AccueilNederlandKom nieuwe regels...

Kom nieuwe regels overeen om te voorkomen dat consumenten te veel schulden aangaan

EP-leden bereikten een voorlopig akkoord met de Raad over nieuwe maatregelen om consumenten te beschermen tegen creditcardschulden, rekening-courantkredieten en leningen die niet geschikt zijn voor hun financiële situatie.

Vrijdagochtend bereikten de onderhandelaars van het Parlement en de Raad een voorlopig politiek akkoord om de EU-regels voor consumentenkrediet te actualiseren. De nieuwe richtlijn inzake consumentenkredieten (CCD) heeft tot doel de kredietmarkten soepel te laten functioneren en tegelijkertijd een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen.

Volgens de deal dekt de wetgeving kredietovereenkomsten tot € 100.000.

Kredietwaardigheidsbeoordeling

De onderhandelaars waren het erover eens dat de lidstaten van een kredietgever zullen verlangen dat hij, alvorens een kredietovereenkomst te sluiten, een grondige beoordeling maakt van de kredietwaardigheid van de consument, in het belang van de consument en om onverantwoorde kredietpraktijken en overmatige schuldenlast te voorkomen. De beoordeling moet nagaan of de consument in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Bovendien hebben de EP-onderhandelaars een maatregel verkregen die overlevenden van kanker beschermt die een krediet aanvragen waarvoor een verzekering vereist is, waarbij ze het « recht hebben om vergeten te worden » na een relevante periode, zodat hun vroegere ziekte de verzekeringstarieven beïnvloedt.

Consumentenbescherming

Niet-bancaire kredietgevers en kredietbemiddelaars (met uitzondering van micro-ondernemingen en kmo’s) zullen worden onderworpen aan een toelatingsprocedure, registratie en toezicht door onafhankelijke nationale autoriteiten.

De onderhandelaars van het EP sloten ook een bepaling in de overeenkomst zodat kredietreclame altijd een duidelijke en prominente waarschuwing moet bevatten dat geld lenen geld kost. Reclame mag consumenten niet aanmoedigen om krediet te zoeken door te suggereren dat het hun financiële situatie zou verbeteren, dat krediet leidt tot een toename van financiële middelen, een substituut vormt voor sparen, of de levensstandaard van een consument kan verhogen.

MEPS slaagde er ook in om maatregelen, zoals caps, op te nemen om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat consumenten geen buitensporige rentetarieven, jaarlijkse tarieven of kosten op leningen of de totale kosten van krediet in rekening kunnen worden gebracht.

Op aandringen van de leden van het Europees Parlement zullen verdraagzaamheidsmaatregelen verplicht worden gesteld om in een vroeg stadium proactief met opkomende kredietrisico’s om te gaan. Kredietgevers zullen worden verplicht om consumenten bij te staan ​​in geval van terugbetalingsproblemen en om kosten in rekening te brengen die niet hoger zijn dan nodig is om de kosten als gevolg van wanbetaling te compenseren.

Nu rekening-courantkredieten en kredietoverschrijdingen steeds vaker voorkomende en duurdere vormen van krediet worden, hebben de onderhandelaars ervoor gezorgd dat deze financiële producten zullen worden gereguleerd om de consumentenbescherming te vergroten en overmatige schuldenlast te voorkomen.

Recht op herroeping en vervroegde aflossing

De lidstaten zullen ervoor moeten zorgen dat consumenten het recht hebben om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen een kredietovereenkomst te herroepen. Consumenten hebben recht op vervroegde aflossing en op vermindering van de totale kosten van hun krediet. Precontractuele informatie moet duidelijk specificeren hoe deze vergoeding moet worden berekend.

Citaat

Kateřina Konečná (Links, CZ), zei het leidende EP-lid: “In deze tijd van economische crisis hebben we wetgeving opgesteld die consumenten echt zal beschermen op het gebied van consumentenkrediet. Voor het eerst in de geschiedenis zijn we erin geslaagd om de garantie van het recht om vergeten te worden voor kankerpatiënten af ​​te dwingen EU wetgeving. Kredietadvertenties zullen nu een waarschuwing moeten bevatten die vergelijkbaar is met die op sigarettenpakjes, en sommige gevaarlijke soorten advertenties zullen in de lidstaten zelfs worden verboden.”

Volgende stappen

Het voorlopige politieke akkoord dat door het onderhandelingsteam van het EP is bereikt, moet nu eerst worden goedgekeurd door de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en vervolgens door een plenaire stemming. De Raad moet de deal ook goedkeuren voordat deze in werking kan treden.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Het hoofd van de VN-misdaadpreventie belooft meer samenwerking in Somalië europahoy.news

Tijdens een missie naar de Hoorn van Afrika benadrukte CEO Waly vrijdag dat “Somalië wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen, variërend van terrorisme tot de heropleving van piraterij, armoede en de gevolgen van klimaatverandering..” Een ingewikkelde crisis In een gesprek met UN...

De Gaza-oorlog zou een veel bredere crisis in het Midden-Oosten kunnen aanwakkeren, waarschuwt VN-mensenrechtenchef europahoy.new

“Ik ben diep bezorgd dat elke vonk in dit kruitvat zou kunnen leiden tot een veel bredere brand.” Volker Türk vertelde de Raad voor de Mensenrechtenhet belangrijkste mensenrechtenforum van de VN. Volgens een schema update Met betrekking tot de...

Op 8 maart zal de paus biechten aan enkele gelovigen in een parochie in Rome europahoy.news

De elfde editie van "24 uur voor de Heer", het vasteninitiatief van gebed en verzoening ingesteld door paus Franciscus, wordt dit jaar gevierd van vrijdag 8 maart tot zaterdag 9 maart. Het gekozen thema is ‘Laten wij wandelen...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.