AccueilNederlandOpvangcrisis: vijf mensenrechteninstellingen...

Opvangcrisis: vijf mensenrechteninstellingen trekken aan de alarmbel

Humanitaire crisis

De situatie is immers buitengewoon verontrustend. Elke dag opnieuw zijn er heel wat asielzoekers die geen opvang krijgen, ondanks de grote inspanningen van het personeel van de overheden en de betrokken partners. Daarnaast verblijven er nog honderden mensen op straat die eerder geen opvang kregen. Mensen leven zo in onveilige, onhygiënische en mensonterende toestanden, zonder toegang tot basisvoorzieningen. De wet en de rechtstaat worden bovendien met de voeten getreden. Deze situatie duurt al meer dan een jaar.

Alarmbel

In een nota wordt ingegaan op de vaststellingen, praktijk, rechtspraak en worden de meest recente cijfers weergegeven in vergelijkend perspectief. Het federaal Migratiecentrum Myria, het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), de federale Ombudsman, de Kinderrechtencommissaris en de Délégué général aux droits de l’enfant samen drukken hun grote bezorgdheid uit. Deze situatie is onaanvaardbaar. Ze vragen de federale regering met aandrang en grote urgentie om een einde te maken aan deze situatie en hun (internationale) verplichtingen na te komen. 

Aanbevelingen

Ze formuleren gezamenlijk tal van aanbevelingen op korte en langere termijn, waaronder:

  • Organiseer (nood)opvang, in overleg met de andere overheden, zodat niemand op straat hoeft te slapen;
  • Laat opvang van jongeren niet afhangen van leeftijdsonderzoek. Zorg eerst voor (nood)opvang en ga dan pas over tot een eventuele leeftijdstest;
  • Voorzie in de nodige administratieve capaciteit en flexibiliteit om alle asielaanvragen onmiddellijk te registreren en dat in meer menselijke omstandigheden. Dit kan naar het model voorzien voor aanvragers van tijdelijke bescherming die Oekraïne ontvlucht zijn;
  • Doe bij de registratie meteen een eerste screening van de kwetsbaarheden van de betrokken personen om de meest kwetsbaren bij voorrang (aangepaste) opvang te kunnen bieden;
  • Werk daarnaast aan langetermijnoplossingen, waaronder een solide opvangsysteem, dat zich kan aanpassen aan de schommelingen die inherent zijn aan de asielrealiteit;
    • Respecteer een redelijke behandelingsduur van asieldossiers en werk achterstanden weg;
    • Bouw voldoende buffercapaciteit (snel activeerbare plaatsen) uit buiten crisismomenten , en sluit niet te snel plaatsen

De vijf mensenrechteninstellingen roepen met aandrang de federale regering op tot uiterste urgentie en het nemen van alle nodige maatregelen om de huidige humanitaire crisis aan te pakken.

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Verstandig gebruik van antibiotica en meer onderzoek nodig om antimicrobiële resistentie aan te pakken

Het Parlement nam donderdag zijn aanbevelingen aan voor een gecoördineerde EU-respons op de gezondheidsbedreigingen van antimicrobiële resistentie. In een resolutie aangenomen met 525 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 33 onthoudingen, zeggen EP-leden dat het aanpakken van antimicrobiële resistentie (AMR)...

Vraag: De naam van het « hoofdstuk » van het programma is een van de beste manieren om geld te verdienen ل المساعدات الإنسانية دون عوائق

Hoe u uw geld kunt verdienen, hoe u uw geld kunt verdienen Dit is het geval U kunt uw geld verdienen met het betalen van uw geld, de kosten van het betalen van uw geld «وصول المساعدا -verdwaseel الإنسانية...

Toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger

In de huidige regelgeving is er een discrepantie tussen de federale en de Vlaamse regelgeving. Het decreet Vlaamse sociale bescherming spreekt over 5,5 punten op de som van de modules IADL (instrumentele algemene dagelijkse levensverrichtingen) en ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) om...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.