AccueilNederlandSociaal klimaatfonds zorgt...

Sociaal klimaatfonds zorgt ervoor dat klimaat- en energietransitie niemand aan zijn lot overlaat

Klimaat – De groep Renew Europe is ingenomen met het interinstitutioneel akkoord over de oprichting van een Sociaal Klimaatfonds, een van de blikvangers van het Fit for 55-pakket. Het fonds zal 86,7 miljard euro bedragen en heeft een looptijd van vijf jaar vanaf 2027, met de mogelijkheid van een jaar frontloading. Het zal financiering verstrekken aan de lidstaten om de meest kwetsbare huishoudens, vervoergebruikers en micro-ondernemingen te ondersteunen die te maken krijgen met hogere energie- en vervoerskosten die naar verwachting zullen voortvloeien uit de verlenging van de Emissiehandelssysteem (ETS) naar twee nieuwe sectoren, namelijk die van de gebouwen en het wegvervoer.

Concrete maatregelen zoals directe inkomenssteun of langetermijninvesteringen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen door de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen, de verwarming en koeling van gebouwen koolstofarm te maken, of een betere toegang tot emissievrije en emissiearme mobiliteit te bieden, zullen onder deze richtlijn vallen. Fonds.

De Vernieuwen Europa De groep verwelkomt het interinstitutioneel akkoord over de oprichting van een Sociaal Klimaatfonds, een van de blikvangers van het Fit for 55-pakket. Het fonds zal 86,7 miljard euro bedragen en heeft een looptijd van vijf jaar vanaf 2027, met de mogelijkheid van een jaar frontloading. Het zal financiering verstrekken aan de lidstaten om de meest kwetsbare huishoudens, vervoergebruikers en micro-ondernemingen te ondersteunen die te maken krijgen met hogere energie- en vervoerskosten die naar verwachting zullen voortvloeien uit de verlenging van de Emissiehandelssysteem (ETS) naar twee nieuwe sectoren, namelijk die van de gebouwen en het wegvervoer. Concrete maatregelen zoals directe inkomenssteun of langetermijninvesteringen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen door de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen, de verwarming en koeling van gebouwen koolstofarm te maken, of een betere toegang tot emissievrije en emissiearme mobiliteit te bieden, zullen onder deze richtlijn vallen. Fonds.

Tijdens de onderhandelingen, Renew Europa gepleit voor een ambitieus en efficiënt fonds dat gericht is op degenen die dit het meest nodig hebben, zodat kwetsbare burgers kunnen profiteren van rechtstreekse betalingen uit het fonds, zolang ze ook kunnen profiteren van langetermijninvesteringen, en zo energie- en transportarmoede helpen terugdringen. Evenzo drong onze fractie erop aan ervoor te zorgen dat de uitbetaling van de EU geld is gekoppeld aan robuuste beleidskaders op nationaal niveau, waaronder een goede implementatie van het nieuwe emissiehandelssysteem, en aan een sterk en transparant monitoringsysteem op EU-niveau.

EP-lid Marie-Pierre Vedrenne (Mouvement Démocrate, Frankrijk), Renew Europe-schaduwrapporteur voor het Sociaal Klimaatfonds namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) van het Europees Parlement, verklaarde:

“Het bereikte akkoord over het Sociaal Klimaatfonds en de hervorming van de koolstofmarkt is historisch. De Europese Unie is erin geslaagd de instrumenten waarover zij beschikt aan te passen om haar klimaatambitie te verwezenlijken en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de behoeften van haar burgers die te kampen hebben met energie- en vervoersarmoede. Europa komt zijn belofte na: de klimaattransitie zal eerlijk en sociaal zijn en niemand aan zijn lot overlaten!”.

EP-lid Dragos Pîslaru (REPER, Roemenië), voorzitter van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement (EMPL), zei:

“Door het ambitieniveau in deze overeenkomst is Europa zojuist koploper geworden in de strijd tegen klimaatverandering en het ondersteunen van een eerlijke transitie voor onze burgers. Het Sociaal Klimaatfonds is essentieel, zodat we al onze burgers in overeenstemming brengen met een klimaatneutraal continent, zelfs degenen die het zich niet zouden kunnen veroorloven. Het fonds zal de meest kwetsbare huishoudens ondersteunen, maar daarnaast zal het helpen bij het veranderen van maatschappelijke patronen in de richting van energie-efficiëntie, nieuwe verwarmings- en koelsystemen en schonere mobiliteit.”

Voor het eerst gepubliceerd in Vernieuw Europa.

//platform.twitter.com/widgets.js

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Resultaten van de veiling van schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld kondigt aan dat het de biedingen op de veiling van schatkistcertificaten van vandaag voor een totaalbedrag van 2,195 miljard euro heeft aanvaard. Dit bedrag is als volgt over de lijnen verdeeld: ISIN-code: BE0312790620...

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 2.195 miljard in Schatkistcertificaten heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen : ISIN Code : BE0312790620 - 14/09/2023Opgenomen (EUR miljard) : 0.955Gew. gemid....

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.