolm, met inleidende opmerkingen.

Wenen (Oostenrijk), 14 december 2022 Vandaag de dag is de wereld gezegend met de grootste generatie jongeren in de geschiedenis. Voor het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is werken voor en met jongeren cruciaal om verandering te versnellen en vooruitgang te boeken in de richting van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Jongeren mondiger maken en ervoor zorgen dat ze deelnemen aan de beslissingen die hen aangaan, is van cruciaal belang om meer inclusieve, rechtvaardige en rechtvaardige samenlevingen op te bouwen die bestand zijn tegen huidige en toekomstige uitdagingen en bedreigingen.

Als jonge mensen worden betrokken bij het oplossen van problemen en een stem hebben in besluitvormingsprocessen, als ze in hun kracht worden gezet en de juiste kansen krijgen, kunnen ze effectieve aanjagers van verandering en innovatie zijn. Ze kunnen een vooruitstrevende kracht zijn om een ​​duurzame toekomst voor iedereen op te bouwen.

Passend daarom, UNODC’s strategie voor 2021-2025 identificeert de zinvolle participatie en empowerment van kinderen en jongeren als een van de drie horizontale toezeggingen die in al haar programma’s moeten worden opgenomen. Om deze toezegging na te komen, heeft UNODC een beroep gedaan op haar netwerk van UNODC Youth Focal Points om de Jeugd Empowerment Accelerator (YEA!) Raamwerkwat de mainstreaming van jongeren en een zinvolle betrokkenheid van jongeren in het hele bureau zal bevorderen.

Het JA! Framework werd gisteren gelanceerd in de Oostenrijkse kanselarij in Wenen, waar staatssecretaris Claudia Plakolm het belang benadrukte van zinvolle betrokkenheid van jongeren. UNODC-directeur John Brandolino, sprekend namens uitvoerend directeur Ghada Waly, benadrukte: « We weten dat jongeren eerlijke toegang tot en de mogelijkheid om deel te nemen aan rechtssystemen nodig hebben om hun rechten te verdedigen en te beschermen. »

Via het JA! kader, zal het Bureau lopende acties voor jeugdmainstreaming versterken en nieuwe acties ontwikkelen om zinvolle betrokkenheid van jongeren te bevorderen, zodat initiatieven niet alleen worden uitgevoerd voor jeugd, maar ook co-creëerd met jeugd.

Het kader promoot een aantal UNODC-initiatieven die voor en met jongeren werken. Ga voor meer informatie over hen naar de UNODC-jeugdwebsite.

Verdere informatie

De VN heeft de betekenisvolle betrokkenheid van jongeren benadrukt met de totstandkoming van de Jeugd 2030-strategie in 2018, verschillende verwijzingen in het rapport van de secretaris-generaal ‘Onze gemeenschappelijke agenda’ en de oprichting van een nieuw VN-bureau voor jeugdzaken, dat werd bevestigd tijdens de Algemene Vergadering september 2022.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De beste manier om geld uit te geven

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen. Werkingswijze: Gebruik van het apparaat. op 20-24 december 2023 – Hoe u uw geld kunt verdienen علي عويري ndi anthu”. Zoek naar "het programma van de klant" أومونثو...

Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging? Een studie van de UCL

Via een uitgebreid praktijk onderzoek bij jongeren uit het hele land werd dit alles onderzocht. Daarbij werd ook bekeken of er verschillen zijn in onder meer de perceptie van de klimaatuitdaging op basis van sociaal-economische categorieën of leeftijdsgroepen. Om de...

PERSBERICHT van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Zelfs als de sterkste virale circulatie nu achter ons ligt, circuleren de verschillende luchtweginfecties nog steeds aanzienlijk in onze samenleving. Waakzaamheid blijft dus geboden om het risico op infectie te verkleinen, zeker voor kwetsbare mensen zoals ouderen of...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.