AccueilNederlandSociaal klimaatfonds zorgt...

Sociaal klimaatfonds zorgt ervoor dat klimaat- en energietransitie niemand aan zijn lot overlaat

Klimaat – De groep Renew Europe is ingenomen met het interinstitutioneel akkoord over de oprichting van een Sociaal Klimaatfonds, een van de blikvangers van het Fit for 55-pakket. Het fonds zal 86,7 miljard euro bedragen en heeft een looptijd van vijf jaar vanaf 2027, met de mogelijkheid van een jaar frontloading. Het zal financiering verstrekken aan de lidstaten om de meest kwetsbare huishoudens, vervoergebruikers en micro-ondernemingen te ondersteunen die te maken krijgen met hogere energie- en vervoerskosten die naar verwachting zullen voortvloeien uit de verlenging van de Emissiehandelssysteem (ETS) naar twee nieuwe sectoren, namelijk die van de gebouwen en het wegvervoer.

Concrete maatregelen zoals directe inkomenssteun of langetermijninvesteringen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen door de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen, de verwarming en koeling van gebouwen koolstofarm te maken, of een betere toegang tot emissievrije en emissiearme mobiliteit te bieden, zullen onder deze richtlijn vallen. Fonds.

De Vernieuwen Europa De groep verwelkomt het interinstitutioneel akkoord over de oprichting van een Sociaal Klimaatfonds, een van de blikvangers van het Fit for 55-pakket. Het fonds zal 86,7 miljard euro bedragen en heeft een looptijd van vijf jaar vanaf 2027, met de mogelijkheid van een jaar frontloading. Het zal financiering verstrekken aan de lidstaten om de meest kwetsbare huishoudens, vervoergebruikers en micro-ondernemingen te ondersteunen die te maken krijgen met hogere energie- en vervoerskosten die naar verwachting zullen voortvloeien uit de verlenging van de Emissiehandelssysteem (ETS) naar twee nieuwe sectoren, namelijk die van de gebouwen en het wegvervoer. Concrete maatregelen zoals directe inkomenssteun of langetermijninvesteringen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen door de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen, de verwarming en koeling van gebouwen koolstofarm te maken, of een betere toegang tot emissievrije en emissiearme mobiliteit te bieden, zullen onder deze richtlijn vallen. Fonds.

Tijdens de onderhandelingen, Renew Europa gepleit voor een ambitieus en efficiënt fonds dat gericht is op degenen die dit het meest nodig hebben, zodat kwetsbare burgers kunnen profiteren van rechtstreekse betalingen uit het fonds, zolang ze ook kunnen profiteren van langetermijninvesteringen, en zo energie- en transportarmoede helpen terugdringen. Evenzo drong onze fractie erop aan ervoor te zorgen dat de uitbetaling van de EU geld is gekoppeld aan robuuste beleidskaders op nationaal niveau, waaronder een goede implementatie van het nieuwe emissiehandelssysteem, en aan een sterk en transparant monitoringsysteem op EU-niveau.

EP-lid Marie-Pierre Vedrenne (Mouvement Démocrate, Frankrijk), Renew Europe-schaduwrapporteur voor het Sociaal Klimaatfonds namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) van het Europees Parlement, verklaarde:

“Het bereikte akkoord over het Sociaal Klimaatfonds en de hervorming van de koolstofmarkt is historisch. De Europese Unie is erin geslaagd de instrumenten waarover zij beschikt aan te passen om haar klimaatambitie te verwezenlijken en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de behoeften van haar burgers die te kampen hebben met energie- en vervoersarmoede. Europa komt zijn belofte na: de klimaattransitie zal eerlijk en sociaal zijn en niemand aan zijn lot overlaten!”.

EP-lid Dragos Pîslaru (REPER, Roemenië), voorzitter van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement (EMPL), zei:

“Door het ambitieniveau in deze overeenkomst is Europa zojuist koploper geworden in de strijd tegen klimaatverandering en het ondersteunen van een eerlijke transitie voor onze burgers. Het Sociaal Klimaatfonds is essentieel, zodat we al onze burgers in overeenstemming brengen met een klimaatneutraal continent, zelfs degenen die het zich niet zouden kunnen veroorloven. Het fonds zal de meest kwetsbare huishoudens ondersteunen, maar daarnaast zal het helpen bij het veranderen van maatschappelijke patronen in de richting van energie-efficiëntie, nieuwe verwarmings- en koelsystemen en schonere mobiliteit.”

Voor het eerst gepubliceerd in Vernieuw Europa.

//platform.twitter.com/widgets.js

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

‘Kritische hiaten’ in het begrijpen van de klimaatverandering voeden de verspreiding van tropische ziekten europahoy.new

Uit het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), uitgevoerd in samenwerking met Reaching the Last Mile (RLM), een mondiaal gezondheidsinitiatief om verwaarloosde tropische ziekten (NTD’s) uit te bannen, is gebleken dat Stijgende temperaturen en veranderende weerpatronen veranderen de verspreiding van...

La CPI demande des mandats d’arrêt contre les dirigeants du Hamas et Netanyahu d’Israël

Dans un déclarationle procureur de la CPI, Karim Khan, a déclaré qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) et Ismail Haniyeh du Hamas « assumer la responsabilité pénale » pour meurtre, extermination...

Het meten van wachttijden in de gezondheidszorg: voor wie, waarom en hoe?

In tegenstelling tot andere landen zijn de huidige Belgische initiatieven om wachttijden te meten (d.m.v. enquêtes, op basis van administratieve gegevens, enz.) beperkt, versnipperd en vaak kortstondig of eenmalig. Tot op heden werden enkel de wachttijden in de Vlaamse...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.